Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Nu får du som jobbar statligt högre pension

| blogg

Är du statligt anställd och född 1987 eller tidigare? Då får du mer inbetalt till din tjänstepension från januari 2024. Åldern för hur länge du kan tjäna in till din tjänstepension höjs dessutom från 65 till 69 år. Möjligheten att gå i delpension tas bort, men inte för alla. Läs allt om nyheterna i ditt statliga tjänstepensionsavtal här!

Ändringarna inom tjänstepensionsavtalet gäller alla statsanställda som är födda 1987 eller tidigare  som tillhör tjänstepensionsavtalet PA16 avdelning 2. Det berör allstå dig som idag är ungefär 35 år eller äldre och jobbar inom staten. Det motsvarar 75 procent av alla statligt anställda.

Om du är statsanställd och född 1988 eller senare tillhör du tjänstepensionsavtalet PA16 avdelning 1 och berörs inte av de framförhandlade förändringarna i PA16 avdelning 2. Läs mer om ditt tjänstepensionsavtal hos Statens tjänstepensionsverk (SPV). Född 1988 eller senare – Avdelning 1

Mer i tjänstepension till statsanställda

En av de största skillnaderna för statens framtida pensionärer är den höjda pensionsavsättning som arbetsgivaren ska betala in. Den ökar med upp till 1,5 procent. Det innebär att du som är statsanställd får mer pengar när du går i pension.

Exakt hur mycket extra du får och hur pensionsvillkoren påverkas beror på din ålder.

Det här gäller för dig inom staten född mellan 1966 och 1987

Din arbetsgivare betalar idag in pengar till din statliga tjänstepension motsvarande 4,5 procent, den nivån höjs till 6 procent. Det innebär att du som är född mellan 1966 och 1987 kommer att få 1,5 procent extra till din pension.

Det tillskottet kan så småningom användas för att ansöka om en så kallad flexpension, det vill säga du kan få möjlighet att gå ner i arbetstid från och med 63 års ålder samtidigt som du tar ut denna del av pensionen. Sedan tidigare har vissa arbetsgivare gett sina anställda möjlighet att gå i delpension, denna möjlighet tas nu bort för dig som är född mellan 1966 och 1987.

Exempel:

För en person som idag är 40 år och tjänar 38 000 kronor per månad före skatt kan den extra avsättningen på 1,5 procent innebära så mycket som 1 500 kronor mer i pension per månad.

Det här gäller för dig inom staten född 1965 eller tidigare

Om du är född 1965 eller tidigare betalar din arbetsgivare in 0,5 procent mer till din statliga tjänstepension. Du har dock kvar den nuvarande möjligheten att ansöka om delpension hos din arbetsgivare. Väljer du att ansöka om delpension och får den beviljad får du inte den höjda inbetalningen. 

Alla som väljer att jobba efter 65 år fortsätter att tjäna in till sin tjänstepension

Om du är statsanställd och född 1987 eller tidigare kommer du att kunna tjäna in tjänstepension fram till 69 år. Idag upphör intjänandet vid 65 års ålder.

Avsättningen till tjänstepension vid sjukdom de första 14 dagarna kommer också öka och baseras på hela lönen. Idag baseras avsättningen som arbetsgivaren betalar in till tjänstepensionen på din sjuklön, det vill säga cirka 80 procent av inkomsten. 

Tidigaste ålder för att ta ut tjänstepension höjs

Den tidigaste åldern för när tjänstepension kan börja tas ut för dig som är statligt anställd och född mellan 1966 och 1987 höjs från 61 till 63 år. Du som är född 1965 eller tidigare behåller nuvarande villkor som säger att tjänstepensionen tidigast kan betalas ut från 61 års ålder.

Effekten av ändringarna kommer framförallt att märkas den dagen du går i pension. Då kommer tjänstepensionen att bli högre än vad den skulle ha blivit om de nya villkoren inte hade börjat gälla från januari 2024.