För dig som har aktiebolag | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

För dig med aktiebolag

När du driver ett aktiebolag måste du ta ut lön för att få pension. Det är lönen du tar ut och skattar för som ger dig allmän pension. Ju mindre lön du skattar för, desto mindre blir din allmänna pension.

Hur mycket du får i pension från Pensionsmyndigheten är beroende av hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter. Om du driver aktiebolag betalar företaget ålderspensionsavgift på 10,21 procent av din lön. Ålderspensionsavgiften är en del av de arbetsgivaravgifter på totalt 31,42 procent av lönen, som företaget betalar in till Skatteverket. I likhet med vanliga löntagare får du också tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften, som utgör 7 procent av den lön du skattar för.   

Maximera din avsättning till allmän pension 

För att börja tjäna in till allmän pension måste du ha en årsinkomst på minst 19 247 kronor (2018). Det finns även ett övre inkomsttak för pensionsrätten som motsvarar en lön på 42 031 kronor per månad (2018). Om du kan ta ut det överskottet maximerar du din allmänna pension. 

Eget sparande till pension

Förutom allmän pension så får närmare 9 av 10 anställda tjänstepension från sin arbetsgivare. Som företagare måste du själv kompensera för den uteblivna tjänstepensionen genom eget sparande till pensionen. En tumregel brukar vara att du sparar cirka 4,5 procent av din lön. Det motsvarar vad de flesta anställda får inbetalat till sin tjänstepension. 

Avdragsgillt sparande för aktiebolag 

Till skillnad från vanliga löntagare kan du som driver aktiebolag betala in och göra avdrag för privat pensionssparande. Avdrag för privat pensionssparande får göras med upp till 35 procent av lönen i din inkomstdeklaration. För att du ska kunna göra avdrag måste ditt pensionssparande ske i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto. Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 455 000 kronor (2018).

Ditt företag betalar som vanligt arbetsgivaravgifter på hela lönen, men du slipper inkomstskatt på den del som motsvarar avdraget eftersom sparandet är avdragsgillt i din deklaration.

Överskottet ger också sociala förmåner

Din skattade lön ger dig också ekonomisk trygghet när du behöver sjukpenning, är föräldraledig eller behöver vabba för ditt barn. 

Tänk på!

  • Lönen du betalar skatt och avgifter på gör att du tjänar in till din allmänna pension.
  • Spara cirka 4,5 procent av din lön om du kan eftersom du inte har tjänstepension som de flesta anställda har. 
  • Som företagare utan tjänstepension kan du fortfarande göra avdrag för ett privat pensionssparande. 
  • Om du driver företaget vidare efter 65 får du lägre sociala avgifter och större grund- och jobbskatteavdrag. 

Logga in och se hela din pension

När du loggar in kan du se hela din pension - din allmänna pension, din tjänstepension och eventuellt eget pensionssparande. Tidigare år har du bara fått en prognos för din allmänna pension i det orange kuvertet, men nu har vi samlat hela din pension på Pensionsmyndighetens webb istället.