Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Börja jobba tidigare eller sluta jobba senare – vad ger mest i pension?

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

Visste du att om du arbetar ett extra år efter att du fyllt 65 år ger det dig mellan 6 och 11 procent extra i pension per månad? Om du istället börja arbeta ett år tidigare i livet ger det bara 1 till 3 procent extra i pension. Detta trots att arbetslivets längd är detsamma i båda fallen. Hur kan detta komma sig?

Vi har nyligen uppdaterat vår rapport ”Tumregler för pensionen” (länk till hela rapporten längre ned på sidan) som presenterar svar på hur olika livsval kan påverka den framtida pensionen utifrån så kallade ”tumregler”. Tumreglerna är inte exakta utan ger ett ungefärligt värde mellan tummen och pekfingret, därav begreppet.

En av de saker vi uppmärksammar i rapporten är att om du behöver öka antalet år i arbetslivet spelar det faktiskt roll när i livet det sker. Att skillnaden mellan att börja jobba tidigare och att jobba ett år längre är så stor kan verka konstigt.

I båda fallen ger ett års extra arbete en högre allmän pension. Ett år extra i början av ditt arbetsliv kommer visserligen att ge betydligt fler år med avkastning på ditt pensionssparande, men det finns två andra faktorer som gör att året i slutet av arbetslivet får större betydelse.

Om du jobbar längre räcker pensionen fler år

Om du skjuter fram ditt uttag av pension ett år minskar samtidigt antalet år som du ska leva som pensionär, vilket leder till att samma påse av dina intjänade pensionspengar ska delas på ett färre antal år.

För dig blir alltså effekten dubbel av ett års längre arbetsliv – dels genom att ytterligare pensionsrätter tjänas in samtidigt som pensionskapitalet ska delas på ett färre antal år, och dels genom att skatten på pensionen är lägre efter 65 års ålder än innan.

Det gör att den som tar ut sin pension efter 65 års ålder ofta har fått mer total utbetald pension efter skatt redan mellan 74 och 79 års ålder än den som tog ut sin pension vid till exempel 63 – trots att den senare fått två år mer med pensionsutbetalningar. 

Arvsvinster är högre i slutet av livet

När en person avlider fördelas pengarna på dennes pensionskonto ut i form av arvsvinster till de pensionssparare i samma årskull som fortfarande lever.

Eftersom ett större antal individer går bort i äldre åldersgrupper kommer ett större pensionskapital fördelas över färre individer och därför blir arvsvinsterna du får även större ju äldre du blir. Arvsvinsterna bidrar till att pensionsutbetalningar upprätthålls på en liknande nivå livet ut för de som lever längre upp i åldrarna.

I allmänhet kan man därför säga att du, på grund av dessa anledningar, får mer i pension av att arbeta ett år extra senare i livet snarare än att börja jobba ett år tidigare.

Mer om arvsvinst

Alla kan, orkar eller vill inte arbeta senare i livet

Även om pensionen ökar mer av ett förlängt arbetsliv efter 65 år har alla människor olika förutsättningar att jobba länge. Oväntade händelser under livets gång kan förändra din möjlighet och vilja att arbeta långt upp i åldrarna.

Att komma ut i arbetslivet vid en yngre ålder är därför också ett bra tillskott och alternativ till att öka den framtida pensionen. För vissa grupper minskar också det eventuella ekonomiska behovet av arbete långt upp i åldrarna, även om det inte ger lika stor effekt som ett extra arbetsår i slutet av arbetslivet. 

Att jobba tidigare i livet behöver inte heller utesluta ett längre arbetsliv i högre åldrar, eller vice versa. Eftersom hela livet räknas för pensionen är det viktigaste att arbeta när du är frisk och har möjlighet, samtidigt som du bör vara medveten om att jobba tidigare eller senare i livet har olika effekt på storleken på din framtida pension.   

Vad ska du tänka på om du arbetar efter 65?

  • Tänk på att du ofta inte tjänar in mer till din tjänstepension efter 65 års ålder. Det gäller för många tjänstepensionsavtal. Inom kommun, landsting och för yngre anställda inom statlig sektor tjänas dock tjänstepension in till 67 års ålder. Att arbeta ett år extra med dessa avtal kommer därför att få större effekt mellan 65 till 67 års ålder. 

    Ta reda på vad som gäller inom ditt avtalsområde

  • Från och med året du fyller 66 år får du ett förhöjt grundavdrag på pensionsinkomster. Skatten på pensionsinkomster är därför lägre vid 66 jämfört med 65 års ålder.

  • Arbetsgivaravgiften sänks också för arbetsgivaren för att ha dig som anställd efter 65. Undersök därför möjligheten att förhandla upp din lön eller be om att få fortsatt avsättning till tjänstepensionen som kompensation.

  • Det bästa sättet för att ta reda på exakt hur din pension påverkas är att göra en pensionsprognos.

    Gör en prognos på Mina sidor

    Gör en prognos hos minPension