Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Eläke Ruotsin ulkopuolella asuessasi

Jos olet työskennellyt Ruotsissa, sinulla on oikeus saada ruotsalaista yleistä eläkettä, vaikka asuisit Ruotsin ulkopuolella. 

Et välttämättä saa pitää koko eläkettäsi riippuen siitä, mitä osia eläkkeestä sinulla on ja missä maassa asut. Jotta saisit koko eläkkeesi, sinun on lähetettävä meille elossaolotodistus joka vuosi.

Saat pitää tuloperusteisen eläkkeesi muuttopaikasta riippumatta

Voit pitää ansaintaeläkkeesi, rahastoeläkkeesi ja lisäeläkkeesi riippumatta siitä, mihin maahan muutat. 

Takuueläke muuttaessasi

Vuodesta 2023 alkaen sinulla ei ole oikeutta takuueläkkeeseen, jos asut EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä. Jos asut EU:n/ETA:n ja Sveitsin ulkopuolella tai muutat tällaiseen maahan, sinulla ei myöskään ole oikeutta takuueläkkeeseen.

Jos saat takuueläkettä sopeutumiseläkkeeseen tai leskeneläkkeeseen, niihin sovelletaan samoja sääntöjä kuin yleisen eläkkeen takuueläkkeeseen.

Ansaintaeläkkeen lisä ja muutto

Ansaintaeläkkeen lisää maksetaan yleisen eläkkeen täydennyksenä. Voit saada ansaintaeläkkeen lisää, jos asut toisessa EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä (ETA-maita ovat EU-maat sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein) tai maassa, jonka kanssa Ruotsilla on sosiaaliturvasopimukset, tai muutat tällaiseen maahan.

Asumislisä ja vanhusten toimeentulotuki, jos muutat ulkomaille

Jos oleskelet EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä, mutta sinulla on edelleen asunto Ruotsissa ja maksat asunnosta koituvat kustannukset itse, voit saada asumislisää, jos aiot olla poissa Ruotsista enintään vuoden. Vuoden kuluttua sinun ei enää katsota asuvan Ruotsissa.

EU/ETA-alueen ulkopuolella asumislisää voidaan maksaa enintään kuuden kuukauden ajan. Jos muutat ulkomaille, oikeutesi asumislisään lakkaa muuttoa seuraavasta kuukaudesta alkaen.

Jos oleskelet toisessa EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä, mutta sinulla on edelleen asunto Ruotsissa ja maksat asunnosta koituvat kustannukset itse, voit saada vanhusten toimeentulotukea, jos aiot olla poissa Ruotsista enintään vuoden. Vuoden kuluttua sinun ei enää katsota asuvan Ruotsissa.

EU/ETA-alueen ulkopuolella vanhusten toimeentulotukea voidaan maksaa enintään kolmen kuukauden ajan. Jos muutat ulkomaille, oikeutesi vanhusten toimeentulotukeen lakkaa muuttoa seuraavasta kuukaudesta alkaen.

Muuta ulkomaan osoitetta

Sinun on itse ilmoitettava, jos muutat uuteen osoitteeseen ulkomaille. On tärkeää, että Ruotsin eläkelaitoksella on ajantasainen osoitteesi, jotta voimme lähettää maksuselvityksiä ja elossaolotodistuksia. Ilmoita muutoksista – jos asut Ruotsin ulkopuolella

Verotus Ruotsin ulkopuolella asuville

Ruotsista saatu eläketulo on veronalaista tuloa. Jos asut jossakin toisessa maassa ja sinulla on eläkettä Ruotsista, sinun on yleensä maksettava erityistä ulkomailla asuvien tuloveroa (SINK, särskild inkomstskatt). Jos asut muussa maassa kuin Ruotsissa, sinun on haettava Ruotsin verovirastolta oikeutta maksaa erityistä ulkomailla asuvien tuloveroa (SINK).

Erityinen tulovero lasketaan kuukausittaisesta summastasi sen jälkeen, kun siitä on vähennetty vapaa tulo. Vapaa tulo vastaa perusvähennystä, jonka voit saada, jos sinulta verotetaan ennakkoveroa.

Maksat siis veroa vain siitä eläkkeestä, joka ylittää vapaan tulon määrän. Hallitus määrittää vapaan tulon vuosittain. Eläkettä verotetaan vain siltä osin kuin se on joka kuukausi kahdestoistaosa 0,77 hintaperusmäärästä.

Älä maksa veroja kahteen kertaan

Ruotsilla on monien maiden kanssa sopimuksia, jotka säätelevät sitä, missä sinun pitää maksaa veroa Ruotsin eläkkeestäsi. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tarvitse maksaa veroa Ruotsin eläkkeestäsi sekä Ruotsissa että asuinmaassasi. Jos sinulla on kysyttävää eläkkeiden verovähennyksistä asuessasi Ruotsin ulkopuolella, voit ottaa yhteyttä Ruotsin verovirastoon.

Elossaolotodistus

Jos asut toisessa maassa ja saat eläkettä Ruotsista, sinun on vuosittain todistettava, että olet elossa, jotta voit saada eläkettä edelleen. Tämä koskee sinua, jos saat Ruotsin eläkevirastolta yleistä eläkettä tai perhe-eläkettä tai Ruotsin sosiaalivakuutuslaitokselta sairaus- tai työsuhdekorvausta tai työvammaelinkorkoa.

Elossaolotodistus lähetetään vuosittain kaikille, joita ei voida tunnistaa tiettyjen maiden kanssa tapahtuvan sähköisen tietojenvaihdon kautta. Ruotsi vaihtaa sähköisesti tietoja niiden maiden kanssa, joissa suurin osa ulkomaille muuttaneista eläkeläisistä asuu.

Tämän jälkeen jonkin seuraavista tahoista on vahvistettava elossaolotodistuksesi: Ruotsin suurlähetystö, Ruotsin konsulaatti, asuinmaasi ruotsalainen kirkko, ulkomainen sosiaaliturvalaitos, julkinen notaari, ulkomainen poliisiviranomainen tai ulkomainen rekisteriä pitävä väestöviranomainen. Toimita elossaolotodistus (sivu on ruotsiksi)

Jos olet Ruotsissa, voit myös kääntyä palvelutoimiston puoleen saadaksesi apua. Etsi lähin palvelutoimisto

Eläkkeesi maksaminen toiseen maahan

Voit valita, maksetaanko eläkkeesi ruotsalaiselle pankkitilillesi vai toisessa maassa olevalle pankkitilillesi. Rahat lähetetään samana päivänä kuin maksut ruotsalaisille tileille eli kunkin kuukauden 18. ja 19. päivänä. Varaudu siihen, että rahojen siirtyminen tilillesi kestää kolmesta viiteen pankkipäivää niiden maksupäivästä alkaen, jos sinulla on tili muussa maassa kuin Ruotsissa.

Vastaanottavalta pankilta voidaan veloittaa vastaanottajamaksu ennen kuin rahat talletetaan tilillesi. Jos siirtoa ei voi tehdä haluamassasi valuutassa, me Ruotsin eläkevirastossa määritämme valuutan. Jos valitset valuutaksi Ruotsin kruunun, tarkista pankistasi, että he voivat ottaa vastaan Ruotsin kruunuja.

Ulkomaihin liittyvät kysymykset

Jos sinulla on muita kysymyksiä, ota meihin yhteyttä.

Puhelin: +46 498 200 700
Sähköposti: international@pensionsmyndigheten.se

Om du har jobbat i Sverige så har du rätt att få svensk allmän pension utbetald även om du är bosatt utanför Sverige.

Det är inte säkert att du får behålla hela din pension, beroende på vilka delar av pensionen du har och vilket land du bor i. För att behålla din pension måste du skicka ett levnadsintyg till oss varje år.

Inkomstgrundad pension behåller du oavsett var du flyttar

Din inkomstpension, premiepension och tilläggspension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till. 

Garantipension när du flyttar

Från 2023 har du inte rätt att få garantipension när du bor inom EU/EES och Schweiz. Bor du eller flyttar till ett annat land utanför EU/EES och Schweiz har du inte heller rätt till garantipension. Har du garantipension till omställningspension eller änkepension gäller samma regler som för garantipensionen till den allmänna pensionen.

Inkomstpensionstillägg när du flyttar

Inkomstpensionstillägget betalas ut som ett tillägg till allmän pension. Du kan få inkomstpensionstillägg om du bor i eller flyttar till ett annat EES-land eller Schweiz (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) eller ett land som Sverige har avtal med om social trygghet.

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd om du flyttar utomlands

Om du vistas i ett land inom EU/EES eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få bostadstillägg om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan bostadstillägg betalas ut under högst sex månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till bostadstillägg från och med månaden efter det att du flyttar.

Om du vistas i ett annat EU/EES land eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få äldreförsörjningsstöd om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan äldreförsörjningsstödet betalas ut under högst tre månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till äldreförsörjningsstöd från och med månaden efter det att du flyttar.

Ändra utlandsadress

Du måste själv anmäla om du flyttar till en ny adress utomlands. Det är viktigt att Pensionsmyndigheten har din aktuella adress för att vi ska kunna skicka utbetalningsbesked och levnadsintyg. Anmäl ändringar – du som bor utanför Sverige

Skatt för dig som bor utanför Sverige

Inkomst från Sverige i form av pension är beskattningsbar. Bor du i ett annat land och har pension från Sverige ska du i regel betala särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Du som bor i ett annat land än Sverige måste ansöka om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) hos Skatteverket.

Den särskilda inkomstskatten beräknas på ditt månadsbelopp efter avdrag med ett fribelopp. Fribeloppet motsvarar det grundavdrag som du kan få om du beskattas med preliminär skatt.

Du betalar alltså bara skatt på den del av pensionen som överstiger fribeloppet. Fribeloppet fastställs varje år av regeringen. Pensionen beskattas endast till den del den varje månad överstiger 1/12 av 0,77 prisbasbelopp.

Undvik att betala dubbel skatt

Sverige har avtal med många länder som reglerar vart du ska betala skatt för din svenska pension. Det innebär att du inte ska behöva betala skatt på din svenska pension både i Sverige och i det land där du bor. Har du frågor om skatteavdrag på pension vid bosättning utanför Sverige kan du kontakta Skatteverket.

Levnadsintyg

Varje år behöver du som bor i ett annat land och får pension från Sverige intyga att du lever för att fortsätta få pension. Det gäller om du har allmän pension eller efterlevandepension från Pensionsmyndigheten samt sjuk- eller aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta från Försäkringskassan.

Levnadsintyget skickas årligen ut till alla som inte kan identifieras genom det elektroniska utbyte som sker med vissa länder. Sverige har ett elektroniskt utbyte med de länder där flest utlandspensionärer är bosatta.

Levnadsintyget måste du sedan få godkänt av något/någon av följande: svensk ambassad, svenskt konsulat, Svenska kyrkan, utländsk socialförsäkringsinstitution, notarius publicus, utländsk polismyndighet, utländsk registerförande befolkningsmyndighet. Lämna levnadsintyg

Om du är i Sverige kan du också vända dig till ett servicekontor för att få hjälp. Hitta ditt närmaste servicekontor

Utbetalning av din pension till annat land

Du kan välja att få din pension utbetald till ditt svenska bankkonto eller ditt bankkonto i ett annat land. Pengarna skickas samma dag som utbetalningar till svenska konton, den 18:e och 19:e varje månad. Räkna med att det tar tre-fem bankdagar innan pengarna finns på kontot från utbetalningsdag om du har ett konto i ett annat land än Sverige.

En mottagaravgift kan tas ut från mottagarbanken innan pengarna sätts in på ditt konto. Om din önskade valuta inte fungerar kommer vi på Pensionsmyndigheten bestämma valuta. Väljer du svenska kronor är det viktigt att kontrollera med din bank att de kan ta emot svenska kronor.

Utlandsrelaterade frågor

Om du har andra frågor kan du kontakta oss.

Telefon: +46 498-200 700
E-post: international@pensionsmyndigheten.se