Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Lacagta deegaanka ee dheeraadka ah iyo taageerada masruufka ee hawlgabka

Adigaaga qaata lacag hawlgab oo yar ama aan gebi ahaanba qaadan lacag hawlgab waxaad xaq u yeelan kartaa lacagta deegaanka ee dheeraadka ah ama taageero masruuf oo dadka waaweyn loogu tala galay.

Lacagta deegaanka ee dheeraadka ah – waa lacag dheeraad ah oo loogu tala galay adigaaga qaata lacag hawlgab oo hooseysa

Adigaaga qaata lacag hawlgab oo yar, deganna Iswiidhan waad codsan kartaa, xaqna waad u lahaan kartaa lacagta deegaanka ee dheeraadka ah. Marka aad codsaneysid lacagta deegaanka ee dheeraadka ah waxaan isla mar ahaantaas eegeynaa mar walba in aad sidoo kale xaq u leedihid taageerada masruufka ee dadka da’da ah.

Yaa codsan kara?

Waxaa codsan kara adiga, laga billaabo marka aad 65 sano buuxisid, aadna dhameysatay lacagtaada hawlgabka guud ama wax u dhigma oo waddanka dibaddiisa ah. Waxaa caadi ah in waqti dambe oo nolosha ka mid la codsado lacag deegaan oo dheeraad ah, tusaale ahaan haddii aad noqotid qof keligeed ah.

Waad codsan kartaa iyadoo aan loo eegeyn in aad deggantihid guri kero ah ama aad deegaanka leedihid, waadna codsan kartaa xitaa haddii aad hanti leedihid. Waa kharashaadka deegaankaaga, dakhligaaga, hantidaada iyo xaaladda qoyska waxa marka leesu geeyo goynaya inta iyo in aad qaadan kartid. Si aad u ogaatid in ay tahay in aad codsatid waxaad adeegsan kartaa caawiyaha xisaabinta ee ku jira bogga pensionsmyndigheten.se. Sidoo kale waad na soo wici kartaa.

Sidan ayaad u codsaneysaa

Waxaad ka ag codsaneysaa Pensionsmyndigheten. Waxaa ugu fudud in barta intarneetka lagu codsado. Mararka qaarkood waxaa kuu codsan kara xigtadaada. Haddii aad qof is qabtaan, wada nooshihiin ama lammaane isku qorantihiin waxaad isla soo gudbineysaan codsi wadajir ah. 

Soo sheeg wixi isbeddello ah

Maskaxda ku hay in mar walba ay khasabtahay in aad soo sheegtid wixi isbeddel ah ee ku yimaada dhaqaalahaaga, xaaladdaada deegaan- iyo qoys oo saameyn karta lacagta deegaanka ee dheeraadka ah. Waa muhiim in aad soo sheegtid isbeddellada si aadan u qaadan lacag ka yar inta aad xaq u leedihid ama ka badan oo aadan markaas u baahan in aad dib u soo celisid lacagtaas.

Taageerada masruufka ee dadka da’da ah – haddii aadan qaadan lacag hawlgab ama aad in yar qaadatid

Taageerada masruufka ee dadka da’da ah waa taageero loogu tala galay adigaaga deggan Iswiidhan ee aan qaadan lacag hawlgab ama aan qaadan lacag dhameystiran, tusaale ahaan haddii aad gadaal dambe oo noloshaada ka mid ah Iswiidhan timid. Taageero ayey kuu tahay si aad lacagta deegaankaaga isaga bixin kartid, masruufkaaga uga adkaan kartid.

Si la mid ah sida lacagta deegaanka ee dheeraadka ah ayaad u codsaneysaa, isla codsiga ayaana khuseeya labada manfaco. Xitaa taageerada masruufka ee dadka da’da ah wey khuseysaa arrinta ah in aad soo sheegtid wixi isbeddel ah ee saameynaya taageerada masruufka ee dadka da’da ah.

In Swedish

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Du som har låg pension eller helt saknar pension kan ha rätt till bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.

Bostadstillägg – ett tillägg till dig som har låg pension

Du som har låg pension och bor i Sverige kan ansöka och ha rätt till bostadstillägg. När du ansöker om bostadstillägg prövar vi alltid samtidigt om du också har rätt till äldreförsörjningsstöd.

Vem kan ansöka?

Du kan ansöka från det att du fyller 65 år och har tagit ut hela din allmänna pension eller en motsvarande utländsk pension. Det är vanligt att ansöka om bostadstillägg senare i livet, till exempel om du blir ensamstående.

Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad och du kan ansöka även om du har tillgångar. Det är din bostadskostnad, dina inkomster, tillgångar och familjesituation som sammantaget avgör om och hur mycket du kan få. För att veta om du bör ansöka kan du använda vår beräkningshjälp som finns på pensionsmyndigheten.se. Du kan också ringa till oss.

Så ansöker du

Du ansöker hos oss på Pensionsmyndigheten. Det är enklast att ansöka via webben. I vissa fall kan anhöriga ansöka åt dig. Om du är gift, sambo eller registrerad partner lämnar ni en gemensam ansökan. 

Anmäl förändringar

Tänk på att du alltid måste anmäla förändringar i din ekonomi, bostads- eller familjeförhållande som kan påverka ditt bostadstillägg. Det är viktigt att du anmäler förändringar både för att du inte ska gå miste om högre ersättning och för att du inte ska få för mycket och  behöva betala tillbaka.

Äldreförsörjningsstöd – om du saknar eller endast har rätt till en mindre del pension

Äldreförsörjningsstöd är ett stöd för dig som är bosatt i Sverige och saknar pension eller inte kan få full pension, till exempel om du har kommit till Sverige sent i livet. Det är ett stöd för att du ska kunna betala för din bostad och klara din försörjning.

Du ansöker på samma sätt som för bostadstillägg, samma ansökan gäller för båda förmånerna. Även för äldreförsörjningsstöd gäller att du sedan måste anmäla förändringar som kan påverka ditt äldreförsörjningsstöd.