Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Zaplanuj emeryturę

Zacznij planować swoją emeryturę z dużym wyprzedzeniem, abyś miał czas na przemyślenie i dokonanie wyborów, które będą dobre dla Ciebie. W Szwecji wiek emerytalny nie jest ściśle określony. 

To Ty decydujesz, w jakim wieku chcesz rozpocząć pobieranie emerytury. Termin rozpoczęcia pobierania emerytury ma zasadnicze znaczenie dla jej wysokości.

Na różne elementy emerytury składają się: emerytura powszechna wypłacana przez państwo, najczęściej emerytura pracownicza wypłacana przez pracodawcę i ewentualny własny program oszczędzania na emeryturę. Być może konieczne będzie złożenie wniosku, aby otrzymać wszystkie składniki emerytury.

Emerytura powszechna wypłacana jest do końca życia. Emerytura pracownicza i emerytura w ramach własnego programu oszczędzania na emeryturę może być wypłacana przez określony czas.

Przed złożeniem wniosku o emeryturę powszechną

Wybierz termin przejścia na emeryturę. Emeryturę powszechną można pobierać najwcześniej od 62. roku życia (od 2023 r. obowiązuje wiek 63 lata).

Masz prawo pracować do ukończenia 68. roku życia (od 2023 r. obowiązuje wiek 69 lat). W pewnych przypadkach można pracować dłużej po uzgodnieniu tego ze swoim pracodawcą. 

Wniosek należy złożyć na około trzy miesiące przed oczekiwaną pierwszą wypłatą. Jeśli pracowałeś lub mieszkałeś za granicą, wniosek powinieneś złożyć na około sześć miesięcy przed oczekiwaną pierwszą wypłatą.

Oszacuj swoją emeryturę. Płacony przez Ciebie podatek zmienia się i będzie niższy począwszy od stycznia roku, w którym kończysz 66 lat (od 2023 r. 67 lat), w zależności od wysokości Twojej emerytury i/lubdochodów uzyskiwanych z pracy.

Zdecyduj, czy chcesz otrzymać wypłatę całej emerytury jednorazowo, czy ma być ona wypłacana w ratach. Możesz nadal pracować i jednocześnie pobierać emeryturę.

Im później zaczniesz pobierać emeryturę, tym będzie ona wyższa. Wynika to z faktu, że emerytura będzie wypłacana przez mniejszą liczbę lat. Również kontynuacja pracy zapewni Ci wyższą emeryturę. W związku ze wzrostem średniej prognozowanej dalszej długości życia osoby młodsze muszą liczyć się z tym, że będą musiały pracować kilka lat dłużej, aby móc uzyskać emeryturę w takiej wysokości, jaką otrzymywały wcześniejsze roczniki.

Jeżeli Twoja emerytura uzależniona od dochodu jest niska, możesz otrzymywać emeryturę podstawowa. Nie trzeba składać odrębnego wniosku o emeryturę podstawowa, ale odbywa się to automatycznie wraz ze złożeniem wniosku o emeryturę. Emeryturę podstawowa można otrzymać dopiero po osiągnięciu wieku 65 lat (od 2023 r. obowiązuje wiek 66 lat). Emerytura podstawowa

Sprawdź, czy musisz samodzielnie złożyć wniosek o emeryturę pracowniczą

Większość osób otrzymuje emeryturę pracowniczą od swojego pracodawcy. Niektóre emerytury pracownicze wypłacane są automatycznie po ukończeniu wieku 65 lat, natomiast o przyznanie innych rodzajów emerytury należy złożyć wniosek.

W większości przypadków emerytura pracownicza może być wypłacana dożywotnio lub przez krótszy czas, na przykład przez 5, 10, 15 lub 20 lat. Ważne jest, aby zastanowić się nad sposobem wypłaty emerytury pracowniczej, ponieważ dokonanego wyboru nie będzie można później zmienić. Aby dowiedzieć się, jakie zasady obowiązują, skontaktuj się z przedsiębiorstwem emerytalnym, które zarządza Twoją emeryturą pracowniczą.

Osoby mieszkające poza Szwecją

Jeśli pracowałeś w Szwecji, masz prawo do szwedzkiej emerytury powszechnej nawet jeśli mieszkasz poza Szwecją. Emerytura osób mieszkających poza Szwecją

Planer Wypłat

Na minPension.se dostępny jest Planer Wypłat – narzędzie, które pomaga zaplanować sposób pobierania emerytury. Dzięki temu narzędziu uzyskasz przegląd całej Twojej emerytury oraz informację o tym, jaką kwotę netto otrzymasz co miesiąc. Planer Wypłat przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które chciałyby wybrać część emerytury lub całą emeryturę w ciągu jednego roku. Aby móc korzystać z usługi, należy mieć ukończone 54 lata, wypracowaną emeryturę w Szwecji oraz szwedzką e-legitymację.

Börja planera din pension i god tid så att du hinner fundera och göra de val som passar dig. Det finns ingen fast pensionsålder i Sverige.

Det är du själv som avgör vid vilken ålder du vill börja ta ut hela eller delar av din pension. Den tidpunkt du väljer att påbörja ditt uttag har stor betydelse för hur stor din pension blir.

Pensionens olika delar består av allmän pension från staten, oftast tjänstepension från arbetsgivaren och eventuellt eget sparande. Du kan behöva ansöka själv för att du ska få ut alla delar av din pension.

Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever. Utbetalning av tjänstepensionen och det egna sparandet kan ske under en begränsad period.

Innan du ansöker om allmän pension

Välj när du vill gå i pension. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 62 års ålder (63 år gäller från 2023). Du har rätt att arbeta fram tills du fyllt 68 år (69 år gäller från 2023). I vissa fall kan du arbeta längre om du och din arbetsgivare kommit överens om det. 

Ansök cirka tre månader innan du vill ha din första utbetalning. Har du arbetat eller bott utomlands bör du söka sex månader innan du vill ha din pension.

Räkna på din pension. Din skatt ändras och blir lägre från och med januari månad det år du fyller 66 år (67 år från 2023), beroende på hur stor pension och/eller arbetsinkomst du har. Bestäm om du vill ta ut hela pensionen eller delar av den. Du kan fortsätta jobba och ta ut pension samtidigt.

Ju senare du tar ut din pension, desto högre pension får du. Det beror på att pensionen betalas ut under färre år. Fortsatt arbete ger dig också en högre pension. När medellivslängden ökar måste du som är yngre kanske räkna med att jobba några år längre för att få en pension som motsvarar tidigare årskullars.

Om du får låg inkomstgrundad pension kan du få garantipension. Du behöver inte ansöka separat om garantipension utan det sker automatiskt när du ansöker om pension. Du kan få garantipension först när du fyllt 65 år (66 år gäller från 2023). Garantipension

Ta reda på om du själv behöver ansöka om tjänstepension

De allra flesta har tjänstepension från sin arbetsgivare. Vissa tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du ansöka om.

Tjänstepensionen går i de flesta fall att ta ut hela livet eller under en kortare tid, till exempel under 5, 10, 15 eller 20 års tid. Det är viktigt att tänka igenom hur du väljer att ta ut din tjänstepension eftersom de val du gör inte går att ändra i efterhand. Vänd dig till det pensionsbolag som förvaltar din tjänstepension för att höra vad som gäller.

Om du bor utanför Sverige

Om du har jobbat i Sverige så har du rätt att få svensk allmän pension utbetald även om du är bosatt utanför Sverige. Pension när du bor utanför Sverige

Uttagsplaneraren

På minPension.se finns Uttagsplaneraren, ett verktyg som hjälper dig att planera hur du kan ta ut dina pensioner. Du får överblick över hela din pension, och får reda på vad det blir per månad efter skatt. Uttagsplaneraren riktar sig främst till dig som funderar på att ta ut någon del eller hela din pension inom ett år. För att kunna använda tjänsten ska du ha fyllt 54 år, ha tjänat in till pension i Sverige och ha en svensk e-legitimation.