Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Lägre pension om du jobbar deltid tidigt i livet

| blogg

Om du jobbar deltid i början av ditt arbetsliv slår det hårdare mot din framtida pension än om du jobbar deltid när du är äldre. Här får du veta varför och hur mycket storleken på din framtida pension påverkas om du jobbar deltid. 

Cirkeldiagram som visar att jobba deltid 80 procent i tio år sänker pensionen med 2-4 procent. Att jobba deltid 50 procent i tio år sänker pensionen med 5-10 procent.

Det kan finnas många skäl till att jobba deltid. Kanske vill du prioritera familjen under småbarnstiden, gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet, eller så erbjuds du bara deltidsjobb just nu. Oavsett anledning är det bra att känna till hur din pension kommer att påverkas.

Att gå ner i arbetstid under en begränsad period påverkar inte pensionen särskilt mycket. Arbetar du däremot deltid under många år kommer din framtida pension att bli lägre.

Intjänandet till pensionen blir lägre

Att jobba deltid istället för heltid sänker din totala pension. Ju högre omfattning deltid du jobbar och ju fler år desto lägre blir din framtida pension. Det beror på att inbetalningarna till pensionen blir lägre om du jobbar deltid jämfört med heltid eftersom du tjänar mindre.

Deltid tidigt i livet sänker pensionen mer

Hur mycket mindre pensionen blir beror också på vid vilken ålder du arbetar deltid. Jobbar du deltid tidigt i livet sänker det din pension mer jämfört med om du jobbar deltid senare i livet. Tjänar du in mer till pensionen tidigt får din intjänande pension mer tid på sig att växa. Därför är det fördelaktigt att jobba heltid tidigt i livet. 

Exempel på hur deltidsarbete påverkar pensionen

Om en person jobbar halvtid under tio år från 30 års ålder minskar den framtida pensionen med 9 procent. Jämförelsevis blir minskningen bara 5 procent för en person som arbetar halvtid under lika många år från 58 års ålder.

Hur mycket du går ner i arbetstid, hur länge och vid vilken ålder du jobbar deltid påverkar alltså din framtida pension. I tabellen nedan kan du se hur pensionen påverkas.

Så mycket minskar din pension vid deltid från 30 års ålder, pensionsålder 68 år
Antal år i deltid från 30 års ålder Grad av heltidsarbete
  80 procent av heltid 50 procent av heltid
5 år - 2 procent - 5 procent
10 år - 4 procent - 9 procent
Så mycket minskar din pension vid deltid i slutet av arbetslivet, pensionsålder 68 år
Antal år i deltid från 68 års ålder och tidigare Grad av heltidsarbete
  80 procent av heltid 50 procent av heltid
5 år - 1 procent - 2 procent
10 år - 2 procent - 5 procent

Se hur just din pension påverkas

När du loggar in på Minpension.se får du snabbt och enkelt en överblick av alla delar av din framtida pension. Där kan du också testa hur din framtida pension påverkas beroende på om du går upp eller ner i arbetstid och därmed får en högre eller lägre lön varje månad. Logga in på minpension.se