Information om pensionens alla delar som kan vara bra och veta | Pensionsmyndigheten | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Tekniskt underhåll 27 oktober

Mellan klockan 18.30 och 20.30 kan du uppleva störningar på webbplatsen och de inloggade sidorna.

Pensionens alla delar

Din pension kan komma från flera olika håll. Den allmänna pensionen ansvarar Pensionsmyndigheten för och de flesta får även en tjänstepension från arbetsgivaren. Utöver det kan du också ha ett eget sparande till pension. Den allmänna pensionen betalas ut så länge du lever. Tänk på att utbetalningen av tjänstepensionen och det egna sparandet kan ske under en begränsad period.

Eget sparande Eget sparande Tjänstepension Tjänstepension Allmän pension - Inkomstpension och Premiepension Allmän pension - Inkomstpension och Premiepension Eget sparande Eget sparande Tjänstepension Tjänstepension Allmän pension - Inkomstpension och Premiepension Allmän pension - Inkomstpension och Premiepension

Din pensionspyramid kan se annorlunda ut

Pyramiden symboliserar de olika delarna i pensionssystemet som består av allmän pension, tjänstepension och eventuellt eget sparande till pension. Hur stora de olika delarna är i din framtida pension, eller om alla delar finns med är individuellt. Eget sparande är till exempel ett frivilligt komplement till den övriga pensionen som du själv avgör om du behöver.

Din allmänna pension kommer från staten

Den allmänna pension som kommer från staten administreras av Pensionsmyndigheten. Den består av inkomstpension och premiepension som båda är inkomstgrundade. Det finns även andra delar inom den allmänna pensionen, beroende på när du är född eller om du har haft en låg inkomst eller inte har haft någon inkomst alls.

Mer om allmän pension

Tjänstepensionen får du från jobbet

De flesta får också en tjänstepension från sin arbetsgivare. Har du haft flera olika arbetsgivare har du också tjänstepension från olika tjänstepensionsbolag som dina arbetsgivare har haft avtal med.

Mer om tjänstepension

Eget sparande till pension

Du kan också spara privat till din pension i bank eller via försäkringsbolag om du vill. Det är ett frivilligt sparande.

Spara till din pension på olika sätt

Hur stor blir din pension?

Varje år du arbetar tjänar du in nya pengar till din pension. Lite förenklat kan man säga att ju mer du tjänar, desto högre blir din pension. För de allra flesta blir pensionen också högre ju senare de väljer att gå i pension. Det beror bland annat på att pengarna betalas ut under kortare tid.
Annat som påverkar är hur löneutvecklingen i Sverige är och hur det går för dina premiepensionsfonder.

Så kan du påverka din pension

Se hela din pension och gör en pensionsprognos

Genom att göra en prognos kan du pröva dig fram och se hur stor din pension kan bli per månad beroende på till exempel vid vilken ålder du väljer att gå i pension.

I prognosen som tas fram i samarbete med minPension, ingår både din allmänna pension och din tjänstepension, och i vissa fall även ditt eventuella egna sparande.

Se hela din pension och gör en pensionsprognos

Sammanfattning

  • Din pension kommer oftast från flera håll. Allmän pension från staten, tjänstepension från jobbet och du kan också ha ett eget sparande till pension.
  • Varje år du arbetar tjänar du automatiskt in till din framtida pension.
  • För de allra flesta blir pensionen högre ju senare du väljer att gå i pension.