Lägre avgift för överföring av premiepension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Lägre avgift för överföring av premiepension

| nyheter

Avgiften för överföring av premiepension till maka, make eller registrerad partner sänks från åtta procent till sex procent från november i år.

Du som är gift eller har en registrerad partner kan välja att föra över din premiepension till din maka, make eller partner.  Anledningen kan vara att han eller hon har en låg inkomst eller ingen inkomst alls och därför riskerar att få en låg pension.

Mottagaren för den överförda pensionsrätten betalar en avgift som nu sänks från åtta procent till sex procent. Det gäller för de premiepensionsrätter som tjänades in under 2015 och framåt.

Det innebär att från november i år kommer din maka, make eller partner få 94 procent av beloppet när pengar förs över från dig. Resten av pengarna fördelas till samtliga pensionssparare som så kallad arvsvinst.

Enligt lagen så ska de som tar emot överförd pensionsrätt svara för utebliven arvsvinst på grund av överföringen. Den uteblivna arvsvinsten beror på att de som tar emot överförd pensionsrätt förväntas leva längre - i genomsnitt - än de som ger. Storleken på minskningen, det vill säga sex procent, motsvarar den uteblivna arvsvinst som blir följden av en längre förväntad livslängd.

Mer om överföring av premiepension

Bakgrund till ändringen

Bakgrunden till sänkning av avgiften är ett minskat gap mellan män och kvinnor vad gäller förväntad livslängd, samtidigt som överföringarna i huvudsak går från män till kvinnor.

De livslängdsantaganden som används av Pensionsmyndigheten är baserade på Statistiska Centralbyråns livslängdsprognos för 2015–2110. Vid tillämpningen av denna prognos fås en skillnad i livslängd mellan kvinnor och män på 1,8 år, räknat från 65 års ålder.

Motsvarande skillnad vid beräkningen av avgiften vid överföring år 2008 – då avgiften sänktes till åtta procent - var 3,1 år och vid den ursprungliga beräkningen 1998 – då avgiften bestämdes till 14 procent - var den 5,2 år.