Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Eget sparande är inte det viktigaste för storleken på din framtida pension

| blogg

Det egna sparandet till pension har en mindre inverkan på den totala pensionen än vad många tror. Här ger vi tips om hur du kan tänka om sparande och hur du kan höja din framtida pension på olika sätt.

Kvinna med kaffekopp tittar in i kameran

(Bilden ovan har redigerats med AI)

Många jag träffar tror att man måste ha ett eget sparande till pension för att överhuvudtaget klara sig som pensionär, men är det verkligen så?

Som ung finns det viktigare saker att spara till än pension

Om du sparar pengar idag minskar du din konsumtion här och nu för att istället använda pengarna vid ett senare tillfälle. Som ung kan det vara viktigare att spara till en buffert, eller kanske till en bostad, än till den framtida pensionen.

I vissa fall är det viktigt med ett eget sparande till pension

Det är några situationer där du behöver spara själv, det gäller till exempel om du:

  • saknar tjänstepension i din anställning
  • driver eget företag
  • jobbar deltid under längre perioder
  • vill ta ut din pension tidigt

Tre saker påverkar storleken på din framtida pension mest

Det tre viktigaste sakerna för storleken på din framtida pension är:

  1. dina inkomster under livet
  2. om du har tjänstepension från din arbetsgivare och
  3. vid vilken ålder du börjar ta ut din pension.

Den dag du börjar ta ut din pension kommer den allmänna pensionen och tjänstepensionen vara de största delarna av din totala pension. Det gäller för de allra flesta. Om du är företagare eller saknar tjänstepension via jobbet kan det egna sparandet till pension vara en viktig del av pensionen. 

Exempel – det egna sparandets betydelse för den totala pensionen

Exemplet nedan visar en person som månadssparar 500 kronor från 23 års ålder till pensioneringen vid 68 år. Det egna sparandet betalas sedan ut under 20 år medan tjänstepension och allmän pension är livslång. 

Det här är ett exempel, sparar du mer eller mindre och under en kortare eller längre period ändras fördelningen.

Exempel – fördelning mellan allmän pension, tjänstepension och eget sparande, i kronor och procentandelar

Månadslön 36 000 kronor, före skatt

Månadsbelopp som pensionär, efter skatt

Andel av total pension per månad

Allmän pension

15 500 kronor

63 procent

Tjänstepension

6 300 kronor

25 procent

Eget sparande till pension på ett investeringssparkonto, ISK

2 900 kronor

12 procent

Totalt

24 700 kronor

100 procent

Jobba längre eller spara själv?

Det finns flera sätt att påverka din framtida ekonomi. Ett av dem är att jobba något eller några år efter 66 års ålder. Ett annat alternativ kan vara att spara själv. Att jobba längre kan minska behovet av eget sparande eftersom det ökar pensionen för de allra flesta.

Ett års arbete efter 66 års ålder kan ge dig som snart ska ta ut din pension och som har en genomsnittlig lön mellan 1 000 till 1 600 kronor mer i pension per månad efter skatt, hela livet ut. För att få ihop samma summa genom ett eget sparande till pension behöver du spara mellan:

  • 350 – 500 kronor i månaden under 30 år
  • 600 – 800 kronor i månaden under 20 år eller
  • 1 300 – 1 800 kronor i månaden under 10 år

Vi har då räknat med en årlig värdeutveckling på pensionssparandet med 5,5 procent innan avgifter och att sparandet sker på ett investeringssparkonto, ISK.

Både inkomster och utgifter har betydelse för din framtida ekonomi

Det är inte bara dina inkomster som påverkar din ekonomi som pensionär. Om du har ett bostadslån kan du exempelvis amortera på ditt bolån för att minska dina utgifter som pensionär.

Hur ser det ut för dig?

Om du vill se hur mycket du kan komma att få i pension per månad vid olika pensionsåldrar kan du logga in på Mina sidor. Där får du också fler tips på hur du kan påverka din framtida pension. Mina sidor

Så kan du spara om du vill spara själv till pensionen

Om du själv vill spara till pensionen är en möjlighet att öppna ett investeringssparkonto, ISK. Sedan kan du välja att spara i globala aktieindexfonder som kostar maximalt 0,20 procent i fondavgift.

I globala aktiefonder sprids risken över hela världen och sparandet blir inte känsligt för hur enskilda marknader eller branscher utvecklas. Hur mycket du betalar för dina fonder har betydelse för allt långsiktigt sparande. Höga avgifter påverkar sparandet negativt.

Läs mer om eget sparande till pension på vår webb. Eget sparande till din pension för dig som är anställd och har tjänstepension 

Eget sparande för dig som är egen företagare

Tips på vad du kan tänka på om du saknar tjänstepension