Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Så beräknas din pension – basbelopp, beräkningsfaktorer och värderegler

När vi beräknar din pension använder vi oss av de aktuella basbelopp och värderegler som gäller för nuvarande år.  Vi tar också fram en sammanställning av beräkningsfaktorer som används.

Belopp (kronor) för intjänande till pension 2021
2021 Per månad Per år
*Avgiftstak, den högsta inkomst som utgör underlag  för allmän pension 45 833 550 000
**Lägsta inkomst för intjänande till allmän pension   20 135
***Brytpunkt för statlig skatt 44 758 537 100
Belopp (kronor) för intjänande till pension 2020
2020 Per månad Per år
*Avgiftstak, den högsta inkomst som utgör underlag  för allmän pension 44 892 538 700
**Lägsta inkomst för intjänande till allmän pension   20 008
***Brytpunkt för statlig skatt 43 600 523 200

* Den pensionsgrundande inkomsten är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften med 7 procent. Det innebär att den högsta pensionsgrundande inkomsten år 2021 är 511 500 kronor eller 42 625 kronor per månad, som är 7,5 inkomstbasbelopp. År 2020 är den högsta pensionsgrundande inkomsten 501 000 kronor eller 41 750 kronor per månad, som är 7,5 inkomstbasbelopp.

** Lägsta inkomst för intjänande till allmän pension som är 42,3 procent av prisbasbeloppet.

*** Från det år du fyller 66 år är brytpunkten för statlig skatt 596 700 för år 2021.

Skatteverket kring statlig inkomstskatt

Basbelopp
Basbelopp 2021 2020
Prisbasbelopp 47 600 47 300
Förhöjt prisbasbelopp 48 600 48 300
Inkomstbasbelopp 68 200 66 800

Beräkningsfaktorer och belopp

Sammanställning av så kallade beräkningsfaktorer är en del av de siffror och data som tas fram och används inom Pensionsmyndigheten. Dessa har påverkan på det som i slutändan blir utfallet på pensionssparares och pensionärers konton.

Inkomstindex, balansindex och särskilt indexeringstal som används när vi räknar om din pension
Typ av index 2021 2020
Inkomstindex
186,52 182,58
Följsamhetsindexering ålderspension
0,5% 2,1 %
Följsamhetsindexering efterlevandepension 0,5% 2,1 %
Indexeringstal efterlevandelivränta
1,0143 1,0275

Delningstal för inkomst- och premiepension

Vi använder oss av delningstal för att beräkna din årliga inkomstpension. Uträkningen gör vi genom att dividera värdet på ditt inkomstpensionskonto med delningstalet. Delningstalet fastställs inför det år du fyller 65. Skulle du börja ta ut din inkomstpension innan får du ett preliminärt delningstal.

I premiepensionen beräknas ditt belopp om årligen genom att dividera det aktuella värdet på premiepensionskontot med ett delningstal.

Delningstalet beror på din ålder och förskottsräntan. 

Aktuella och historiska belopp för traditionell försäkring