Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

För över premiepension till din partner

Den som har lägre inkomst eller arbetar deltid en längre tid, riskerar att få en lägre pension. Om du är gift kan den av er som tjänar mest föra över sin framtida premiepensionsrätt till den som riskerar att få en lägre pension.

Har din make/maka valt att gå ned i arbetstid kan du välja att kompensera det genom att föra över din premiepension. Det kan vara ett sätt att säkerställa att den som tar emot premiepensionsrätterna får en så bra pension som möjligt, trots lägre inkomst. Pensionsrätt är de pengar som varje år sätts av till din allmänna pension.

En fördel med att föra över premiepensionsrätter till den med lägre inkomster är att det inte belastar din ekonomi här och nu. 

Överför din premiepensionsrätt

Skapa en överföring genom att logga in på Mina sidor med din e-legitimation.

Bra att veta innan du anmäler

 • Pensionsmyndigheten behöver få in din anmälan senast 30 april det år som överföringen ska börja gälla. En senare anmälan gäller från och med nästa år.
 • Ni bestämmer själva hur länge ni vill att överföringen av premiepensionen ska gälla.

Var du kan se information om överföringen beror på om du är den som överför eller om du tar emot överföringen av premiepensionsrätter. 

Om du är den som för över till din partner

 • I ditt årsbesked i ditt orange kuvert kan du se hur mycket du för över och vem som tar emot överföringen.
 • I vår webbtjänst kan du se din överföring förutsatt att du skapade den efter den 18 juni 2024.

Om du är den som tar emot premiepensionsrätter

 • I ditt orange kuvert kan du se att du fått överföringen. 
 • På Mina sidor under kontohändelser och Mina pensionskonton kan du också se att du tagit emot överföringen.

Vill du stoppa överföringen måste du anmäla detta till Pensionsmyndigheten senast den 30 april det år som överföringen ska stoppas.

 • Fyll i blanketten Anmälan upphörande överföring av pensionsrätt. Det gäller dig som har en överföring tillsvidare. 
 • Har du angett vilka år överföringen ska gälla stoppas det automatiskt när tiden har gått ut.
 • Vid skilsmässa upphör överföringen automatiskt från och med det år äktenskapet upplöses.
 • Om du avlider kommer överföringen att upphöra från och med året efter dödsfallet.
 • Om mottagaren av pensionsrätten avlider kommer överföringen att upphöra från och med det år dödsfallet inträffar. 

 • Du kan bara föra över premiepensionsrätter du tjänar in under det år du begär överföringen och åren därefter. Du väljer själv under hur lång tid överföringen ska gälla.  
 • Du kan bara föra över premiepensionsrätter som du tjänar in under äktenskapet eller partnerskapet.
 • Det går inte att föra över en del av den årliga premiepensionsrätten. Väljer du att föra över till maka eller make så förs hela den årliga premiepensionsrätten över.
 • Den premiepension som redan har tjänats in går inte att föra över. Du kan bara föra över premiepensionsrätter du tjänar in under det år du begär överföringen och åren därefter. Du väljer själv under hur lång tid överföringen ska gälla.
 • Överföringen upphör automatiskt vid skilsmässa. 
 • Du kan inte ångra en överföring. Pengar du har fört över till din maka eller make kan du inte få tillbaka.
 • Överföringen görs i december varje år då nya pensionsrätter delas ut på ditt premiepensionskonto.

När pengarna förs över minskas pensionsrätten med 6 procent. Det innebär att mottagaren får 94 procent av pensionsrätten. Om du för över 100 kronor så får mottagaren 94 kronor. Mellanskillnaden delas ut till alla andra som har premiepension, det kallas arvsvinster.

Oftast görs överföringen av en man till en kvinna. Eftersom kvinnor, statistiskt sett, förväntas leva längre än män så måste övriga pensionssparare bli kompenserade för den förlorade arvsvinsten.

Exempel

En man för över premiepension till sin fru som motsvarar en pension på 1 000 kronor per månad livet ut. Frun förväntas leva längre än mannen vilket innebär att dessa 1 000 kronor betalas ut under längre tid än om mannen själv hade tagit ut pengarna i pension.

Han hade enligt statistiken avlidit tidigare än henne och då hade hans kvarvarande premiepension delats ut till övriga pensionssparare som arvsvint. Eftersom frun, som förväntas leva längre, får pengarna istället så förlorar övriga pensionssparare pengar i form av arvsvinster.

Systemet med arvsvinst är en förutsättning för att pensionen ska kunna räcka livet ut till dem som lever länge.  

Om en höginkomsttagande man för över premiepension till sin fru under 20 år så skulle mannen förlora cirka 2 180 kronor per månad i premiepension livet ut och kvinnan skulle vinna cirka 2 050 kronor per månad i pension livet ut. 

Kvinnan får alltså ett belopp som är 6 procent lägre. Eftersom kvinnan beräknas leva längre än mannen kommer hon att få utbetalningen under fler år än vad hennes make hade fått. 

Antal år av överföring  Om givarens månadslön är 27 000 kronor   Om givarens månadslön är 39 000 kronor Om givarens månadslön är 51 200 kronor eller mer 

1

60 kr/mån

90 kr/mån

120 kr/mån

2

130 kr/mån

180 kr/mån

240 kr/mån

3

190 kr/mån

270 kr/mån

360 kr/mån

4

250 kr/mån

360 kr/mån

470 kr/mån

5

310 kr/mån

440 kr/mån

580 kr/mån

6

370 kr/mån

530 kr/mån

690 kr/mån

7

420 kr/mån

610 kr/mån

800 kr/mån

8

480 kr/mån

690 kr/mån

910 kr/mån

9

530 kr/mån

770 kr/mån

1 010 kr/mån

10

590 kr/mån

850 kr/mån

1 120 kr/mån

11

640 kr/mån

930 kr/mån

1 220 kr/mån

12

600 kr/mån

1 000 kr/mån

1 320 kr/mån

13

750 kr /mån

1 080 kr/mån

1 410 kr/mån

14

800 kr/mån

1 150 kr/mån

1 510 kr/mån

15

850 kr/mån

1 220 kr/mån

1 600 kr/mån

20

1 080 kr/mån

1 560 kr/mån

2 050 kr/mån

Räkneexempel

De räkneexempel som redovisas utgår från Pensionsmyndighetens tumregler för pensionsberäkningar. Mottagaren antas gå i pension vid sin riktålder och ta emot den första premiepensionsrätten vid 30 års ålder.

Riktåldern är en pensionsålder som tar hänsyn till medellivslängdens utveckling i Sverige och motsvarar för årskullen 1994 en pensionsålder på 69 år.

Sammanfattning

 • Pensionsrätt är pengar som varje år sätts av till din allmänna pension. Om din make, maka eller registrerade partner har en lägre inkomst, eller jobbar deltid under en längre period, kan du föra över pensionsrätt till henne eller honom som kompensation.
 • Du kan bara föra över premiepensionsrätter du tjänar in under det år du begär överföringen och åren därefter.
 • Du väljer själv under hur lång tid överföringen ska gälla.
 • Överföringen upphör automatiskt vid skilsmässa. 
 • Pensionsmyndigheten behöver få in din anmälan senast 30 april det år som överföringen ska börja gälla.