Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Allmän pension

Allmän pension är den statliga pensionen som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Den består av flera olika delar som inkomstpension, inkomstpensionstillägg, premiepension och garantipension. Du kan också få bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till den allmänna pensionen. Dessutom kan du få efterlevandepension om den avlidne tjänat in till allmän pension. 

Pensionspyramiden visar de olika delar som din pension består av; den allmänna pensionen, tjänstepensionen och ditt egna sparande till pensionen. Den här pensionspyramiden  visar den allmänna pensionen.

Det här är allmän pension

Alla som har arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Den grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Det gäller även inkomster som arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning. 

Om du bor eller arbetar i ett annat land kan andra regler för hur du tjänar in pengar till din allmänna pension gälla för dig. Du kan läsa mer på Skatteverkets webbplats.Skatteverkets information om du bor eller jobbar utomlands

Det finns också en del i den allmänna pensionen som inte tjänas in genom inkomst, garantipensionen. Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever.

De flesta får även en tjänstepension från arbetsgivaren. Utöver det kan du också ha ett eget sparande till pension.

Mer om pensionens olika delar

Mer om pensionsgrundande inkomst

Så fungerar allmän pension

Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst det vill säga lön och andra skattepliktiga ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp till allmän pension. Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen. Resterande mindre del, 2,5 procent, går till premiepensionen. Inkomstpensionstillägget betalas ut som ett tillägg till allmän pension. Garantipension kan du som bott i Sverige få om du haft låg eller ingen inkomst.Mer om pensionsgrundande inkomster

Garantipension

Har du haft liten eller ingen inkomst under livet kan du ha rätt att få garantipension som är ett grundskydd och som beräknas på antal år som du bott i Sverige. Du kan få garantipension från 66 år. Från 2026 införs en riktålder som kommer att visa när du kan få garantipension.Mer om pensionsåldrar och riktålder

Garantipension

Inkomstpension, premiepension och tilläggspension

Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. För dig som är född mellan 1938-1953 kan tilläggspension också ingå i din allmänna pension. Är du född 1937 eller tidigare består din allmänna pension av tilläggspension och eventuellt inkomstpensionstillägg.

Inkomstpension
Premiepension
Tilläggspension

Inkomstpensionstillägg 

Inkomstpensionstillägget kan du få som tillägg till allmän pension. Du måste ha fyllt 66 år och ta ut din inkomstgrundade pension såsom inkomstpension och tilläggspension. Från år 2026 införs en riktålder som kommer att visa när du kan få inkomstpensionstillägg. Inkomstpensionstillägg

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd 

Du som har låg pension kan också ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. När du ansöker om bostadstillägg prövar vi om du även kan ha rätt till äldreförsörjningsstöd. Bostadstillägg

Efterlevandepension – ekonomiskt stöd vid dödsfall

Om en nära anhörig dör kan du som efterlevande få efterlevandepension. Det är ett ekonomiskt stöd som beräknas på den allmänna pensionen och stödet består av barnpension, omställningspension och änkepension. Efterlevandepension kan du ha rätt till om din make eller maka dör, eller om du som barn mister en eller båda föräldrarna. Stödet är till för att täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med. Mer om ekonomiskt stöd när anhörig dör

Orange kuvert - ett årsbesked för din allmänna pension

Så snart du börjat tjäna in till din allmänna pension kommer du varje år att få ett orange kuvert som innehåller ett årsbesked från Pensionsmyndigheten. Där kan du bland annat se hur mycket du hittills har tjänat ihop till din allmänna pension. Allt om orange kuvert

Se hela din framtida pension och gör en prognos

Du kan enkelt göra en pensionsprognos över din framtida pension och se vad du kan få i pension per månad. I prognosen ingår din allmänna pension, tjänstepension och i vissa fall även ditt eventuella privata pensionssparande.

Se hela din pension och gör en pensionsprognos

Film om hur allmän pension fungerar

Vår pensionsexpert Monica Zettervall gör en kort sammanfattning om hur allmän pension fungerar.

Har du frågor om allmän pension?

Vanliga frågor om allmän pension