Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

För höga utbetalningar från Pensionsmyndigheten

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Pensionsmyndigheten har på regeringens uppdrag granskat omfattningen av för höga utbetalningar av bostadstillägg, allmän pension och efterlevandepension. Sammanlagt uppskattas för mycket utbetalningar uppgå till drygt 1,3 miljarder kronor av de totala utbetalningarna på 415 miljarder kronor.

Pensionsmyndigheten uppskattar att bostadstillägg, allmän pension och efterlevandepension tillsammans betalas ut med drygt 1,3 miljarder kronor för mycket. Det visar tre granskningsrapporter som myndigheten har genomfört.

Anledningen till de för höga utbetalningarna beror i de flesta fall på att den som tar emot utbetalningarna inte har anmält ändringar som påverkar förmånens storlek.

– Många tänker inte på att den som får utbetalningar av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd är skyldig att anmäla in ändringar i boendeförhållanden eller sin privatekonomi. Det beror på att dessa ändringar påverkar våra beräkningar av förmånerna, säger Lisa Nordenhäll som är chef för kontrollenheten på Pensionsmyndigheten.

Rapporterna som granskar för höga utbetalningar har Pensionsmyndigheten gjort på uppdrag av regeringen. Rapporterna innehåller även förslag på regelförändringar, utökat informationsutbyte mellan myndigheter och interna förbättringar som syftar till att hindra felaktiga utbetalningar.

– Nu ska Pensionsmyndigheten arbeta vidare med att analysera orsakerna bakom resultaten samt hur felaktiga utbetalningar kan förebyggas och förhindras, säger Lisa Nordenhäll.

Fakta för höga utbetalningar

• 757 miljoner kronor för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd vilket motsvarar 5,77 procent av de totala utbetalningarna på cirka 13,1 miljarder kronor.

• 588 miljoner kronor för allmän pension vilket motsvarar 0,15 procent av de totala utbetalningarna på cirka 392 miljarder kronor.

• 8,5 miljoner kronor för efterlevandepension vilket motsvarar 0,08 procent av de totala utbetalningarna på ca 10,2 miljarder kronor.

Rapporterna om för höga utbetalningar

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00