Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Rekordstarka finanser i pensionssystemet

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Överskottet i inkomstpensionssystemet uppgår till 1 200 miljarder kronor och är det största som hittills har uppmätts. Pensionsmyndighetens huvudscenario är att den positiva utvecklingen fortsätter. Det framgår av pensionssystemets årsredovisning, Orange rapport, för 2021 som Pensionsmyndigheten redovisar idag.

Den dominerande delen av den allmänna pensionen är inkomstpensionen. Den pensionen finansieras i huvudsak genom pensionsavgifter från dagens förvärvsaktiva. Men det finns även en buffertfond i AP-fonderna som stöder finansieringen av inkomstpensionen. Inkomstpensionssystemet är utformat så att pensionsåtagandet anpassas till att vara högst lika stora som systemets beräknade tillgångar.

Tillgångarna i inkomstpensionssystemet överstiger skulderna med 1 201 miljarder kronor. Det innebär ett överskott på ca 12 procent vilket är historiskt stort.

Pensionsmyndigheten gör på uppdrag av regeringen en årlig redovisning av pensionssystemens finansiella ställning. Den benämner vi Orange rapport och den innehåller också Pensionsmyndighetens scenarier för framtida finansiella utveckling. Basscenariot visar att överskottet ökar betydligt på lång sikt. Scenarierna är dock beroende av en mängd okända faktorer och ska inte ses som prognoser.

– Hur överskottet utvecklas i framtiden går inte att säga men i vårt basscenario fortsätter överskottet att öka, säger Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr.

Diagram: Tre olika scenarier för balanstalets utveckling

Överskottet bedöms öka stadigt enligt Pensionsmyndighetens basscenario. I diagrammet visas tre olika scenarier. Enligt huvudscenariot ökar överskottet till 18 procent om fem år och till 20 procent om 10 år.

Premiepensionskapital 2 066 miljarder kronor

Den andra och mindre delen av pensionssystemet är premiepensionen som består av fonderade pengar där pensionssparare och pensionärer själva bestämmer hur de ska förvaltas. Värdet av pensionsspararnas och pensionärernas premiepensionstillgångar uppgick den 31 december 2021 till 2 066 miljarder kronor, i den tillfälliga förvaltningen var värdet 43 miljarder kronor. Värdeutvecklingen för fondförsäkring var i genomsnitt 29,1 procent 2021.

Orange rapport 2021

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00