Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Kapitalförvaltning och försäkringsmatematik

Här kan du se grundläggande principer för hur Pensionsmyndigheten förvaltar kapitalet i den traditionella försäkringen och i den tillfälliga förvaltningen, samt grundläggande principer för hur myndigheten beräknar värdet på spararnas andelar i den traditionella försäkringen. 

Syftet med de grundläggande principerna är att reglera hur förvaltningen av medel inom Pensionsmyndighetens försäkringsprodukt traditionell försäkring och den tillfälliga förvaltningen av premiepensionsrätter ska ske, samt att reglera hur värdet på spararnas andelar inom traditionell försäkring ska beräknas. 

Grundläggande principer för traditionell försäkring

Traditionell försäkring har en tillgångssida och en skuldsida. Skulden är en värdering av de belopp Pensionsmyndigheten garanterar att betala ut till pensionärerna. Tillgångssidans kapital är investerat i obligationer och aktier, där storleken på obligationsinnehavet matchar storleken på skulden.

I placeringspolicyn för premiepensionsrörelsen sätts de yttre ramarna för hur kapitalet i den traditionella försäkringen ska placeras.

I placeringspolicyn för premiepensionsrörelsen beskrivs hur värdet på spararnas andelar ska beräknas.

I ägarpolicyn sätts de grundläggande principerna för hur Pensionsmyndigheten ska agera som ägare i noterade och onoterade fastighetsaktiebolag.

Grundläggande principer för tillfällig förvaltning

Pensionsmyndigheten förvaltar tillfälligt preliminära pensionsrätter, som betalas in varje månad, och som förs över till spararnas konton efter det att pensionsrätterna fastställts. I placeringspolicyn sätts de yttre ramarna för hur kapitalet i den tillfälliga förvaltningen ska placeras.