Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Om du får låg pension

Får du låg pension kan du ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Har du haft låg eller ingen arbetsinkomst i Sverige kommer din allmänna pension bestå av garantipension.

Bostadstillägg

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till pensionen. För att kunna ansöka måste du bo i Sverige och ta ut hela din allmänna pension inklusive din premiepension. Vilket år du är född avgör när du tidigast kan ansöka. Är du född 1957 eller tidigare behöver du vara 65 år eller äldre. Är du född 1958 eller senare kommer andra åldrar gälla för dig. Pensionsåldrar och riktålder

Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad. Din bostadskostnad, familjesituation och totala ekonomi påverkar vad du kan få i bostadstillägg. Därför ska du göra en preliminärberäkning innan du ansöker. Mer om bostadstillägg

Äldreförsörjningsstöd garanterar en skälig levnadsnivå

Äldreförsörjningsstödet garanterar att du som har låg pension eller ingen pension ändå får en skälig levnadsnivå om de andra pensionsförmånerna inte räcker till. Du måste först ta ut de andra pensionsförmånerna som du har rätt till innan vi kan ta beslut om du har rätt äldreförsörjningsstöd. Ansök om äldreförsörjningsstöd

Garantipension

Har du haft låg eller ingen arbetsinkomst i Sverige får du låg eller ingen inkomstgrundad pension. Din allmänna pension kommer då att bestå av garantipension som är ett grundskydd för dig med låg eller ingen inkomstgrundad pension. Du kan få garantipension från 66 år. Om du är född 1957 eller tidigare gäller istället 65 år. Från 2026 införs en riktålder som kommer att visa när du kan få garantipension.

Garantipensionen baseras på din inkomstpension, ditt civilstånd och hur länge du bott i Sverige. Garantipension

Pensionsåldrar och riktålder

För att få en helhetsbild av alla delar i din framtida pension kan du göra en pensionsprognos. Där kan du förutom din allmänna pension också se vad du tjänat in i tjänstepension och hur mycket du sparat själv om du har eget sparande. I prognosen kan du också pröva dig fram och se hur mycket du kan få beroende på till exempel vid vilken ålder du väljer att gå i pension. Gör en pensionsprognos

Om en nära anhörig dör kan du som efterlevande få efterlevandepension. Det är en ekonomisk trygghet som ingår i den allmänna pensionen. Efterlevandepension består av tre ersättningar: barnpension, omställningspension och änkepension. Ekonomiska stödet är till för att täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med. Efterlevandepension