Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Så fungerar skatteavdraget på din pension 2024

| blogg

Varför dras det för lite skatt på min pension? Varför dras det inte 32 procent när jag har skattetabell 32? Det här är två av många frågor vi får om skatt på pension. Här går vi igenom grunderna för hur skatteavdrag på pension fungerar och tips på hur du kan undvika restskatt.

I Sverige har vi ett skattesystem där skatteavdraget på arbetsinkomster och pension beräknas utifrån en skattetabell. Var du bor styr vilken skattetabell som gäller för dig.

Skattetabellerna är numrerade från 29 till 42 och din skattesats är summan av din kommunalskatt, landstingsskatt, begravningsavgift och eventuell avgift till Svenska kyrkan eller annat trossamfund eller församling. Om din skattesats exempelvis är 32 procent så använder du tabell 32. Här kan du hämta din skattetabell. 

Din kommunalskatt är inte ditt faktiska skatteavdrag

Om du tillhör tabell 32 innebär det inte att du ska betala 32 procent i skatt. Vissa skattelättnader är inräknade i tabellskatten, dessa kan  vara högre eller lägre beroende på din ålder. Enkelt förklarat så är den skatt du ska betala beroende av din ålder och vilken typ av inkomst skatten ska dras från. Du betalar dessutom mer i skatt, procentuellt sett, ju högre inkomst du har.

Största utbetalaren ska dra skatt enligt tabell

De flesta får pension från flera håll, inte bara från oss på Pensionsmyndigheten. Den som betalar ut det högsta beloppet till dig, det kallas för huvudinkomst, ska dra skatt enligt tabell. På övriga inkomster görs ett preliminärt skatteavdrag med 30 procent, oavsett kommunalskatt.

Pensionsmyndigheten förutsätter att vi betalar ut din huvudinkomst och därför drar vi skatt enligt tabell. På samma sätt förutsätter vanligtvis tjänstepensionsbolagen och de privata pensionsbolagen att de betalar ut så kallade sidoinkomster och därför drar de 30 procent i skatt.

Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst.

Det totala skatteavdraget kan bli för lågt

Om du har en hög tjänstepension, eller privat pension, eller bor i en kommun med hög skattesats kan det sammanlagda skatteavdraget bli för lågt. Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Det sker ingen samordning mellan dina olika utbetalare. Du behöver därför själv ta reda på vilka skatteavdrag som görs och därefter se till att du inte betalar för lite i skatt på totalen.

Tips på hur du undviker restskatt

Ju fler utbetalare du har desto större är risken att det dras för lite skatt. Här är några enkla tips för att slippa restskatt.

  1. Ta fram utbetalningsbeskeden från alla dina utbetalare för att se hur mycket skatt varje utbetalare drar.
  2. Gå sen till skatteverket.se och gör en beräkning av hur mycket skatt du ska betala. Skatteverkets tjänst för att räkna ut din skatt
  3. Jämför, blir skatten du ska betala högre än den skatt dina utbetalare drar idag kan du själv korrigera det genom att göra en av följande två saker:

Ordlista

Skattetabell

En tabell som visar hur mycket skatt som ska dras från din inkomst. Din kommunalskatt styr vilken tabell du tillhör.

Skattekolumn

Varje tabell har sex kolumner och styrs av vilken typ av inkomst du har samt din ålder.

Kolumner i en skattetabell

Varje Tabell har sex kolumner. Olika typer av inkomster, så som lön och pension, beskattas enligt olika kolumner. Även din ålder påverkar vilken kolumn som gäller för dig. 

Kolumn 1 gäller löner och andra ersättningar som ger rätt till jobbskatteavdrag för personer som inte fyllt 66 år vid årets ingång.

Kolumn 2 gäller för pensioner och andra ersättningar som inte ger rätt till jobbskatteavdrag för personer som har fyllt 66 år vid årets ingång.

Kolumn 3 gäller för löner och liknande ersättningar som ger rätt till ökat jobbskatteavdrag för personer som vid årets början hade fyllt 66 år. Kolumn 3 tillämpas även på personer som är född 1937 och tidigare som har förvärvsinkomst.

Kolumn 4 gäller för aktivitets- och sjukersättning för personer som inte fyllt 66 år vid årets ingång.

Kolumn 5 gäller för annan pensionsgrundande inkomst än vanlig lön, däribland a-kassa, till den som är född 1938 eller senare.

Kolumn 6 gäller för pension och liknande ersättningar för den som inte fyllt 66 år vid årets ingång, såvida ersättningen inte ger rätt till jobbskatteavdrag eller utgör underlag för allmän pensionsavgift.

Läs mer på Skatteverket.se

Huvudinkomst

Den utbetalare som är din huvudsakliga inkomst. Utbetalaren ska dra skatt enligt tabell.

Sidoinkomst

Inkomster som är lägre än din huvudsakliga inkomst. Skatteavdrag ska göras med 30 procent.

Grundavdrag

Ett avdrag som görs automatiskt från din beskattningsbara förvärvsinkomst, såsom inkomst i form av lön, arvoden, aktiv näringsverksamhet eller pension. I praktiken innebär det att det finns en lägsta gräns, eller ”fribelopp”, för när du börjar betala inkomstskatt. Grundavdraget beräknas med en viss procent av din inkomst vid en viss nivå.

Jobbskatteavdrag

En skattereduktion för din arbetsinkomst. Storleken på jobbskatteavdraget beror på hur stora dina arbetsinkomster är och om du är över eller under 66 år vid inkomstårets ingång. Detta avdrag får du inte på din pension.