Så beräknas din pension – basbelopp, beräkningsfaktorer och värderegler | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Så beräknas din pension – basbelopp, beräkningsfaktorer och värderegler

När vi beräknar din pension använder vi oss av de aktuella basbelopp och värderegler som gäller för nuvarande år.  Vi tar också fram en sammanställning av beräkningsfaktorer som används.

Belopp (kronor) för intjänande till pension 2019
2019 Per månad Per år
*Högsta inkomst som utgör underlag för allmän pensionsavgift (avgiftstak) 43 309 519 708
**Lägsta inkomst för intjänande till allmän pension   19 670
Brytpunkt för statlig skatt 42 033 504 400
Brytpunkt 2 för statlig skatt 58 583 703 000
Belopp (kronor) för intjänande till pension 2018
2018 Per månad Per år
*Högsta inkomst för intjänande till allmän pension 42 031 504 375
**Lägsta inkomst för intjänande till allmän pension   19 247
Brytpunkt för statlig skatt 39 058 468 700
Brytpunkt 2 för statlig skatt 56 308 675 700

* 2019: Den pensionsgrundande inkomsten är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften med 7 procent. Det innebär att den högsta pensionsgrundande inkomsten är 483 000 kronor eller 40 250 kronor per månad, som är 7,5 inkomstbasbelopp.

* 2018: Den pensionsgrundande inkomsten är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften med 7 procent. Det innebär att den högsta pensionsgrundande inkomsten är 468 750 kronor eller 39 063 kronor per månad.

**Lägsta inkomst för intjänande till allmän pension som är 42,3 procent av prisbasbeloppet.

Skatteverket kring statlig inkomstskatt 2017

Basbelopp (kronor) som används när vi beräknar din pension
  2019 2018
Prisbasbelopp 46 500 45 500
Förhöjt prisbasbelopp 47 400 46 500
Inkomstbasbelopp 64 400 62 500

Beräkningsfaktorer och belopp

Sammanställning av så kallade beräkningsfaktorer är en del av de siffror och data som tas fram och används inom Pensionsmyndigheten. Dessa har påverkan på det som i slutändan blir utfallet på pensionssparares och pensionärers konton.

Inkomstindex, balansindex och särskilt indexeringstal som används när vi räknar om din pension

  2019 2018
Inkomstindex
175,96 170,73
Följsamhetsindexering ålderspension
1,4 % +1 %
Följsamhetsindexering efterlevandepension 1,4% -0,1 %
Indexeringstal efterlevandelivränta
1,0255 1,0162

Delningstal för inkomst- och premiepension

Vi använder oss av delningstal för att beräkna din årliga inkomstpension. Uträkningen gör vi genom att dividera värdet på ditt inkomstpensionskonto med delningstalet. Delningstalet fastställs inför det år du fyller 65. Skulle du börja ta ut din inkomstpension innan får du ett preliminärt delningstal.

I premiepensionen beräknas ditt belopp om årligen genom att dividera det aktuella värdet på premiepensionskontot med ett delningstal.

Delningstalet beror på din ålder och förskottsräntan. 

Aktuella och historiska belopp för traditionell försäkring