Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Värna vår grafiska identitet

En väl fungerande visuell identitet gör oss synliga och tydliga. Den visuella identiteten är framtagen för att spegla vår uppgift och vår värdegrund, men ska också vara lätt att använda.

Vår grafiska profil definierar oss som avsändare och signalerar vad vi står för. Därför är det av största vikt att vi vårdar den. Genom att i all kommunikation följa de grafiska riktlinjerna bidrar vi till att göra vårt varumärke mer känt. Om vi däremot inte är konsekventa riskerar vi att vårt varumärke urvattnas.

Manualen är till för att underlätta arbetet för formgivare, tidningar, tryckerier och externa byråer samt för alla på Pensionsmyndigheten som arbetar med kommunikation. Genom att följa den säkrar vi kvaliteten på produktionen.

Vid frågor rörande den grafiska manualen kontakta Kommunikationsavdelningen. 

Det är viktigt att följa den visuella identiteten utan undantag. Logotypen får inte missbrukas, ritas om, manipuleras, byta färg eller användas på fel ställe. Detta är särskilt viktigt att kontrollera vid samarbete med extern byrå, då nya tillämpningar kan dyka upp. Vår visuella identitet definierar oss som avsändare och signalerar vad vi står för. Därför är det av största vikt att vi vårdar den.

Genom att i all kommunikation följa de grafiska riktlinjerna bidrar vi till att stärka vårt varumärke. Om vi däremot inte är konsekventa riskerar vi att vårt varumärke urvattnas.

Exempel på material där den visuella identiteten ska användas

  • Brevpapper, kuvert, blanketter, visitkort, etiketter
  • Webbplats, intranät
  • Trycksaker
  • Annonser
  • Presentationsmaterial, till exempel PowerPoint-mallar
  • Digitala mallar: brev, fax, protokoll, PM
  • Skyltar.

Om vi följer reglerna, riktlinjerna och de funktionella mallarna kommer den visuella identiteten alltid vara konsekvent.

Grundkomponenter – den visuella identitetens byggstenar

En visuell identitet innehåller ett givet antal byggstenar, som vi kallar grundelement. Ju fler grundelement som används, desto starkare blir det visuella språket och avsändarens tydlighet ökar. 

Vi räknar sex grundelement:

Namnet

Det viktigaste grundelementet är namnet, som visualiseras i en logotyp. Pensionsmyndighetens logotyp är en ordbild. Logotypen förekommer i olika versioner.

Typsnitt 

Typsnitten har som huvudsaklig uppgift att vara läsbara, men är också identitetsbyggare.

Färg

Färgerna i färgpaletten är framtagna för att skapa styrka och konsekvens i kommunikationen. De ska användas som signaler men också skapa känslor och igenkänning.

Grafiska element

Vårt grafiska element, används för att ytterligare särskilja vår organisation. Den består av en bård och ett raster som kan varieras på olika sätt.

Illustrationer

Våra illustrationer och ikoner är specifikt framtagna för vår organisation och som har som syfte att vägleda användaren både på webben och i tryck.

Bildspråk

Bildspråket, hur vi använder bilder i kommunikationen, är det sista grundelementet. En konsekvent bildanvändning stärker identiteten.