Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Inkomstpension - en del av den allmänna pensionen

Är du född 1938 eller senare och har arbetat i Sverige har du tjänat in inkomstpension, en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 16 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till denna del av pensionen.

Pensionspyramiden visar de olika delar som din pension består av; den allmänna pension, tjänstepension och ditt egna sparande till pensionen. Pensionspyramiden på den här sidan visar  det egna sparandet till pensionen.tjänstepensionen.

Varje år som du arbetar och betalar skatt i Sverige får du pensionsrätt, som är din intjänade pension. Pensionsrätterna är grunden för att beräkna pensionen. Hur stor pensionsrätten blir bestäms av hur stor din pensionsgrundande inkomst är. Pensionsgrundande inkomst är din årsinkomst upp till ett visst tak efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften.Mer om pensionsavgifter

Pensionsrätt när du inte jobbar

Pensionsrätterna grundas inte bara på arbetsinkomst. Inkomst som ersätter arbetsinkomst, som till exempel sjuk- och aktivitetsersättning och a-kasseersättning ger också pensionsrätt. Du kan även få pensionsrätter för tid som du har småbarn, gör plikttjänst eller när du studerar. För över premiepensionsrätt till din partner

Din pensionsbehållning - värdet på ditt pensionskonto

Pensionsrätten till inkomstpensionen motsvaras varje år av en pensionsavgift på 16 procent av ditt pensionsunderlag. Varje år bokförs pensionsrätten på ditt inkomstpensionskonto. Värdet på ditt konto, som är det sammanlagda värdet av pensionsrätterna och deras ränta över åren, är din pensionsbehållning. Pensionsbehållningen används för att beräkna storleken på din inkomstpension när den ska betalas ut till dig. Mer om pensionsunderlaget

Pengarna fördelas under hela din pensionstid

För att beräkna din årliga inkomstpension delas de pengar du har i pensionsbehållningen med ett tal som kallas delningstal. Delningstalet speglar huvudsakligen en statistiskt förväntad återstående livslängd för din åldersgrupp vid den tidpunkt du tar ut din pension. Livslängden räknas som lika för kvinnor och män. På det här sättet får du en inkomstpension som är jämnt fördelad över dina år som pensionär.

Delningstalet påverkas också av en antagen framtida ekonomisk tillväxt på 1,6 procent. Det innebär att delningstalet blir något lägre och att du därför får en något högre pension i början av din tid som pensionär. Man kan säga att du får ett förskott av en förväntad ekonomisk tillväxt. Förskottets syfte är att minska skillnaden mellan din lön före pensioneringen och din pension. Förskottet kommer sedan att räknas av i samband med att din pension räknas om vid varje årsskifte. Det kallas för följsamhetsindexering. Följsamhetsindexering

Sammanfattning

  • Inkomstpension är en del av den allmänna pensionen. 16 procent av dina skattepliktiga ersättningar sätts automatiskt av till denna del av pensionen varje år.
  • Varje år som du arbetar och betalar skatt får du pensionsrätt, som är din intjänade pension. Pensionsrätterna är grunden för att beräkna pensionen.
  • Även när du får till exempel sjuk- och aktivitetsersättning och a-kasseersättning tjänar du också in till allmänna pensionen.
  • Inkomstpensionen beräknas med ett delningstal som huvudsakligen grundar sig på återstående livslängd.