Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Fattigdom lika vanligt bland pensionärer som övrig befolkning

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Andelen absolut fattiga pensionärer i Sverige är lägre än i alla andra EU-länder. Andelen relativt fattiga pensionärer är lika stor som bland den övriga befolkningen i Sverige. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten.

Fattigdom mäts genom absolut och relativ fattigdom. Andelen absolut fattiga personer i åldersgruppen 65 år och uppåt är 1,3 procent i Sverige, vilket är lägst i EU. Andelen relativt fattiga personer i Sverige är lika stor, 13 procent, i åldersgruppen över 65 år som i åldersgruppen 20–64 år. Det visar en ny rapport, "Varför finns det fattiga pensionärer – vilka är de och hur kan de bli färre?", från Pensionsmyndigheten.

– Pensionärer i Sverige är generellt sett och i en europeisk jämförelse inte fattiga. Men dagens mått på fattigdom är trubbigt och återspeglar inte pensionärernas faktiska levnadsförhållanden, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Oftast används det relativa fattigdomsmåttet men rapporten visar att det måttet kan vara missvisande. Exempelvis skulle andelen relativt fattiga pensionärer i Sverige minska om pensionärer med låg inkomst flyttade till dyrare bostäder. En dyrare bostad skulle ge rätt till till ökat bostadstillägg, vilket skulle ta dem över gränsen för relativ fattigdom. Deras samlade ekonomi skulle dock försämras, eftersom bostadsstödet inte skulle täcka hela den ökade kostnaden för boendet.

– Det är bekymmersamt att dagens relativa mått på fattigdom inte alltid identifierar grupperna med mest ansträngd ekonomi. Det begränsar även hur pass träffsäkert man kan utforma åtgärder för att minska fattigdomen, säger Ole Settergren.

I rapporten analyserar Pensionsmyndigheten också åtgärder som kan minska den relativa fattigdomen, så som den mäts i dag, bland pensionärer i Sverige. Myndigheten räknar på fyra olika förändringar i pensionssystemets grundskydd som handlar om att:

  1. alla får maximal boendekostnad i bostadstillägg, 7 500 kronor per månad,
  2. förmögenhetstillägget inom bostadstillägget tas bort,
  3. alla som kan få bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd får det,
  4. eller alla automatiskt får 40 bosättningsår i garantipension, oavsett hur länge de har bott i Sverige.

– Pensionsmyndigheten tar inte ställning till om någon av de ändringar som analyseras i rapporten bör genomföras. Men vår slutsats är att även om alla fyra åtgärder genomförs så skulle det fortfarande finnas relativt fattiga pensionärer i Sverige, säger Ole Settergren.

Rapport: Varför finns det fattiga pensionärer? Vilka är de och hur kan de bli färre?

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00