Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

65 år är lika med pension, eller?

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

Det är fortfarande många som tänker att man ska sluta jobba och börja ta ut sin pension vid 65 års ålder. Men det finns flera vägar att gå. Du kan ta ut pensionen tidigare eller senare, eller kombinera arbete och pension. Här får du tips på hur du kan tänka och hur olika valmöjligheter påverkar din pension. 

Längtar du efter att ta ut din pension så snart du kan, eller vill du gärna fortsätta jobba? Oavsett hur du gör är det bra att veta hur det kommer att påverka din pension. Vi går igenom konsekvenserna av några av de val som finns att göra.

Ta ut pension vid 65

Det finns olika anledningar till att ta ut sin pension vid 65. Det är fortfarande en stark norm som säger att det är då man blir pensionär. Vissa tar ut sin pension vid 65 av den enkla anledningen att de vill sluta arbeta och göra annat, och att de tycker att de har ekonomisk möjlighet till det. Personer som har sjukersättning eller a-kassa blir utförsäkrade och tvingas att påbörja pensionsuttag vid 65 års ålder och då blir pensionsåldern inte ett eget val.

Det kan också vara så att det på vissa arbetsplatser förväntas att man går i pension vid 65. I en enkätstudie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, så uppger en knapp tiondel av de tillfrågade att de har känt press från arbetsgivaren att gå i pension. Det är visserligen väldigt få, men det kan vara en anledning för vissa. En del kanske inte heller vet att man har laglig rätt att arbeta fram till 68 års ålder.

Utvecklingen går mot att färre kommer att ta ut sin pension vid 65 år, och den utvecklingen kommer att snabbas på när den så kallade riktåldern börjar användas från år 2026. Den styr när man tidigast kan ta ut allmän pension eller få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg.   

Lägsta åldern för att ta ut allmän pension, som idag är 62 år, blir då sannolikt 64 år och lägsta ålder för att få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg, som idag är 65 år, blir sannolikt 67 år. Samtidigt höjs åldern för hur länge till exempel arbetslöshetsersättning, sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning betalas ut.

Höjd pensionsålder

Riktåldern införs eftersom vi i genomsnitt kommer att leva längre framöver och pensionsåldrarna behöver följa medellivslängdens utveckling för att upprätthålla pensionsnivåerna.

Ta ut pension tidigt och sluta jobba

Rent ekonomiskt finns det två klara nackdelar med att ta ut pension tidigt. Skatten är högre på pension som du tar ut tidigt jämfört med pension som tas ut från det år du ska fylla 66. Pensionen blir dessutom lägre per månad, livet ut, eftersom pension som tas ut tidigt behöver fördelas över fler år. 

För en person med en lön på 35 000 kronor i månaden, som tar ut pensionen vid 64 års ålder, kommer pensionen att minska med 1 000 kronor per månad livet ut, efter skatt (1 400 kronor före skatt), jämfört med om personen istället tagit ut pensionen vid 65 års ålder.

De flesta som väljer att ta ut pensionen tidigt får mindre pengar i plånboken, livet ut.

Ta ut en del av pensionen och jobba deltid

Forskning visar på positiva hälsoeffekter av att trappa ner arbetstiden istället för att helt tvärt gå från arbete till pension. Går du ner i arbetstid samtidigt som du tar ut en mindre del av pensionen så kan du ha kvar din tidigare ekonomiska standard trots att du jobbar mindre. Samtidigt fortsätter du att tjäna in pensionsrätter och skjuter på uttaget av huvuddelen av pensionen.

Deltidsarbete i kombination med pensionsuttag kommer att ge en högre pension jämfört med att helt gå i pension. För en person med en lön på 32 000 kronor i månaden kommer ett halvtidsarbete kombinerat med halv pension från 63 års ålder ge 1 900 kronor mer i allmän pension per månad livet ut jämfört med om personen istället gått helt i pension vid 63 års ålder. Totalt sett kommer det ha gett en ökad inkomst på en halv miljon kronor efter skatt fram till 86 års ålder, jämfört med en pensionering vid 63 års ålder.

Läs mer om fördelarna med att jobba och ta ut pension samtidigt.

Blogg: Att vara jobbonär – en lönsam affär

Jobba efter 65

En stor del av de som fortsätter att arbeta efter 65 års ålder gör det av andra skäl än ekonomiska. Om du exempelvis har ett kreativt, konstnärligt, aktivt eller ett socialt jobb så kanske du inte vill kapa arbetslivet vid en viss tid i livet.

För dig som orkar och vill finns stora ekonomiska fördelar att fortsätta jobba och vänta med att ta ut din pension. Det är lägre skatt på både lön och pension från januari det år du ska fylla 66 år. Din pension kommer dessutom att fördelas på färre år vilket gör att du får ett högre belopp per månad livet ut. Din lön gör också att du fortsätter att tjäna in till din pension, oavsett hur gammal du är.

Alternativen är många

Det finns olika alternativ för dig som kan tänka dig att fortsätta jobba efter 65 års ålder. Kanske vill du starta ett eget företag i slutet av ditt arbetsliv? Eller driva det företag du redan har även efter 65? Kanske vill du gå in som konsult eller timanställd hos din tidigare arbetsgivare? Eller hos en ny? Se till att planera i tid och ta reda på vilka möjligheter just du har. Det som kommer att påverka din pension mest av allt är vid vilken ålder du börjar ta ut din pension.

Hur pensionen påverkas av pensionsåldern, vid en månadslön på 35 000 kronor
Ålder Förändring (kr)

Förändring (%)

Skatt (%)
64          -1 400

-7%

29%
65 0

0%

29%
66 +1 400

+7%

21%
67 +3 200

+15%

22%
68 +5 000

+24%

22%
69 +7 100

+33%

22%
70 +9 300

+44%

23%

Visste du att:

Det ofta inte är ekonomiska skäl som ligger bakom beslutet att arbeta vidare eller inte. Istället är det i första hand förväntningar från arbetsgivaren, hälsoskäl eller familjesituationen som avgör.

En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att män, utrikesfödda, högutbildade, frånskilda och personer med god hälsa i större utsträckning än andra fortsätter att arbeta efter 65 års ålder. Samtidigt går kvinnor, inrikes födda, lågutbildade, gifta personer och de med dålig hälsa i högre utsträckning i pension vid 65 års ålder eller tidigare.

De allra flesta uppger dock att valet av pensionsålder, och ålder för utträde från arbetslivet, inte ens skulle påverkas om de idag vunnit en stor lotterivinst.

Rapport: Tidig och sen pensionering, Inspektionen för socialförsäkringen, ISF