Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Att vara jobbonär – en lönsam affär

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

Ett sätt att förlänga ditt yrkesliv och skapa en mjukare övergång mellan arbetsliv och pensionering är att kombinera lön med pension. Det kallas att vara en så kallad jobbonär. Här får du information om hur deltidsarbete i kombination med att ta ut pension påverkar pensionen. 

Forskning visar på positiva hälsoeffekter av att trappa ner arbetstiden istället för att tvärt gå från arbete till pension. Det kan vara en av anledningarna till att det under 2019 fanns omkring 264 000 personer som tog ut sin allmänna pension och samtidigt hade en lön. Det motsvarar ungefär 16 procent av alla ålderspensionärer.

Det är fler i yngre åldrar som både arbetar och tar ut pension och andelen har ökat stadigt mellan 2004 och 2019. Exempelvis har andelen jobbonärer i 62 till 66 års ålder ökat från 21 till 40 procent mellan dessa år. 

Tidigare studier visar att det ofta inte är ekonomiska skäl bakom beslutet att arbeta vidare eller inte. Istället är det i första hand förväntningar från arbetsgivaren, hälsoskäl eller familjesituationen som avgör.

Det här behöver du känna till innan du blir jobbonär

 • Varje år som du arbetar och betalar skatt tjänar du in till din allmänna pension, det sker även om du samtidigt tar ut hela eller delar av den och även oavsett hur gammal du är.
   
 • Den allmänna pensionen, det vill säga inkomstpension och premiepension, kan du ta ut till 25, 50, 75 eller 100 procent oavsett hur mycket du jobbar. Du kan också pausa utbetalningen om du skulle vilja det.
   
 • Den allmänna pensionen kan bara tas ut månadsvis och livet ut. Du kan alltså inte få ut någon del som en klumpsumma eller ta ut den under kortare tid.
   
 • Reglerna skiljer sig åt mellan att ta ut allmän pension och tjänstepension i kombination med arbete. Många tjänstepensionsavtal kräver att du går ner i arbetstid i motsvarande grad som du tar ut tjänstepensionen, om du väljer att börja ta ut den innan 65 års ålder. Jobbar du 75 procent kan du exempelvis bara ta ut 25 procent av din tjänstepension.

  För dig som har en lön som överstiger 42 625 kronor per månad (2021) kan deltidsarbete få en större negativ effekt på tjänstepensionen. Det är viktigt att du tar kontakt med ditt tjänstepensionsbolag för att få veta hur deltiden påverkar dig.  
   
 • Tänk på att det inte går att stoppa eller ändra utbetalningen av en tjänstepension som väl börjat betalas ut.
   
 • Skatten kan bli onödigt hög om din lön och din pension tillsammans blir högre än gränsen för statlig skatt. För dig som är yngre än 65 år går den gränsen vid 44 758 kronor per månad före skatt, år 2021.  
   
 • Om du är, eller skulle bli, arbetslös innan 65 års ålder så minskas din dagpenning från A-kassan med beloppet för din pension. Det gäller oavsett om det är din allmänna pension eller din tjänstepension du tar ut. Sjukersättning eller sjukpenning påverkas dock inte av pensionsuttag.
   
 • Att ta ut den allmänna pensionen och sätta in varje månadsutbetalning i en kapitalförsäkring, eller i en annan sparprodukt, är inget Pensionsmyndigheten rekommenderar. Vår bedömning är att tidigt uttag av pension i syfte att investera den uttagna pensionen inte är lönsamt för personer som lever till minst genomsnittlig livslängd.

  Blogg: Var försiktig med att ta ut pension i vinstsyfte 
 • Att gå ner i arbetstid är alltid en överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare.
   
 • Med de förändrade reglerna kring lagen om anställningsskydd har du rätt att arbeta till 68 år och från och med 2023 till 69 år.

Läs mer om att bli jobbonär

Så här påverkar olika jobbonär-situationer din pension:

Deltidsarbete i kombination med pensionsuttag kommer att ge en högre pension jämfört med om alternativet är att gå helt i pension. Ett tidigarelagt uttag av den allmänna pensionen innan 66 års ålder kommer ge en lägre pension per månad livet ut och en lägre sammanlagd pension fram till genomsnittlig livslängd som är beräknad till 86 år.

Räkneexempel: För en person med en lön på 32 000 kronor i månaden (2021) kommer ett halvtidsarbete kombinerat med halv pension från 63 års ålder ge 1 900 kronor mer i allmän pension per månad livet ut jämfört med om personen istället gått helt i pension vid 63 års ålder. Totalt sett kommer det ha gett en ökad inkomst på en halv miljon kronor efter skatt fram till 86 års ålder, jämfört med en pensionering vid 63 års ålder.

Skatt på lön: Du får högre jobbskatteavdrag och grundavdrag på din lön från och med januari det år du fyller 66. Den lägre skatten på lön från och med det 66:e levnadsåret innebär till exempel att en person med en lön på 32 000 kronor i månaden beskattas med cirka 23 procent innan 66 år medan samma lön beskattas med 15 procent efter 66 års ålder.

Den lägre skatten kan till exempel användas till att gå ner och arbeta deltid utan att inkomsten efter skatt nödvändigtvis behöver minska så mycket.

Skatt på pension: Pensionsutbetalningar som sker innan ditt 66:e levnadsår beskattas högre än pensionsutbetalningar från och med ditt 66:e levnadsår. En person med en pension på 15 000 kronor per månad betalar 27 procent i skatt innan 66 års ålder medan samma pension beskattas med 17 procent från och med det 66:e levnadsåret.

Du blir billigare att anställa från och med ditt 66:e levnadsår. Förutom att din egna inkomstskatt minskar så minskar också arbetsgivaravgiften från 31,42 procent till 10,21 procent (endast ålderspensionsavgiften betalas in).

För företagare med enskild firma minskar egenavgiften från 28,97 procent till 10,21 procent om man tar ut hel allmän pension under hela inkomståret, januari – december. Om man fyller år i januari går det att ta ut allmän pension under hela inkomståret från 62 års ålder, i övriga fall från 63 års ålder som tidigast.