Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ruotsin ulkopuolella asuvien eläke

Jos olet työskennellyt Ruotsissa, sinulla on oikeus Ruotsin yleiseen eläkkeeseen, vaikka asut Ruotsin ulkopuolella. 

Ei ole varmaa, että saat pitää koko eläkkeesi, riippuen siitä, mitä eläkkeen osia sinulla on ja missä maassa asut. Eläkkeen jatkumiseksi sinun on lähetettävä meille elossaolotodistus joka vuosi.

Tuloihin perustuva eläke säilyy riippumatta siitä, mihin muutat

Ansaintaeläkkeesi, rahastoeläkkeesi ja lisäeläkkeesi saat pitää riippumatta siitä, mihin maahan muutat. 

Takuueläke muutettaessa

Jos sinulla on takuueläke, saat pitää sen, jos muutat maahan EU/ETA-alueella tai Sveitsiin, jos olet aiemmin asunut Ruotsissa vähintään kolme vuotta ennen 65 vuoden ikää. Oikeutesi takuueläkkeeseen asuessasi EU/ETA-alueella tai Sveitsissä perustuu tilapäiseen lakiin, jota sovelletaan koko vuoden 2020. Mitä tapahtuu tammikuusta 2021 alkaen, on selvityksen alla.

Jos sinulla on takuueläke sopeutumiseläkkeen tai leskeneläkkeen lisäksi, saat pitää takuueläkkeen vain, jos muutat maahan EU/ETA-alueella tai Sveitsiin edellyttäen, että edesmennyt oli asunut aiemmin Ruotsissa vähintään kolmen vuoden ajan. 

Asumislisä ja ikääntyneiden toimeentulotuki ulkomaille muutettaessa

Jos oleskelet toisessa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä, mutta sinulla on vielä asunto Ruotsissa ja maksat itse sen kustannukset, voit saada asumislisää, jos aiot olla poissa Ruotsista enintään vuoden ajan. Vuoden kuluttua sinua ei enää katsota Ruotsissa asuvaksi.

EU-/ETA-alueen ulkopuolella asumislisä voidaan maksaa enintään kuuden kuukauden ajan. Jos muutat ulkomaille, oikeutesi ikääntyneiden toimeentulotukeen päättyy muuttoa seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Jos oleskelet toisessa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä, mutta sinulla on vielä asunto Ruotsissa ja maksat itse sen kustannukset, voit saada ikääntyneiden toimeentulotukea, jos aiot olla poissa Ruotsista enintään yhden vuoden. Vuoden kuluttua sinua ei enää katsota Ruotsissa asuvaksi.

EU/ETA-alueen ulkopuolella ikääntyneiden toimeentulotukea voidaan maksaa enintään kolmen kuukauden ajan. Jos muutat ulkomaille, oikeus ikääntyneiden toimeentulotukeen päättyy muuttoa seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Osoitteenmuutos ulkomailla

Jos muutat uuteen osoitteeseen ulkomailla, sinun on ilmoitettava siitä itse. On tärkeää, että Ruotsin eläkevirastolla on ajantasainen osoitteesi, jotta voimme lähettää maksuilmoitukset ja elossaolotodistukset. Lähetä uudet osoitetietosi ja ruotsalainen henkilönumerosi tai rinnakkaisnumerosi kirjeitse allekirjoitettuna osoitteeseen:

Pensionsmyndigheten
SE-839 77 Östersund
SWEDEN

Ruotsin ulkopuolella asuvien verotus

Ruotsista saadut eläketulot ovat verotettavaa tuloa. Jos asut toisessa maassa ja saat eläkettä Ruotsista, sinun on yleensä maksettava erityinen ulkomailla asuvan tulovero (SINK).

Erityinen tulovero lasketaan kuukausittaisesta summasta vähennetyn verovapaan summan jälkeen. Verovapaa summa vastaa perusvähennystä, jonka voit saada, jos kuulut ennakkoveron piiriin.

Maksat siis veroa vain verovapaan summan ylittävästä eläkkeen osasta. Verovapaan summan vahvistaa vuosittain hallitus. Eläkettä verotetaan vain siltä osin kuin se kuukausittain ylittää 1/12 0,77 perusmäärästä.

Vältä kaksinkertaista verotusta

Ruotsilla on sopimuksia monien maiden kanssa, jotka sääntelevät minne vero maksetaan ruotsalaisesta eläkkeestäsi. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun ei tarvitse maksaa veroa ruotsalaisesta eläkkeestäsi sekä Ruotsiin että asuinmaahasi. Jos sinulla on kysyttävää eläkkeen verovähennyksistä asuessasi Ruotsin ulkopuolella, ota yhteyttä Ruotsin verovirastoon.

Elossaolotodistus

Toisessa maassa asuvien ja Ruotsista eläkettä saavien on todistettava vuosittain olevansa elossa, jotta eläkkeen saaminen jatkuu. Tämä koskee yleistä eläkettä tai perhe-eläkettä Ruotsin eläkevirastolta sekä sairaus- tai aktivointikorvausta tai työkyvyttömyyseläkettä Vakuutuskassalta.

Elossaolotodistus lähetetään vuosittain kaikille, joita ei voida tunnistaa tiettyjen maiden kanssa tehtävän sähköisen tiedonvaihdon avulla. Ruotsilla on sähköinen tiedonvaihto niiden maiden kanssa, joissa suurin osa ulkomailla olevista eläkeläisistä asuu.

Elossaolotodistus on hyväksytettävä jollakin seuraavista: Ruotsin suurlähetystö, Ruotsin konsulaatti, Ruotsin kirkko, ulkomainen sosiaalivakuutuslaitos, julkinen notaari, ulkomainen poliisiviranomainen, ulkomainen väestörekisteriviranomainen.

Life certificate (In English)

Jos olet Ruotsissa, voit myös kääntyä palvelutoimiston puoleen.
Etsi lähin palvelutoimisto (tiedot ovat ruotsiksi)

Eläkkeen maksaminen toiseen maahan

Voit valita, maksetaanko eläke ruotsalaiselle pankkitilillesi tai pankkitilillesi toisessa maassa. Rahat lähetetään samana päivänä kuin maksut ruotsalaisille tileille, joka kuukauden 18. ja 19. päivä. Varaudu siihen, että maksupäivästä kestää kolmesta viiteen pankkipäivää ennen kuin rahat ovat tililläsi, jos sinulla on tili jossakin muussa maassa kuin Ruotsissa.

Vastaanottava pankki voi veloittaa vastaanottomaksun ennen kuin rahat talletetaan tilillesi. Jos toivomasi valuutta ei toimi, Ruotsin eläkevirasto määrittää valuutan. Jos valitset Ruotsin kruunun, on tärkeää tarkistaa pankistasi, että he pystyvät vastaanottamaan Ruotsin kruunuja.

Ulkomaihin liittyvät kysymykset

Jos sinulla on muita kysymyksiä, ota yhteyttä meihin.

Puhelin: + 46 498-200 700
Sähköposti: international@pensionsmyndigheten.se

In Swedish - pension när du bor utanför Sverige

Om du har jobbat i Sverige så har du rätt att få svensk allmän pension utbetald även om du är bosatt utanför Sverige. Det är inte säkert att du får behålla hela din pension, beroende på vilka delar av pensionen du har och vilket land du bor i. För att behålla din pension måste du skicka ett levnadsintyg till oss varje år.

Inkomstgrundad pension behåller du oavsett var du flyttar

Din inkomstpension, premiepension och tilläggspension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till. 

Garantipension när du flyttar

Har du garantipension får du behålla den om du flyttar till ett land inom EU/EES och Schweiz, om du tidigare bott i Sverige i minst tre år före 65 års ålder. Din rätt till garantipension vid bosättning inom EU/EES eller Schweiz grundar sig på en tillfällig lag som gäller under hela 2020. Vad som händer från januari 2021 är under utredning.

Har du garantipension till omställningspension eller änkepension får du bara behålla garantipensionen om du flyttar till ett land inom EU/ EES och Schweiz under förutsättningen att den avlidne tidigare varit bosatt i Sverige minst tre år. 

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd om du flyttar utomlands

Om du vistas i ett land inom EU/EES eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få bostadstillägg om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan bostadstillägg betalas ut under högst sex månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till bostadstillägg från och med månaden efter det att du flyttar.

Om du vistas i ett annat EU/EES land eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få äldreförsörjningsstöd om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan äldreförsörjningsstödet betalas ut under högst tre månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till äldreförsörjningsstöd från och med månaden efter det att du flyttar.

Ändra utlandsadress

Du måste själv anmäla om du flyttar till en ny adress utomlands. Det är viktigt att Pensionsmyndigheten har din aktuella adress för att vi ska kunna skicka utbetalningsbesked och levnadsintyg. Skicka dina nya adressuppgifter och ditt svenska personnummer eller samordningsnummer i ett undertecknat brev till:

Pensionsmyndigheten
SE-839 77 Östersund
SWEDEN

Skatt för dig som bor utanför Sverige

Inkomst från Sverige i form av pension är beskattningsbar. Bor du i ett annat land och har pension från Sverige ska du i regel betala särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta (SINK).

Den särskilda inkomstskatten beräknas på ditt månadsbelopp efter avdrag med ett fribelopp. Fribeloppet motsvarar det grundavdrag som du kan få om du beskattas med preliminär skatt.

Du betalar alltså bara skatt på den del av pensionen som överstiger fribeloppet. Fribeloppet fastställs varje år av regeringen. Pensionen beskattas endast till den del den varje månad överstiger 1/12 av 0,77 prisbasbelopp.

Undvik att betala dubbel skatt

Sverige har avtal med många länder som reglerar vart du ska betala skatt för din svenska pension. Det innebär att du inte ska behöva betala skatt på din svenska pension både i Sverige och i det land där du bor. Har du frågor om skatteavdrag på pension vid bosättning utanför Sverige kan du kontakta Skatteverket.

Levnadsintyg

Varje år behöver du som bor i ett annat land och får pension från Sverige intyga att du lever för att fortsätta få pension. Det gäller om du har allmän pension eller efterlevandepension från Pensionsmyndigheten samt sjuk- eller aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta från Försäkringskassan.

Levnadsintyget skickas årligen ut till alla som inte kan identifieras genom det elektroniska utbyte som sker med vissa länder. Sverige har ett elektroniskt utbyte med de länder där flest utlandspensionärer är bosatta.

Levnadsintyget måste du sedan få godkänt av något/någon av följande: svensk ambassad, svenskt konsulat, Svenska kyrkan, utländsk socialförsäkringsinstitution, notarius publicus, utländsk polismyndighet, utländsk registerförande befolkningsmyndighet.

Lämna levnadsintyg

Om du är i Sverige kan du också vända dig till ett servicekontor för att få hjälp.

Hitta ditt närmaste servicekontor

Utbetalning av din pension till annat land

Du kan välja att få din pension utbetald till ditt svenska bankkonto eller ditt bankkonto i ett annat land. Pengarna skickas samma dag som utbetalningar till svenska konton, den 18:e och 19:e varje månad. Räkna med att det tar tre-fem bankdagar innan pengarna finns på kontot från utbetalningsdag om du har ett konto i ett annat land än Sverige.

En mottagaravgift kan tas ut från mottagarbanken innan pengarna sätts in på ditt konto. Om din önskade valuta inte fungerar kommer vi på Pensionsmyndigheten bestämma valuta. Väljer du svenska kronor är det viktigt att kontrollera med din bank att de kan ta emot svenska kronor.

Utlandsrelaterade frågor

Om du har andra frågor kan du kontakta oss.

Telefon: +46 498-200 700
E-post: international@pensionsmyndigheten.se