Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Premiepension - en del av den allmänna pensionen

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till premiepensionen. Du väljer själv om du vill placera pengarna genom fondval eller om du låter pengarna ligga kvar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

Pensionspyramiden visar de olika delar som din pension består av; den allmänna pension, tjänstepension och ditt egna sparande till pensionen. Pensionspyramiden på den här sidan visar premiepensionen som är en del av den allmänna pensionen.

Varje år du arbetar och betalar skatt i Sverige får du pensionsrätter både för premiepension och inkomstpension. Pensionsrätterna är din intjänade pension. Pensionsrätterna grundas inte bara på arbetsinkomst. Inkomst som ersätter arbetsinkomst, som till exempel sjuk- och aktivitetsersättning och a-kasseersättning ger också pensionsrätt.

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen där intjänade pengar placeras i fonder. Om du vill kan du göra ett eget val i premiepensionen. Valet innebär att du väljer i vilka fonder dina premiepensionspengar ska placeras. Om du inte gör ett val placeras din premiepension i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Om AP7 Såfa

Till din premiepension avsätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst.  

Innan Skatteverket fastställt din pensionsgrundande inkomst för ett visst år, förvaltas dina premiepensionspengar av Pensionsmyndigheten i en ränteförvaltning med låg risk. Räntan läggs till dina nya premiepensionspengar och sätts in på ditt premiepensionskonto i december året efter intjänandet. 

Pengarna placeras i fonder enligt den fördelning som du senast valt eller i AP7 Såfa om inget val har gjorts.

För att beräkna din premiepension för det kommande året delas pengarna på ditt premiepensionskonto med ett tal som kallas delningstal.

Delningstalet är baserat på en prognos om förväntad återstående livslängd, en tillgodoräknad ränta och driftskostnader. Det årliga beloppet delas sedan med tolv för att få fram månadsbeloppet. På det här sättet får du en premiepension som är jämnt fördelad över dina år som pensionär. 

Din pension räknas om varje år

En omräkning av din premiepension sker varje år enligt ovan. Omräkning sker för att ditt pensionsbelopp ska motsvara pengarna som är placerade i dina fonder.

Premiepension i form av traditionell försäkring består av ett garanterat belopp och ett tilläggsbelopp som beror på hur förvaltningen av pengarna går. Om du har valt traditionell försäkring är det tilläggsbeloppet som räknas om.

Förväntad återstående livslängd

Den förväntade återstående livslängden, som Pensionsmyndigheten använder för att beräkna din premiepension för det kommande året, utgår från SCB:s prognoser för framtida livslängder 2015 - 2110. Pensionsmyndigheten tillämpar huvudalternativet för dödlighet. 

Förskottsräntan är för närvarande 1,75 procent inom fondförsäkring och 1,75 procent inom traditionell försäkring. Pensionsmyndighetens driftskostnadsavdrag är 0,1 procent. Mer om fondförsäkring och traditionell försäkring

Om du vill kan du göra ett eget val i premiepensionen. Valet innebär att du väljer hur dina premiepensionspengar ska placeras. Du kan välja som mest fem olika fonder och sätta ihop din egen fondportfölj. Du kan när som helst välja att ändra fördelningen mellan dina fonder eller byta till andra fonder. 

Om du inte vill göra ett eget val kan du stanna kvar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. AP7 Såfa - statens förvalsalternativ

När du väljer fonder kan det vara bra att tänka på placeringsinriktning, risk, avgift och andra faktorer som påverkar dina pengars värde. Stöd för ditt fondval

Det går inte att i förväg säga hur stor din premiepension kommer att bli. Det är flera faktorer som påverkar storleken:

 • Hur länge och hur mycket du arbetar.
 • När du väljer att börja ta ut din premiepension.
 • Hur värdet i dina premiepensionsfonder utvecklas.
 • Vilka fondavgifter du betalar.

Under spartiden är din premiepension placerad i dina valda fonder, eller i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

När du ansöker om att ta ut din premiepension väljer du om du vill låta dina premiepensionspengar ligga kvar i fonder i en fondförsäkring, eller förvaltas av Pensionsmyndigheten i en så kallad traditionell försäkring. Mer om fondförsäkring och traditionell försäkring

Premiepensionen utgör en mindre del av din totala pension. För de allra flesta är inkomstpensionen den största delen av den samlade pensionen. Inkomstpensionen har en låg risk.

Om du vill kan du därför ta en högre risk, det vill säga välja aktiefonder istället för räntefonder, för din premiepension. Du kan på det sättet uppnå en högre förväntad värdeutveckling över tid.

Du kan även ta hänsyn till din tjänstepension när du ska avgöra hur premiepensionen ska placeras.

Den totala risken för ditt samlade pensionssparande ligger ofta på en låg nivå även om du tar en högre risk i både premiepensionen och tjänstepensionen. Det beror på att inkomstpensionen, som har störst effekt på din pension, har låg risk.

Aktiefonder kan med sin högre risk på sikt ge bättre värdeutveckling än räntefonder, men värdet kommer att variera mer under tiden.

Fonder med lägre risk, räntefonder, kan passa dig som närmar dig pensionen och fäster stor vikt vid ett stabilt värde som ger utbetalningar som inte varierar så mycket. 

Gör en pensionsprognos

Pensionen kan bestå av tre olika delar – allmän pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för, tjänstepension som din arbetsgivare betalar in samt eget sparande till pension, om du har ett sådant.

Det är enkelt att ta reda på hur stor din samlade pension kan komma att bli. Logga in på Mina sidor så får du information om alla delar av din pension. Där kan du också se hur stor pensionen kan komma att bli per månad, beroende av vid vilken ålder du väljer att ta ut den.    

Logga in på Mina sidor

Om du och din partner är gifta kan den med högst inkomst föra över sin framtida premiepensionsrätt till dig som har lägre inkomst, till exempel för att kompensera för att du har jobbat deltid en längre period.

För över premiepension till din partner

När du ansöker om att få din premiepension utbetald kan du, under vissa förutsättningar, lägga till ett efterlevandeskydd. Skyddet innebär att din premiepension fortsätter att betalas ut till din make/maka/registrerade partner/sambo om du avlider före honom eller henne.

Det innebär samtidigt att du får en lägre pension än om du inte väljer ett efterlevandeskydd.Efterlevandeskydd och vad som händer med pensionen när du dör

Sammanfattning

 • Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen där intjänade pengar placeras i fonder. Om du vill kan du göra ett eget val i premiepensionen.
 • När du tjänat in dina första pensionsrätter kan du välja fonder i premiepensionen. Valet innebär att du väljer i vilka fonder dina premiepensionspengar ska placeras.
  Om du inte gör ett val placeras din premiepension i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.
 • Premiepensionen utgör en mindre del av din totala pension. För de allra flesta är inkomstpensionen, med lägre risk, den största delen av den samlade pensionen.
  Om du vill kan du därför ta en högre risk, det vill säga välja aktiefonder istället för räntefonder, för din premiepension. Du kan på det sättet uppnå en högre förväntad värdeutveckling över tid.
 • Det är enkelt att ta reda på hur stor din samlade pension kan komma att bli. Logga in på Mina sidor så får du information om alla delar av din pension. Där kan du också se hur stor pensionen kan komma att bli per månad, beroende av vid vilken ålder du väljer att ta ut den.
 • När du ansöker om att få din premiepension utbetald kan du, under vissa förutsättningar, lägga till ett efterlevandeskydd.