Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Suunnittele eläkkeelle siirtymistä

Aloita eläkkeelle siirtymisen suunnittelu hyvissä ajoin, jotta sinulla on aikaa miettiä ja tehdä juuri sinulle sopivia valintoja. Ruotsissa ei ole kiinteää eläkeikää. 

Voit itse päättää, minkä ikäisenä haluat aloittaa eläkkeesi nostamisen kokonaan tai osittain. Eläkkeesi suuruuteen vaikuttaa merkittävästi se, missä vaiheessa alat nostaa eläkettä.

Eläkkeen eri osia ovat valtion yleinen eläke, yleensä työmarkkinaeläke työnantajalta ja mahdolliset omat säästösi. Joitakin näistä eläkkeesi osista sinun on ehkä haettava itse.

Saat valtion yleistä eläkettä kuolemaasi saakka. Työmarkkinaeläkkeestä ja omista säästöistä maksuja voidaan suorittaa rajallisen ajan.

Ennen yleisen eläkkeen hakemista

Päätä, milloin haluat jäädä eläkkeelle. Voit saada yleistä eläkettä aikaisintaan 62-vuotiaasta alkaen (vuodesta 2023 alkaen 63-vuotiaasta).

Sinulla on oikeus työntekoon 68 ikävuoteen asti (vuodesta 2023 alkaen 69 ikävuoteen). Voit joissakin tapauksissa työskennellä pidempäänkin, jos sinä ja työnantajasi niin sovitte. Tee hakemus noin kolme kuukautta ennen kuin haluat saada ensimmäisen maksun. Jos olet työskennellyt tai asunut ulkomailla, sinun tulee tehdä hakemus kuusi kuukautta ennen kuin haluat eläkettä.

Laske eläkkeesi. Verotuksesi muuttuu ja on alhaisempi sen vuoden tammikuusta alkaen, jona täytät 66 vuotta (vuodesta 2023 alkaen 67 vuotta), riippuen siitä, kuinka paljon eläkettä ja/tai ansiotuloja sinulla on.

Päätä, haluatko nostaa koko eläkettä vai vain osan siitä. Voit jatkaa työntekoa ja nostaa eläkettä samanaikaisesti.

Mitä myöhemmin alat nostaa eläkettä, sitä suuremman eläkkeen saat. Tämä johtuu siitä, että eläkettä maksetaan lyhyemmän aikaa. Jos jatkat työntekoa, saat myös enemmän eläkettä. Elinajanodote kasvaa. Se tarkoittaa nuoremmille työntekijöille, että he saattavat joutua työskentelemään muutaman vuoden pidempään saadakseen eläkettä, joka vastaa vanhempien ikäluokkien eläkettä.

Jos tuloperusteinen eläkkeesi on pieni, voit saada takuueläkettä. Takuueläkettä ei tarvitse hakea erikseen, vaan se myönnetään automaattisesti eläkettä haettaessa. Voit saada takuueläkettä vasta, kun olet täyttänyt 65 vuotta (vuodesta 2023 alkaen 66 vuotta). Takuueläke  

Selvitä, onko sinun haettava työmarkkinaeläkettä itse

Useimmat ihmiset saavat työmarkkinaeläkkeen työnantajaltaan. Jotkin työmarkkinaeläkkeet maksetaan automaattisesti, kun täytät 65 vuotta, toisia sinun on haettava.

Useimmiten työmarkkinaeläkettä voidaan ottaa maksuun koko jäljellä olevaksi elinajaksi tai sitä maksetaan lyhyemmän aikaa, esimerkiksi 5, 10, 15 tai 20 vuotta. Sinun on tärkeää miettiä, miten haluat ottaa työeläkkeesi maksuun, koska et voi muuttaa tekemiäsi valintoja jälkikäteen. Ota yhteyttä työmarkkinaeläkettäsi hallinnoivaan eläkeyhtiöön ja selvitä, mitä sinun on omalla kohdallasi huomioitava.

Jos asut Ruotsin ulkopuolella

Jos olet työskennellyt Ruotsissa, sinulla on oikeus saada ruotsalaista yleistä eläkettä, vaikka asuisit Ruotsin ulkopuolella. Eläke Ruotsin ulkopuolella asuessasi

Eläkkeennostolaskuri

Sivulla minPension.se on eläkkeennostolaskuri. Se on työkalu, joka auttaa sinua suunnittelemaan, kuinka voit ottaa eläkettäsi maksuun. Saat yleiskuvan koko eläkkeestäsi ja voit selvittää, kuinka paljon eläkettä saat kuukaudessa verojen jälkeen. Eläkkeennostolaskuri on suunnattu ensisijaisesti niille, jotka aikovat ottaa maksuun osan eläkkeestään tai koko eläkkeensä vuoden kuluessa. Jotta voit käyttää palvelua, sinun on oltava vähintään 54-vuotias, sinun on pitänyt ansaita eläkettä Ruotsissa ja sinulla on oltava ruotsalainen sähköinen henkilötunnus.

Börja planera din pension i god tid så att du hinner fundera och göra de val som passar dig. Det finns ingen fast pensionsålder i Sverige. Det är du själv som avgör vid vilken ålder du vill börja ta ut hela eller delar av din pension. Den tidpunkt du väljer att påbörja ditt uttag har stor betydelse för hur stor din pension blir.

Pensionens olika delar består av allmän pension från staten, oftast tjänstepension från arbetsgivaren och eventuellt eget sparande. Du kan behöva ansöka själv för att du ska få ut alla delar av din pension.

Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever. Utbetalning av tjänstepensionen och det egna sparandet kan ske under en begränsad period.

Innan du ansöker om allmän pension

Välj när du vill gå i pension. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 62 års ålder (63 år gäller från 2023).

Du har rätt att arbeta fram tills du fyllt 68 år (69 år gäller från 2023). I vissa fall kan du arbeta längre om du och din arbetsgivare kommit överens om det. Ansök cirka tre månader innan du vill ha din första utbetalning. Har du arbetat eller bott utomlands bör du söka sex månader innan du vill ha din pension.

Räkna på din pension. Din skatt ändras och blir lägre från och med januari månad det år du fyller 66 år (67 år från 2023), beroende på hur stor pension och/eller arbetsinkomst du har.

Bestäm om du vill ta ut hela pensionen eller delar av den. Du kan fortsätta jobba och ta ut pension samtidigt.

Ju senare du tar ut din pension, desto högre pension får du. Det beror på att pensionen betalas ut under färre år. Fortsatt arbete ger dig också en högre pension. När medellivslängden ökar måste du som är yngre kanske räkna med att jobba några år längre för att få en pension som motsvarar tidigare årskullars.

Om du får låg inkomstgrundad pension kan du få garantipension. Du behöver inte ansöka separat om garantipension utan det sker automatiskt när du ansöker om pension. Du kan få garantipension först när du fyllt 65 år (66 år gäller från 2023). Garantipension

Ta reda på om du själv behöver ansöka om tjänstepension

De allra flesta har tjänstepension från sin arbetsgivare. Vissa tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du ansöka om.

Tjänstepensionen går i de flesta fall att ta ut hela livet eller under en kortare tid, till exempel under 5, 10, 15 eller 20 års tid. Det är viktigt att tänka igenom hur du väljer att ta ut din tjänstepension eftersom de val du gör inte går att ändra i efterhand. Vänd dig till det pensionsbolag som förvaltar din tjänstepension för att höra vad som gäller.

Om du bor utanför Sverige

Om du har jobbat i Sverige så har du rätt att få svensk allmän pension utbetald även om du är bosatt utanför Sverige. Pension när du bor utanför Sverige 

Uttagsplaneraren

På minPension.se finns Uttagsplaneraren, ett verktyg som hjälper dig att planera hur du kan ta ut dina pensioner. Du får överblick över hela din pension, och får reda på vad det blir per månad efter skatt. Uttagsplaneraren riktar sig främst till dig som funderar på att ta ut någon del eller hela din pension inom ett år. För att kunna använda tjänsten ska du ha fyllt 54 år, ha tjänat in till pension i Sverige och ha en svensk e-legitimation.