Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Beslut om bostadstillägg

Information för dig som väntar du på beslut om bostadstillägg eller har frågor om beslutet du har fått från oss.

Vi meddelar dig alltid med ett beslut när vi har hanterat din ansökan eller ändringsanmälan. Vid en automatisk omräkning får du också ett nytt beslut. Vilka uppgifter som ligger till grund för beslutet framgår av underlaget som följer med beslutet.

Se status och beslut för dina ärenden

Du kan logga in och se status för din ansökan eller anmälan under Mina ärenden. Observera att det bara är sökande själv som kan logga in och följa ärendet.

Faktorer som påverkar handläggningstiden

När vi har fått din ansökan eller anmälan om ändring registreras den i våra system och läggs på kö tills vi påbörjar handläggningen.

Handläggningstiden varierar och beror på flera faktorer. Det som påverkar mest är om vi behöver kontakta dig för kompletteringar, hur lång tid det tar att hämta in uppgifter från andra parter, till exempel om tjänstepension eller utländsk pension, och hur belastningen ser ut hos oss. Väntetider för handläggning och kontakt

Viktigt att veta om beslutet dröjer är att du inte går miste om några pengar, du får en retroaktiv utbetalning från den månad beslutet gäller från.

Under handläggningen kontrollerar vi de uppgifter du har lämnat. Ibland behöver vi hämta in uppgifter från andra myndigheter eller privata aktörer. Det kan till exempel vara uppgifter från Skatteverket om inkomster, tjänstepensionsbolag om tjänstepension, och banker om tillgångar.

Om din ansökan eller anmälan saknar uppgifter kan vi behöva kontakta dig för att få kompletteringar. Det är därför viktigt att vi kan nå dig.

Om du ansöker om pension för första gången och samtidigt ansöker om bostadstillägg kommer du först få besked om din utbetalning av allmän pension innan du får beslut om bostadstillägg. Det beror på att vi alltid tar beslut om din allmänna pension innan vi kan ta beslut om bostadstillägg. 

Tänk på att du behöver ha ett helt uttag av allmän pension inklusive premiepension för att ha rätt till bostadstillägg. Om du idag tar ut 75, 50 eller 25 procent behöver du ansöka om ändrat uttag till 100 procent.

Vi meddelar alltid dig med ett beslut när vi är klara med handläggningen, via brev till din folkbokföringsadress eller till din digitala brevlåda om du har en sådan.

Ett bostadstillägg gäller oftast tills vidare, men när dina uppgifter ändras ska ditt bostadstillägg räknas om. Det sker antingen genom att du själv anmäler en ändring, till exempel en höjd hyra, eller genom att vi automatiskt får uppgifter, till exempel uppgift om kapitalinkomster från Skatteverket.

När omräkningen är gjord meddelar vi dig i form av ett beslut. De vanligaste tidpunkterna är:

  • Vid varje årsskifte räknas ditt bostadstillägg om automatiskt och du får besked om dina utbetalningar. 
  • Har du tjänstepension från AMF, Alecta, KPA Pension, Skandikon eller SPV får du i regel även ett nytt beslut om det i februari.
  • Om du har kapitalinkomster som påverkar bostadstillägget skickar vi oftast beslut i juni, augusti eller december.

De här är de uppgifter som Pensionsmyndigheten hämtar in, övriga uppgifter är du skyldig att anmäla till oss.

Om några av uppgifterna i beslutet inte längre stämmer ska du anmäla det till oss. Anmäl direkt här på webben, via blankett eller genom att ringa oss. Anmäl ändringar för bostadstillägg

Saknar du någon uppgift?

Har du redan anmält ändrade uppgifter till oss men de inte finns med i beslutet, behöver du inte göra något. Att ändringen inte är med kan bero på att beslutet har fattats vid en automatisk omräkning som enbart omfattar ändrad kapitalinkomst eller tjänstepension.

Så snart vi har hanterat din ändringsanmälan kommer du få ett nytt beslut. Du behöver alltså inte anmäla ändringen på nytt eller begära omprövning av beslutet för att uppgiften inte finns med.

Har vi gjort fel?

Du kan begära omprövning av ditt beslut om du ser att något i beslutet är fel. Skäl för omprövning kan vara att du tycker att uppgifterna som ligger till grund för beslutet inte är korrekta eller att vi har tolkat lagstiftningen fel. Om du tycker att vi har gjort fel

Har ditt bostadstillägg dragits in kanske du vill ansöka på nytt, till exempel när din ekonomi försämras eller du får en ändrad boendesituation. Börja med att göra en preliminär beräkning för att ta reda på om du kan ha rätt till bostadstillägg.

Har du fått ditt bostadstillägg indraget på grund av ändrad kapitalinkomst så tänk på att den uppgiften tas med i beräkningen ända fram till nästa beslut om slutlig skatt som du får från Skatteverket. Testa om du kan få bostadstillägg - gör en preliminär beräkning