Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Så beräknas din pension – basbelopp, beräkningsfaktorer och värderegler

När vi beräknar din pension använder vi oss av de aktuella basbelopp och värderegler som gäller för nuvarande år.  Vi tar också fram en sammanställning av beräkningsfaktorer som används.

Belopp (kronor) för intjänande till pension 2022
2022 Per månad Per år
*Avgiftstak, den högsta inkomst som utgör underlag för allmän pension 47 717 572 600
**Lägsta inkomst för intjänande till allmän pension   20 431
***Brytpunkt för statlig skatt 46 242 554 900
Belopp (kronor) för intjänande till pension 2021
2021 Per månad Per år
*Avgiftstak, den högsta inkomst som utgör underlag  för allmän pension 45 833 550 000
**Lägsta inkomst för intjänande till allmän pension   20 135
Brytpunkt för statlig skatt 44 758 537 100

* Den pensionsgrundande inkomsten är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften med 7 procent. Det innebär att den högsta pensionsgrundande inkomsten år 2022 är 532 500 kronor eller 44 375 kronor per månad, som är 7,5 inkomstbasbelopp. År 2021 är den högsta pensionsgrundande inkomsten 511 500 kronor eller 42 625 kronor per månad.

** Lägsta inkomst för intjänande till allmän pension som är 42,3 procent av prisbasbeloppet.

*** Från det år du fyller 66 år är brytpunkten för statlig skatt 618 700 för år 2022.

Skatteverket kring statlig inkomstskatt

Basbelopp (kronor) som används när vi beräknar din pension
Basbelopp 2022 2021
Prisbasbelopp 48 300 47 600
Förhöjt prisbasbelopp 49 300 48 600
Inkomstbasbelopp 71 000 68 200

Beräkningsfaktorer och belopp

Sammanställning av så kallade beräkningsfaktorer är en del av de siffror och data som tas fram och används inom Pensionsmyndigheten. Dessa har påverkan på det som i slutändan blir utfallet på pensionssparares och pensionärers konton.

Inkomstindex, balansindex och särskilt indexeringstal som används när vi räknar om din pension
Typ av index 2022 2021
Inkomstindex
194,19 186,52
Följsamhetsindexering ålderspension
2,5% 0,5%
Följsamhetsindexering efterlevandepension 2,5% 0,5%
Indexeringstal efterlevandelivränta
1,0270 1,0143

Delningstal för inkomst- och premiepension

Vi använder oss av delningstal för att beräkna din årliga inkomstpension. Uträkningen gör vi genom att dividera värdet på ditt inkomstpensionskonto med delningstalet. Delningstalet fastställs inför det år du fyller 65. För dig som är född 1958 eller 1959 fastställs delningstalet inför det år du fyller 66 år. Skulle du börja ta ut din inkomstpension innan får du ett preliminärt delningstal.

I premiepensionen beräknas ditt belopp om årligen genom att dividera det aktuella värdet på premiepensionskontot med ett delningstal.

Delningstalet beror på din ålder och förskottsräntan. 

Aktuella och historiska belopp för traditionell försäkring