Allmän pension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Allmän pension

Allmän pension är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar över. Den består av flera olika delar som inkomstpension, premiepension och garantipension. Du kan också få bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till den allmänna pensionen. Dessutom kan du få efterlevandepension om den avlidne tjänat in till allmän pension. 

Pensionspyramiden delen för Allmän pension

Allmän pension är den statliga pensionen som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Alla som arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Den grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Det gäller även inkomster som arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning. Det finns också en del i den allmänna pensionen som inte tjänas in genom inkomst, garantipensionen. Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever.

De flesta får även en tjänstepension från arbetsgivaren. Utöver det kan du också ha ett eget sparande till pension.

Mer om pensionens olika delar

Så fungerar allmän pension

Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst det vill säga lön och andra skattepliktiga ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp till allmän pension. Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen. Resterande mindre del, 2,5 procent, går till premiepensionen. Garantipension kan du som bott i Sverige få om du haft låg eller ingen inkomst.

Mer om pensionsgrundande inkomster

Inkomstpension, premiepension och tilläggspension

Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. För dig som är född mellan 1938-1953 kan tilläggspension också ingå i din allmänna pension. Är du född 1937 eller tidigare består din allmänna pension av tilläggspension och eventuellt garantipension.

Mer om inkomstpension

Mer om premiepension

Mer om tilläggspension

Garantipension

Har du haft liten eller ingen inkomst under livet kan du ha rätt att få garantipension som är ett grundskydd och som beräknas på antal år som du bott i Sverige. Du kan få garantipension från 65 år oavsett när du är född.

Garantipension

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd 

Du som har låg pension kan också ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Båda dessa förmåner kan du som fyllt 65 år och är pensionär ansöka om.

Ansök om bostadstillägg

Ansök om äldreförsörjningsstöd

Efterlevandepension – ekonomiskt stöd vid dödsfall

Om en nära anhörig dör kan du som efterlevande få efterlevandepension. Det är ett ekonomiskt stöd som beräknas på den allmänna pensionen och stödet består av barnpension, omställningspension och änkepension. Efterlevandepension kan du ha rätt till om din make/ maka dör, eller om du som barn mister en eller båda föräldrarna. Stödet är till för att täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Mer om ekonomiskt stöd när anhörig dör

Orange kuvert - ett årsbesked för din allmänna pension

Så snart du börjat tjäna in till din allmänna pension kommer du varje år att få ett orange kuvert som innehåller ett årsbesked från Pensionsmyndigheten. Där kan du bland annat se hur mycket du hittills har tjänat ihop till din allmänna pension.

Allt om orange kuvert

Se hela din framtida pension och gör en prognos

Du kan göra en pensionsprognos över hela din framtida pension och se vad du kan få i pension per månad. I prognosen ingår din allmänna pension, tjänstepension och i vissa fall även ditt eventuella privata pensionssparande.

Se hela din pension och gör en pensionsprognos

Prognosen är framtagen av minPension, som är ett samarbete mellan Pensionsmyndigheten och pensionsbolagen.

Film om hur allmän pension fungerar

Vår pensionsexpert Monica Zettervall gör en kort sammanfattning om hur allmän pension fungerar.

Har du frågor om allmän pension?

Vanliga frågor om allmän pension