Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Nyblivna pensionärer får 79 procent av lönen

| press

Nyblivna pensionärer som är 65 år får i genomsnitt 79 procent av slutlönen i pension. Spridningen är dock mycket stor, höginkomsttagare får 64 procent och låginkomsttagare 127 procent av det de fick i slutlön. Det visar rapporten Nyblivna pensionärers kompensationsgrader från Pensionsmyndigheten.

– Pensionsnivån i förhållande till slutlönen är i genomsnitt 79 procent för en person som är född 1957 och får allmän pension och tjänstepension, säger Kristin Kirs, analytiker på Pensionsmyndighetens analysavdelning och författare till rapporten

Spridningen är dock mycket stor. Pensionen i förhållande till slutlön, kompensationsgraden, för 65-åringar som tog ut pension år 2022 var i genomsnitt mellan 64 och 127 procent.

– Höginkomsttagare får en lägre kompensationsgrad, i genomsnitt 64 procent, som pensionär. Låginkomsttagare får däremot i genomsnitt en inkomstökning vid pensionering säger Kristin Kirs.

Låginkomsttagare ökar inkomsten vid pensionering

Att låginkomsttagare ökar i inkomst efter pension beror bland annat på garantipensionen som höjer pensionen kraftigt för den inkomstgruppen. Den allmänna pensionens kompensationsgrad för höginkomsttagare är 35 procent, men inklusive tjänstepension är kompensationsgraden 64 procent. De högre inkomsterna är försäkrade genom tjänstepensionsavtal som omfattar omkring nio av tio löntagare.

Sänkt kompensationsgrad för den allmänna pensionen

Kompensationsgraden för allmän pension har sjunkit med 6 procentenheter sedan 2008, bortsett från effekter av inflationen. Det beror på en ökad medellivslängd och oförändrad pensionsålder.

– Den sjunkande kompensationsgraden kan i hög grad förklaras av en ökad medellivslängd, vilket självklart är något positivt, men det får en negativ effekt på pensionerna eftersom pensionskapitalet då ska fördelas på fler år som pensionär. Den beslutade pensionsåldershöjningen förväntas motverka den fallande kompensationsgraden, säger Kristin Kirs.

Stor spridning i kompensationsgrader

En av slutsatserna i rapporten är att spridningen i kompensationsgrad är mycket stor. Detta är naturligt i ett livsinkomstbaserat pensionssystem.

– Det blir en stor spridning eftersom kompensationsgraden beräknas på slutlönen, medan pensionen beräknas på hela livsinkomsten och påverkas av pensionsåldern., säger Kristin Kirs.

Rapporten är ett svar på ett regeringsuppdrag och innehåller faktiska beräkningar utifrån uppgifter om utbetalda pensioner samt teoretiska beräkningar för det så kallade standardtypfallet. I rapporten redovisas bland annat kompensationsgrader för personer som fyllde 65 år och som tog ut hel inkomst- och premiepension år 2022. Den faktiska kompensationsgraden, inklusive tjänstepensionen, uppgick för medianpersonen inom tre olika inkomstgrupper till 64, 73 respektive 127 procent 2022.

Rapporten Nyblivna pensionärers kompensationsgrader

För journalister: vidare information

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00