Så beräknas din pension – basbelopp, beräkningsfaktorer och värderegler | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Så beräknas din pension – basbelopp, beräkningsfaktorer och värderegler

När vi beräknar din pension använder vi oss av de aktuella basbelopp och värderegler som gäller för nuvarande år.  Vi tar också fram en sammanställning av beräkningsfaktorer som används.

Belopp (kronor) för intjänande till pension 2018
2018 Per månad Per år
*Högsta inkomst för intjänande till allmän pension 42 031 504 375
**Lägsta inkomst för intjänande till allmän pension   19 247
Brytpunkt för statlig skatt 39 058 468 700
Brytpunkt 2 för statlig skatt 56 308 675 700

*Den pensionsgrundande inkomsten är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften med 7 procent. Det innebär att den högsta pensionsgrundande inkomsten är 468 750 kronor eller 39 063 kronor per månad (2018).

Belopp (kronor) för intjänande till pension 2017
2017 Per månad Per år
*Högsta inkomst för intjänande till allmän pension 41 359 496 305
**Lägsta inkomst för intjänande till allmän pension   18 951
Brytpunkt för statlig skatt 37 675 452 100
Brytpunkt 2 för statlig skatt 54 308 651 700

*Den pensionsgrundande inkomsten är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften med 7 procent. Det innebär att den högsta pensionsgrundande inkomsten är 461 250 kronor eller 38 438 kronor per månad (2017).

**Lägsta inkomst för intjänande till allmän pension som är 42,3 procent av prisbasbeloppet.

Skatteverket kring statlig inkomstskatt 2017

Basbelopp (kronor) som används när vi beräknar din pension
  2018 2017 2016
Prisbasbelopp 45 500 44 800 44 300
Förhöjt prisbasbelopp 46 500 45 700 45 200
Inkomstbasbelopp 62 500 61 500 59 300

Beräkningsfaktorer och belopp

Sammanställning av så kallade beräkningsfaktorer är en del av de siffror och data som tas fram och används inom Pensionsmyndigheten. Dessa har påverkan på det som i slutändan blir utfallet på pensionssparares och pensionärers konton.

Inkomstindex, balansindex och särskilt indexeringstal som används när vi räknar om din pension

  2018 2017 2016
Inkomstindex
170,73

168,16

162,14

Balansindex

 

166,39

159,37

Indexeringstal 1,0162
1,0236
1,0080 
Följsamhetsindexering ålderspension
+1%

+2,76%

+4,19%

Följsamhetsindexering efterlevandepension -0,1%

+2,08%

+0,43%

Delningstal för inkomst- och premiepension

Vi använder oss av delningstal för att beräkna din årliga inkomstpension. Uträkningen gör vi genom att dividera värdet på ditt inkomstpensionskonto med delningstalet. Delningstalet fastställs inför det år du fyller 65. Skulle du börja ta ut din inkomstpension innan får du ett preliminärt delningstal.

I premiepensionen beräknas ditt belopp om årligen genom att dividera det aktuella värdet på premiepensionskontot med ett delningstal.

Delningstalet beror på din ålder och förskottsräntan. 

Aktuella belopp 2016 och historiska belopp för traditionell försäkring