Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Jobbar du inom kommun, region eller kommunalt bolag? Nu ändras din tjänstepension

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

Nu sker förändringar för dig som jobbar inom kommun, region eller i ett kommunalt bolag. Du får nämligen en ändrad tjänstepension, undantag finns för vissa. Ta reda på vad som gäller för dig!  

Det är nog inte många som tänker på sin tjänstepension särskilt ofta, men för dig som jobbar inom kommun, region eller kommunalt bolag är det värt att ha lite extra koll just nu. 

Det nya pensionsavtalet som har förhandlats fram heter AKAP-KR och ersätter de nuvarande AKAP-KL, KAP-KL och PA-KFS och omfattar i princip samtliga anställda i kommuner, regioner och kommunala bolag. Det finns dock undantag för vissa grupper som fortsätter tillhöra det gamla avtalet KAP-KL. 

Vad är tjänstepension?

Varje år sätter din arbetsgivare av pensionspengar till din tjänstepension. Hur mycket bestäms bland annat av hur hög lön du har.

Du kan själv välja vem som ska ta hand om din tjänstepension. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar hos KPA i en så kallad traditionell försäkring med en garanterad lägsta tjänstepension, du får också ett återbetalningsskydd inkluderat automatiskt. 

En traditionell försäkring innebär att det är pensionsbolaget som sköter dina pengar, du behöver alltså inte själv tänka på hur pengarna ska placeras. 

Om du vill kan du istället välja en fondförsäkring då förvaltas pengarna i värdepappersfonder hos det pensionsbolag du väljer.

  • Traditionell försäkring innebär ett pensionssparande med en garanterad lägsta tjänstepension.
  • Fondförsäkring innebär ett pensionssparande där du själv väljer vilka fonder dina pengar ska placeras i och ditt sparande kan både öka och minska i värde.

Återbetalningsskydd är ett ekonomiskt skydd för dina efterlevande om du själv dör.

Om du exempelvis är ensamstående utan barn, om du lever med någon som har högre lön än du eller om du har vuxna barn som klarar sig själva ekonomiskt är det ofta onödigt att ha ett återbetalningsskydd.

Om du väljer bort återbetalningsskyddet får du själv en högre pension men dina efterlevande får inte ersättning om du dör.

Snabbt om återbetalningsskydd

  • Gör du inget val för tjänstepensionen får du automatiskt återbetalningsskydd.
  • Du kan ta bort eller lägga till skyddet.
  • Du tar bort och tecknar skyddet genom att kontakta din försäkringsgivare/pensionsbolag. 
  • Det kostar inget att teckna skyddet.
  • Väljer du skyddet blir din tjänstepension lägre eftersom du går miste om pengar som du skulle fått från arvsvinster om du inte hade skyddet.

AKAP-KR – så fungerar det nya avtalet

Du börjar tjäna in till din tjänstepension från den dag du börjar jobba tills du går i pension.

Upp till 46 438 kronor i månadslön (motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp 2023) betalar din arbetsgivare 6 procent till din tjänstepension AKAP-KR. Om du har en månadslön som överstiger 46 438 kronor per månad så betalar arbetsgivaren in motsvarande 31,5 procent på överstigande lön.

Om du jobbar efter att du har fyllt 69 år sätter arbetsgivaren in motsvarande 6 procent till din tjänstepension AKAP-KR oavsett storleken på din månadslön. Du får då inte de 31,5 procenten på lön som överstiger 46 438 kronor per månad som tidigare.

Åldern 69 år följer lagen om anställningsskydd, den så kallade LAS-åldern, om den höjs så höjs även åldern för när du får en lägre avsättning till tjänstepensionen på månadslön över 46 438 kronor.

Utbetalning av tjänstepension AKAP-KR

Du kan tidigast ta ut din tjänstepension AKAP-KR från 60 år, och på kortast tid 10 år. Du ansöker om utbetalning hos det försäkringsbolag du valt. Om du inte ansöker om utbetalning betalas pensionen ut som en livslång månatlig utbetalning från 70 år.  

KAP-KL – övergångsregler gör att du kan ha kvar ditt gamla avtal

Om du hade ett påbörjat intjänande till en så kallad förmånsbestämd ålderspension i det gamla avtalet KAP-KL ges du möjlighet att byta till AKAP-KR. Du får i så fall extra premier inbetalda i det nya avtalet AKAP-KR, förutsatt att du gör valet under perioden 1 april till 31 maj 2023. Du kan också välja att stanna kvar i  tjänstepensionsavtalet KAP-KL.

Det du ska välja mellan är en premiebestämd tjänstepension (AKAP-KR) eller en delvis förmånsbestämd tjänstepension (KAP-KL). I en premiebestämd pension vet du hur mycket arbetsgivaren betalar till din tjänstepension varje månad. En förmånsbestämd pension garanterar istället en pension som motsvarar en viss procent av din slutlön. Läs mer om förmånsbestämd ålderspension

För att omfattas av övergångsbestämmelserna behövde du ha en fast lön som den 31 december 2022 översteg 44 375 kronor (7,5 inkomstbasbelopp 2022) och du måste vara anställd inom avtalsområdet den 31 december 2022 och den 1 januari 2023.

Du som är född 1957 eller tidigare är kvar i KAP-KL samt du som har börjat ta ut förmånsbestämd pension från KAP-KL eller som har beviljats särskild avtalspension.

Om du får möjlighet att välja och inte gör något val så blir du kvar tjänstepensionsavtalet KAP-KL.

KAP-KL – så fungerar det

Inom KAP-KL börjar du tjäna in till tjänstepensionen den månad du fyller 21 år fram tills du är 67 år.

Varje år sätter din arbetsgivare in motsvarande 4,5 procent av din lön upp till 185 750 kronor per månad (30 inkomstbasbelopp 2023) till din tjänstepension. Har du en månadslön över 46 438 kronor (7,5 inkomstbasbelopp 2023) har du också en förmånsbestämd pension.

Förmånsbestämd pension är alltså den andel av lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Andelen beräknas utifrån din anställningstid, lön och vilket år du är född och garanterar en pension som motsvarar en viss procent av din slutlön.

Utbetalning av pension KAP-KL

Du kan tidigast ta ut den premiebestämda delen i KAP-KL från 60 års ålder och du kan ta ut den som kortast under 10 år. Du ansöker om utbetalning hos det försäkringsbolag du valt. Om du inte ansöker om utbetalning betalas pensionen ut som en livslång månatlig utbetalning från 70 år.

Du kan ta ut din förmånsbestämda pension tidigast från 61 år och senast från månaden efter 67 år. Om du ska fortsätta arbeta efter 67 års ålder kan utbetalningen flyttas fram ytterligare. Din förmånsbestämda pension betalas alltid ut som en livslång månatlig utbetalning och du ansöker normalt sett genom att kontakta din arbetsgivare. Fler frågor och svar om de nya bestämmelserna från januari 2023 – OFR (Offentliganställdas förhandlingsråd).