Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Behöver du göra något med gamla pensionsbesparingar?

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

Varje år får de flesta information om sina olika pensioner. Många har flera tjänstepensioner från flera olika arbetsgivare och vissa har också ett eller flera gamla privata pensionssparanden. Jag får ofta frågor om vad man ska göra med de pensioner som det inte längre betalas in några pengar till, därför kommer här några tips. 

En tjänstepension eller en pensionsförsäkring som det inte längre betalas in några pengar till kallas för fribrev. Pensionens värde beror då på de pengar som hunnit betalas in och hur de inbetalade pengarnas värdeutveckling har sett ut. Du kan ha ett eller flera fribrev, antingen i form av tjänstepension från en tidigare arbetsgivare eller från ett tidigare privat pensionssparande.

Fribrev vanligt sedan avdragsrätten togs bort 2016

Från och med den 1 januari 2016 kan en anställd med tjänstepension inte längre göra avdrag för privat pensionssparande i sin inkomstdeklaration till Skatteverket. Därför har många som tidigare har haft ett privat pensionssparande via en pensionsförsäkring eller via ett individuellt pensionssparande (IPS) slutat spara i den typen av pensionssparande, och dessa har därmed omvandlats till fribrev.

Du behöver inte göra någonting med dina gamla pensionsbesparingar om du inte vill, den information du får om ditt fribrev visar bara hur mycket pengar som kommer att betalas ut när du går i pension. I vissa fall kan det dock finnas skäl att göra något. Här kommer några tips!

Är sparandet placerat i en traditionell försäkring eller en fondförsäkring?

Kolla om din gamla tjänstepension eller pensionsförsäkring är placerad i en så kallad traditionell försäkring eller i en fondförsäkring. Om du inte själv gjort något val brukar tjänstepensionen automatiskt hamna i en traditionell försäkring. 

Många pensionsförsäkringar och tjänstepensioner kan du flytta mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. Fundera över vad som passar dig bäst. 

 • I en traditionell försäkring är det försäkringsbolaget som väljer placeringarna medan det i en fondförsäkring är du själv som bestämmer hur dina pengar placeras.
   
 • Fondförsäkringar består oftast av en högre andel aktier än traditionella försäkringar och har därför en högre risk. Traditionella försäkringar har lägre aktieandel och därmed en lägre risk. Ofta erbjuds du en garanti, till exempel att du får tillbaka en del av det du betalat in.
   
 • Om du har en fondförsäkring med hög andel aktiefonder kan den med sin högre risk på sikt ge bättre värdeutveckling än räntefonder och traditionella försäkringar, men värdet kommer att variera mer under tiden.

  Det finns inga garantier för att en högre risknivå ger bättre värdeutveckling, men som ung kan det vara bra att välja aktiefonder eftersom det troligtvis kommer att ge dig en bättre värdeutveckling över tid.
   
 • Traditionella försäkringar kan passa dig som närmar dig pensionen och fäster stor vikt vid ett stabilt värde som ger utbetalningar som inte varierar så mycket.

Kan jag flytta mitt fribrev till ett annat försäkringsbolag?

Idag är det möjligt att flytta många av fribreven från ett försäkringsbolag till ett annat. Det kan göra det enklare för dig att ha allt samlat på ett ställe, men den största fördelen med att flytta är ofta att du kan få lägre avgifter för ditt pensionssparande. Det gör att dina pensionspengar inte äts upp av höga avgifter. Exempelvis kan kostnaden för en pensionsförsäkring skilja sig i pris mellan olika försäkringsbolag och även de fonder som erbjuds kan ha olika fondavgifter.

Ett bra alternativ för ett långsiktigt sparande till pension kan vara att spara i en global aktieindexfond som inte kostar mer än 0,2 procent i totala avgifter per år. I globala aktiefonder sprids risken över hela världen och sparandet blir inte känsligt för hur enskilda marknader eller branscher utvecklas.

Det är alltid viktigt att ta reda på vad du flyttar från och vad du flyttar till, undersök vilka villkor som gäller i din gamla pensionsförsäkring samt i den pensionsförsäkring som du vill flytta till. Det bolag du flyttar pensionskapitalet från kan ta ut en flyttavgift. Kolla upp vad det kostar att flytta ditt pensionssparande. 

När det gäller dina fribrev för tjänstepension så går det än så länge inte att flytta kapital från exempelvis tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän, ITP, till tjänstepension för statligt anställda, PA16. Du kan däremot flytta inom ditt kollektivavtalsområde där du kan välja mellan ett visst antal försäkringsbolag. Vilka bolag du kan välja på beror på vad parterna i just ditt avtalsområde förhandlat fram.

Mer om flytträtt på Konsumenternas.se.

Var uppmärksam om säljare kontaktar dig och erbjuder dig att flytta dina pensionsförsäkringar. Ta alltid reda på vad dina eventuella val innebär.

Tips för dig som snart ska börja ta ut din pension

När betalas fribrevet ut?

Kolla upp när fribrevet börjar betalas ut. Om du vill ändra tidpunkten för utbetalning, se till att göra det innan försäkringen börjar betalas ut. En del börjar betalas ut per automatik vid 65 år och när försäkringen väl börjat betalas ut brukar det inte gå att stoppa utbetalningen.

Hur länge betalas pensionsförsäkringen ut?

Ta också reda på hur länge ditt fribrev betalas ut. Du kan ändra hur lång tid du vill att pensionspengarna ska fördelas på innan du börjar ta ut din pension. En del pensionsförsäkringar är förbestämda att betalas ut under en relativt kort tid, till exempel 5, 10 eller 20 år, medan andra automatiskt betalas ut livsvarigt.

Om ditt fribrev betalas ut på kort tid, till exempel under 5 år, får du relativt mycket pengar i pension per månad, men pengarna tar slut efter 5 år och du får inte fler utbetalningar efter det.

Har du en pensionsförsäkring som betalas ut livsvarigt innebär det istället att du får mindre pengar i pension per månad, men att du får pensionsutbetalningar så länge du lever. 

Hoppas att dessa tips kan hjälpa dig hur du kan tänka och göra med dina gamla pensionsbesparingar.