Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Kapitalförvaltning och försäkringsmatematik

Här kan du se grundläggande principer för hur Pensionsmyndigheten förvaltar kapitalet i den traditionella försäkringen och i den tillfälliga förvaltningen, samt grundläggande principer för hur myndigheten beräknar värdet på spararnas andelar i den traditionella försäkringen. 

Syftet med de grundläggande principerna är att reglera hur förvaltningen av medel inom Pensionsmyndighetens försäkringsprodukt traditionell försäkring och den tillfälliga förvaltningen av premiepensionsrätter ska ske, samt att reglera hur värdet på spararnas andelar inom traditionell försäkring ska beräknas. 

Grundläggande principer för traditionell försäkring

Traditionell försäkring har en tillgångssida och en skuldsida. Skulden är en värdering av de belopp Pensionsmyndigheten garanterar att betala ut till pensionärerna. Tillgångssidans kapital är investerat i obligationer och aktier, där storleken på obligationsinnehavet matchar storleken på skulden.

I placeringspolicyn sätts de yttre ramarna för hur kapitalet i den traditionella försäkringen ska placeras.

I de försäkringstekniska riktlinjerna beskrivs hur värdet på spararnas andelar ska beräknas, medan det försäkringstekniska beräkningsunderlaget innehåller vissa antaganden som behövs för beräkningarna som redovisas i riktlinjerna.

I ägarpolicyn sätts de grundläggande principerna för hur Pensionsmyndigheten ska agera som ägare i noterade och onoterade fastighetsaktiebolag.

Placeringspolicy traditionell försäkring

Försäkringstekniska riktlinjer för Pensionsmyndighetens premiepensionsrörelse

Försäkringstekniskt beräkningsunderlag för Pensionsmyndigheten - Premiepension i form av traditionell försäkring

Ägarpolicy traditionell försäkring

Grundläggande principer för tillfällig förvaltning

Pensionsmyndigheten förvaltar tillfälligt preliminära pensionsrätter, som betalas in varje månad, och som förs över till spararnas konton efter det att pensionsrätterna fastställts.  I placeringsriktlinjerna sätts de yttre ramarna för hur kapitalet i den tillfälliga förvaltningen ska placeras.

Placeringsriktlinjer tillfällig förvaltning