Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Hur mycket av din slutlön kan du räkna med att få ut i pension?

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

Att de flesta får ut mindre i pension än de fått i lön när de arbetade är ganska självklart, men hur mycket mindre? Vad kan du egentligen räkna med att få och hur kan du påverka storleken på din pension?

För att räkna ut hur din pension förhåller sig till den inkomst du har åren innan du går i pension så använder vi ett mått som kallas kompensationsgrad. Man kan säga att vi vill mäta i vilken utsträckning pensionen kompenserar för att du får en lägre inkomst när du börjar leva på din pension. Det är också ett sätt att försöka bedöma i vilken utsträckning du kan bibehålla din levnadsstandard som pensionär. 

Måttet kompensationsgrad används av oss på Pensionsmyndigheten, av regeringen och pensionsbranschen för att följa hur pensionerna utvecklas över tid.

I en rapport som vi lämnat till regeringen visar vi tre inkomstgruppers årsinkomster fram till 65 års ålder och deras beräknade kompensationsgrader under perioden 2014–2019. I rapporten framkommer det att pensionen i förhållande till inkomsten åren innan pension har varit i princip oförändrad under den undersökta tidsperioden. 

Hur ser kompensationsgraderna ut för de som går i pension vid 65 års ålder?

Det tidigare pensionssystemet (ATP) gav ungefär 60 procent av slutlönen i allmän pension om man började ta ut den vid 65 års ålder, och en tjänstepension gav ytterligare 10 procent. Tanken med det nya allmänna pensionssystemet var att samma kompensationsgrad vid 65 års ålder skulle kunna behållas så länge befolkningens genomsnittliga livslängd var oförändrad.

Bland de som gick i pension år 1995 var den förväntade livslängden 82 år och fyra månader. Bland de som gick i pension år 2019 var den förväntade livslängden cirka 85 år, alltså behöver pensionen räcka i ytterligare tre år.

I tabellen nedan kan du se att det på totalen blir ganska lika kompensationsgrader oavsett vilken inkomstgrupp du tillhör. Den totala kompensationsgraden hamnar mellan 79 till 87 procent, men andelen som kommer från den allmänna pensionen respektive tjänstepensionen skiljer sig åt.

Tjänstepensionen utgör en större del för de som tjänat mest

För låginkomsttagare som får en del av sin allmänna pension från grundskyddet, garantipension och/eller bostadstillägg, blir kompensationen i förhållande till slutlönen större från den allmänna pensionen. Men för medel- och höginkomsttagare blir den allmänna pensionen lägre mätt i kompensationsgrad och istället blir tjänstepensionen en större del av den totala pensionen.

Du tjänar in till den allmänna pensionen på löner upp till 45 833 kronor per månad (2021). Höginkomsttagaren tjänar mer än så vilket gör att hen inte får inbetalningar till den allmänna pensionen på hela sin lön. Kompensationsgraden för den allmänna pensionen blir därför lägre för höginkomsttagaren än för låg- och medelinkomsttagaren.

Männens kompensationsgrad är generellt högre än kvinnornas. Det beror på att män som regel har en högre lön under arbetslivet och det slår sedan igenom i pensionen. 

Faktisk kompensationsgrad vid 65 års ålder år 2019

Inkomstgrupp 

Allmän pension

Tjänstepension

Totalt

Låg inkomst, kvinnor 

69%

18%

87%

Låg inkomst, män 

71%

12%

83%

Medelinkomst, kvinnor 

55%

26%

81%

Medelinkomst, män

59%

27%

86%

Hög inkomst, kvinnor

41%

38%

79%

Hög inkomst, män

41%

42%

83%

Vi lever längre – hur påverkar det kompensationsgraden?

I tabellen ovan utgår vi från att personerna går i pension vid 65 års ålder. Kompensationsgraderna för den allmänna pensionen sjunker om alla, oavsett ålder, fortsätter att gå i pension vid 65 års ålder. Det beror på att vi lever längre.

Pensionspengarna, det samlade pensionskapitalet, har inte minskat – och vi får inte mindre utbetald pension än tidigare generationer - men pengarna måste helt enkelt betalas ut under fler år.

Måttet visar inte alltid hela sanningen

MinPension, som är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen, har också presenterat en rapport om kompensationsgrader baserat på information från de personer som gjort en pensionsprognos på deras webbsida under 2020. Den visade att kompensationsgraden för den allmänna pensionen minskar för varje årskull.

Personer födda 1959 beräknas få cirka 60 procent av sin slutlön i pension, om de går i pension vid 65 års ålder. En person född 1989 kan istället förvänta sig att få 53 procent av sin slutlön i pension, om de går i pension vid samma ålder. Hur kan MinPensions prognos skilja sig mot de kompensationsgrader som vi har räknat fram baserat på faktiskt utbetalade pensioner vid 65 års ålder?

minPension: Kompensationsgradsrapporten 2020

Kompensationsgrader är ett ganska trubbigt mått om du vill veta om du kommer att ha samma ekonomiska standard som innan du gick i pension. Om du får en lägre inkomst under åren innan du går i pension, till exempel på grund av arbetslöshet eller sjukdom, kan du ofta få en kompensationsgrad långt över 100 procent - men trots det kanske fortfarande ha små ekonomiska marginaler i vardagen.

På samma sätt kan du, om du får en högre inkomst under åren innan pensionen få en väldigt låg kompensationsgrad, men ändå ha en jämförelsevis hög inkomst och levnadsstandard.

Många väljer att ta ut din tjänstepension på kortare tid, till exempel under 5 eller 10 år, istället för livet ut. De får därför en tillfälligt högre pension och därför också en tillfälligt högre kompensationsgrad, men det säger egentligen ingenting om kompensationsgraden är tillräcklig för hela livet som pensionär eller inte. Det kanske till och med är direkt missvisande.

Inkomsterna minskar generellt åren innan pension

Många går ner i inkomst redan åren innan pensioneringen. De som går ner mest i inkomst är höginkomsttagare men inkomsten minskar generellt i alla inkomstgrupper åren innan pensionen tas ut. Det kan bero på frivillig eller ofrivillig deltid liksom arbetslöshet och sjukdom.

För de allra flesta som går i pension idag är kompensationsgraden, inklusive tjänstepensionen, därför omkring 80 procent av den inkomst de hade mellan 60 och 64 års ålder, men runt 60 procent av den tidigare högre årsinkomsten de haft. Vilket mått som är mest relevant beror på frågeställningen.

För de allra flesta som går i pension idag är kompensationsgraden mellan 70 och 80 procent av den inkomst de hade mellan 60 och 64 års ålder.

För dig som är på väg att gå i pension i år är det rimligt att du jämför pensionen med vad du haft för faktisk inkomst de senaste 5 åren, oavsett om du jobbat heltid eller inte. Det ger en bild av hur din inkomst faktiskt påverkas av att gå i pension.

För dig som är i 55-årsåldern eller yngre är det mer relevant att du jämför den beräknade pensionen med den lön du har idag (och utgå från att du har en framtida löneutveckling som följer genomsnittet). För oss som jobbar med analyser av pensionssystemet är det bra att följa båda måtten.

Hur kan jag påverka - jobba längre eller spara mer?

Alternativet till att gå senare i pension är att den enskilde sparar mer till pensionen. Det kan du göra genom ett eget sparande eller löneväxling.

Blogg: Spara själv till pension – bra att känna till

Även det obligatoriska sparandet i den allmänna pensionen och tjänstepensionen skulle kunna ökas, men då är det riksdagen och arbetsmarknadens parter som beslutar om det.

Många, men långt ifrån alla, har fått större inbetalningar till sin tjänstepension genom att flera avtalsområden både höjt den ”vanliga" tjänstepensionen och infört extra inbetalningar.

Något som också är bra att tänka på är att ett sparande till pensionen påverkar kompensationsgraden i dubbel bemärkelse. Om du till exempel inte sparar något privat, och låt säga får 70 procent av din slutlön i pension, betyder det att du måste minska dina utgifter med 30 procent som pensionär.

Om du istället tidigare sparat, låt säga, 10 procent av din inkomst till privat pension och får 80 procent av lönen i pension innebär det att du bara måste minska utgifterna med 10 procent som pensionär eftersom du tidigare pensionssparat privat och levt på 90 procent av din inkomst.

Vad kan du göra för att påverka din pension?

 • Logga in och gör en pensionsprognos här på vår webb för att se vad du kan förvänta dig i pension per månad och jämföra det med din inkomst idag.

  Logga in på Mina sidor

 • Gå igenom vilka utgifter du har idag och hur du tror att de kommer att förändras när du är pensionär. Du kanske sparar mindre som pensionär och istället använder delar av sparandet till konsumtion? Boendekostnaden kanske förändras? Resorna till och från jobbet byts ut mot andra resor, och så vidare.

 • Fundera på hur länge du kan tänka dig att jobba. Det som kommer att påverka din pension mest av allt är vid vilken ålder du går i pension. Det ger oftast en stor effekt att vänta med att ta ut pensionen och jobba något eller några år längre än 65. Din skatt blir också lägre från januari det år du fyller 66 år.

  Blogg: Lägre skatt från året du fyller 66

 • Har du möjlighet att spara själv till pensionen? Till ett långsiktigt eget sparande till pension passar en global aktieindexfond som inte kostar mer än 0,20 procent i årlig avgift. Sparformen investeringssparkonto är ett bra alternativ för ett sådant sparande.

  Blogg: Så kan du spara till pension

 • Se över avgifterna i fonderna du har inom premiepensionen och tjänstepensionen. Det är ju ett månadssparande du redan har och själv kan påverka här och nu. På sikt får fondavgifterna stor betydelse för din pension.

 • Se över eventuellt efterlevandeskydd du har inom tjänstepensionen. Har familjesituationen förändrats (om du blivit ensamstående eller dina barn är vuxna och självförsörjande) kanske du betalar för ett skydd du inte längre behöver? Du kan öka din tjänstepension med uppåt 10 procent genom att välja bort det!

  Blogg: Enkla tips för att trygga din familj om du dör