Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ny tumregel: så mycket lägre blir pensionen vid deltid

| press

Deltidsarbete sänker din inkomst och därmed den framtida pensionen. Hur mycket lägre pensionen blir jämfört med heltidsarbete beror på hur mycket deltiden sänker livsinkomsten. Det vill säga hur länge deltidsarbetet pågår, i hur stor omfattning deltiden sker och hur gammal den som deltidsarbetar är. Det visar Pensionsmyndighetens nya tumregler om deltid.

Deltidsarbete sänker arbetsinkomsten som bestämmer intjänandet till inkomstpension, premiepension och tjänstepension. Pensionen blir lägre ju högre grad en person arbetar deltid och ju fler år deltidsarbetet pågår.

Sämre pension av tidig deltid

Att arbeta deltid tidigare i livet sänker pensionen mer jämfört med att arbeta deltid senare i livet om deltidsarbetets längd och andel är lika.

För Pensionsmyndighetens exempelperson minskar den totala pensionen med 9 procent vid halvtidsarbete under 10 år från det att han eller hon är 30 år. Motsvarande minskning är 5 procent om exempelpersonen istället jobbar halvtid i 10 år från och med 58 års ålder.

− Deltidsarbete i början av arbetslivet slår hårdare mot den framtida pensionen än deltidsarbete högre upp i åldrarna. Ju längre tid som pensionerna hinner växa desto bättre är det för pensionens storlek, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Antal deltidsår påverkar pensionen negativt

Fem års deltidsarbete minskar den totala pensionen med cirka 1 procentenhet för varje ytterligare 10 procentenheter mindre arbetstid i jämförelse med heltidsarbete.

Att jobba deltid under 10 års tid minskar din totala pension med 1 – 2 procentenheter för varje ytterligare 10 procentenheter mindre arbetstid du jobbar. 

Rapporten Tumregler för pensionen

Tumregel för deltidsarbete

Att arbeta deltid istället för heltid sänker din totala pension. Ju högre grad av deltid du arbetar desto lägre blir din framtida pension.

2% lägre pension vid deltid 80% i 5 år,  5% lägre pension vid deltid 50% i 5 år

Mikael jobbar deltid, 80 %, under 5 års tid vilket resulterar i 2 % lägre pension än om han hade jobbat heltid.

Neda jobbar deltid, 50 %, under 5 års tid vilket resulterar i 5 % lägre pension än om hon hade jobbat heltid.

2-4 %  lägre pension vid deltid 80% i 10 år,  5-10 % lägre pension vid deltid 50% i 10 år

Anneli jobbar deltid, 80 %, under 10 års tid vilket resulterar i 2–4 % lägre pension än om hon hade jobbat heltid.

Marko jobbar deltid, 50 %, under 10 års tid vilket resulterar i 5–10 % lägre pension än om han hade jobbat heltid.

För journalister: vidare information

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00