Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Så beräknas din pension – basbelopp, beräkningsfaktorer och värderegler

När vi beräknar din pension använder vi oss av de aktuella basbelopp och värderegler som gäller för nuvarande år.  Vi tar också fram en sammanställning av beräkningsfaktorer som används.

Belopp (kronor) för intjänande till pension 2023
2023 Per månad Per år
Avgiftstak (8,07 inkomstbasbelopp) 49 967 599 601

*Den högsta inkomst som utgör underlag för allmän pension

49 938 599 250
**Lägsta inkomst för intjänande till allmän pension   22 208 
***Brytpunkt för statlig skatt 51 158 613 900
Belopp (kronor) för intjänande till pension 2022
2022 Per månad Per år
Avgiftstak (8,07 inkomstbasbelopp) 47 748 572 970

*Den högsta inkomst som utgör underlag för allmän pension

47 717 572 600
Lägsta inkomst för intjänande till allmän pension   20 431
Brytpunkt för statlig skatt 46 242 554 900

*Den pensionsgrundande inkomsten är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften med 7 procent. Det innebär att den högsta pensionsgrundande inkomsten är 557 250 kronor eller 46 438 kronor per månad (2023). Maximal pensionsavgift är efter avrundning 42 000 kronor. Den högsta inkomsten som utgör underlag för allmän pension blir då 599 250 kronor, 557 250 + 42 000.

**Lägsta inkomst för intjänande till allmän pension som är 42,3 procent av prisbasbeloppet.

***Från det år du fyller 67 år är brytpunkten för statlig skatt 683 200 för år 2023.Skatteverket kring statlig inkomstskatt

Basbelopp (kronor) som används när vi beräknar din pension
Basbelopp 2023 2022
Prisbasbelopp 52 500 48 300
Förhöjt prisbasbelopp 53 500 49 300
Inkomstbasbelopp 74 300 71 000

Beräkningsfaktorer och belopp

Sammanställning av så kallade beräkningsfaktorer är en del av de siffror och data som tas fram och används inom Pensionsmyndigheten. Dessa har påverkan på det som i slutändan blir utfallet på pensionssparares och pensionärers konton.

Inkomstindex, balansindex och särskilt indexeringstal som används när vi räknar om din pension
Typ av index 2023 2022
Inkomstindex
203,13 194,19
Följsamhetsindexering ålderspension
3,0% 2,5%
Följsamhetsindexering efterlevandepension 3,0% 2,5%
Indexeringstal efterlevandelivränta
1,0681 1,0270

Delningstal för inkomst- och premiepension

Vi använder oss av delningstal för att beräkna din årliga inkomstpension. Uträkningen gör vi genom att dividera värdet på ditt inkomstpensionskonto med delningstalet. Delningstalet fastställs inför det år du fyller 65. För dig som är född 1958 eller 1959 fastställs delningstalet inför det år du fyller 66 år. Skulle du börja ta ut din inkomstpension innan får du ett preliminärt delningstal.

I premiepensionen beräknas ditt belopp om årligen genom att dividera det aktuella värdet på premiepensionskontot med ett delningstal.

Delningstalet beror på din ålder och förskottsräntan. Aktuella och historiska belopp för traditionell försäkring