För dig som har enskild firma | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

För dig med enskild firma

När du driver enskild näringsverksamhet, handelsbolag eller kommanditbolag är det överskottet du deklarerar och skattar för som ger dig allmän pension. Ju mindre överskott du skattar för, desto mindre blir din allmänna pension.

Hur mycket du får i pension från Pensionsmyndigheten är beroende av hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter. Du betalar in ålderspensionsavgift på 10,21% av överskottet i din aktiva näringsverksamhet. Ålderspensionsavgiften är en del av de egenavgifter på totalt 28,97% som du betalar på överskottet. Precis som vanliga löntagare får du också tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften, som utgör 7 procent av överskottet du skattar för. 

Maximera din avsättning till allmän pension 

För att börja tjäna in till allmän pension måste du ha en årsinkomst på minst 19 670 kronor (2019). Det finns även ett övre inkomsttak för pensionsrätten som motsvarar en årslön på 519 703 kr eller 43 309 kronor per månad (2019). Om du kan ta ut det överskottet maximerar du din allmänna pension. 

Eget sparande till pension

Förutom allmän pension så får närmare 9 av 10 anställda tjänstepension från sin arbetsgivare. Som företagare måste du själv kompensera för den uteblivna tjänstepensionen genom eget sparande till pensionen. En tumregel brukar vara att du sparar cirka 4,5 procent av din lön. Det motsvarar vad de flesta anställda får inbetalat till sin tjänstepension.  

Avdragsgillt sparande för enskild näringsverksamhet

Till skillnad mot vanliga löntagare kan du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet betala in och göra avdrag för privat pensionssparande. Avdrag för privat pensionssparande kan göras med upp till 35 procent av inkomsten från näringsverksamheten. För att du ska kunna göra avdrag måste ditt pensionssparande ske i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto. Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 465 000 kronor (2019).  

Privat sparande kan sänka din allmänna pension 

Om du som enskild näringsidkare gör avdrag för pensionssparande så sänker du ditt överskott som den allmänna pensionen och många andra sociala förmåner grundas på. Du sänker den med beloppet för pensionssparandet plus den så kallade särskilda löneskatten på pensionssparbeloppet på 24,26 procent.

Undvik att göra avdrag för privat pensionssparande så länge du tar ut en lön eller har en vinst som är lägre än  42 033 kronor (2019). Det motsvarar cirka 504 400 kronor per år. På så sätt maximerar du i stort sett din allmänna pension, får tillgång till sociala förmåner såsom sjukpenning och hamnar under brytpunkten för statlig skatt. 

Överskottet ger också sociala förmåner

Ditt skattade överskott ger dig också ekonomisk trygghet när du behöver sjukpenning, är föräldraledig eller behöver vabba för ditt barn. 

Tänk på!

  • Överskottet du betalar skatt och avgifter på gör att du tjänar in till din allmänna pension.
  • Spara cirka 4,5 procent av din lön om du kan eftersom du inte har tjänstepension som de flesta anställda har. 
  • Som företagare utan tjänstepension kan du fortfarande göra avdrag för ett privat pensionssparande. 
  • Om du driver företaget vidare efter 65 får du lägre sociala avgifter och större grund- och jobbskatteavdrag.  

Logga in och se hela din pension

När du loggar in kan du se hela din pension - din allmänna pension, din tjänstepension och eventuellt eget pensionssparande. Tidigare år har du bara fått en prognos för din allmänna pension i det orange kuvertet, men nu har vi samlat hela din pension på Pensionsmyndighetens webb istället.