Så beräknas din pension – basbelopp, beräkningsfaktorer och värderegler | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Så beräknas din pension – basbelopp, beräkningsfaktorer och värderegler

När vi beräknar din pension använder vi oss av de aktuella basbelopp och värderegler som gäller för nuvarande år.  Vi tar också fram en sammanställning av beräkningsfaktorer som används.

Belopp (kronor) för intjänande till pension 2020
2020 Per månad Per år
*Avgiftstak, den högsta inkomst som utgör underlag  för allmän pension 44 892 538 700
**Lägsta inkomst för intjänande till allmän pension   20 008
***Brytpunkt för statlig skatt 43 600 523 200
Belopp (kronor) för intjänande till pension 2019
2019 Per månad Per år
*Avgiftstak, den högsta inkomst som utgör underlag för allmän pensionsavgift 43 283 519 400
**Lägsta inkomst för intjänande till allmän pension   19 670
Brytpunkt för statlig skatt 42 033 504 400
Brytpunkt 2 för statlig skatt 58 583 703 000

* Den pensionsgrundande inkomsten är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften med 7 procent. Det innebär att den högsta pensionsgrundande inkomsten år 2020 är 501 000 kronor eller 41 750 kronor per månad, som är 7,5 inkomstbasbelopp. År 2019 är den högsta pensionsgrundande inkomsten 483 000 kronor eller 40 250 kronor per månad, som är 7,5 inkomstbasbelopp.

**Lägsta inkomst för intjänande till allmän pension som är 42,3 procent av prisbasbeloppet.

*** För de som är 66 år och äldre är brytpunkten för statlig skatt 575 500 för år 2020.

Skatteverket kring statlig inkomstskatt

Basbelopp
Basbelopp 2020 2019
Prisbasbelopp 47 300 46 500
Förhöjt prisbasbelopp 48 300 47 400
Inkomstbasbelopp 66 800 64 400

Beräkningsfaktorer och belopp

Sammanställning av så kallade beräkningsfaktorer är en del av de siffror och data som tas fram och används inom Pensionsmyndigheten. Dessa har påverkan på det som i slutändan blir utfallet på pensionssparares och pensionärers konton.

Inkomstindex, balansindex och särskilt indexeringstal som används när vi räknar om din pension
Typ av index 2020 2019
Inkomstindex
182,58 175,96
Följsamhetsindexering ålderspension
2,1 % 1,4 %
Följsamhetsindexering efterlevandepension 2,1 % 1,4 %
Indexeringstal efterlevandelivränta
1,0275 1,0255

Delningstal för inkomst- och premiepension

Vi använder oss av delningstal för att beräkna din årliga inkomstpension. Uträkningen gör vi genom att dividera värdet på ditt inkomstpensionskonto med delningstalet. Delningstalet fastställs inför det år du fyller 65. Skulle du börja ta ut din inkomstpension innan får du ett preliminärt delningstal.

I premiepensionen beräknas ditt belopp om årligen genom att dividera det aktuella värdet på premiepensionskontot med ett delningstal.

Delningstalet beror på din ålder och förskottsräntan. 

Aktuella och historiska belopp för traditionell försäkring