Ditt premiepensionsval | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Ditt premiepensionsval

Det är kostnadsfritt att välja fonder för din premiepension. Vill du inte göra ett eget val finns det statliga förvalet AP7 Såfa för den som inte själv vill vara aktiv. 

Varje år skickar Pensionsmyndigheten ut ett orange kuvert med årsbesked om din allmänna pension. Där hittar du information om hur din premiepension är placerad. När du får kuvertet för första gången får du reda på hur du går till väga för att göra ditt första fondval.

Mer om orange kuvert

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv kan välja hur du vill placera i fonder. Att välja fonder kostar ingenting och du kan byta fonder när du vill.

Stöd för ditt fondval kring vad du kan tänka på när det gäller att byta fonder

Om du aldrig gjort ett eget fondval placeras dina pengar i AP7 Såfa som är statens sparalternativ anpassad efter din ålder. AP7 Såfa har hög risk, det vill säga hög andel aktier, när du har långt kvar till pension och lägre risk när du blir äldre. Allt för att du ska ha möjlighet till så bra värdeutveckling som möjligt. Du kan välja AP7 Såfa för hela din premiepension eller som en del av sparandet tillsammans med andra fonder.

Mer om AP7 Såfa och statens sparalternativ för premiepensionen

Göra ett fondval

Det enklaste sättet att göra ditt fondval är att logga in på Mina sidor till ditt  premiepensionskonto. För att genomföra ett fondbyte behöver du alltid logga in med e-legitimation.

Logga in på Mina sidor

Väl inloggad kan du bland annat se hur mycket pengar du har att placera, välja och byta fonder, se värdeförändringar och läsa ditt årsbesked.

Att tänka på när du gör ditt fondval

1. Risk är också möjlighet

Börja med att ta ställning till vilken risknivå som passar dig. Risk är detsamma som svängningar i värdet.

Har du många år kvar till pensionen bör du ta högre risk och välja aktiefonder som ger dig chans till en bättre värdeutveckling. Om du är äldre kan det istället vara bra att välja högre andel räntefonder som ofta ger en lägre men mer stabil värdeutveckling jämfört med aktiefonder.  

Risknivån beror i grunden på hur stor andel aktier eller räntor dina fonder består av. De olika fondtyperna du kan välja bland är aktiefonder, räntefonder, blandfonder som är en kombination av aktiefond och räntefond eller generationsfonder som anpassar placeringar med att innehålla enbart aktier när du har långt kvar till pensionen och en allt större andel räntor ju närmare pensionen du kommer.

2. Så mycket påverkar fondavgiften

Fonderna hos Pensionsmyndigheten är indelade i olika kategorier. Fonderna inom en kategori har liknande egenskaper och har samma grundläggande förutsättningar.

Genom att välja fonder med låga avgifter i den fondkategori du är intresserad av har du gjort mycket för att få en så bra pension som möjligt.

3. Se över ditt fondval

För varje år du arbetar sätts det in nya pensionsrätter, pengar på ditt premiepensionskonto. I ditt orange kuvertet kan du se vilka fonder du har och hur de presterar.

Har du gjort ett eget fondval kan det vara bra att se över det någon gång per år. 

Ditt fondval i tre steg

1. Vilken risk passar dig?

Börja med att ta ställning till vilken risknivå som passar dig. Risk är detsamma som svängningar i värdet. Hur hög risk kan du acceptera? Tänk på att hög risk ger dig möjlighet till bra värdeutveckling om du har många år kvar till pensionen.

2. Välj risknivå genom fondtyperna

Risknivån beror i grunden på hur stor andel aktier respektive räntor du har i din fondportfölj. Du gör fördelningen genom att välja bland aktiefonder och räntefonder. Dessutom finns blandfonder som innehåller både aktier och räntor samt generationsfonder som har enbart aktier när du har långt kvar till pensionen och en allt större andel räntor ju närmare pensionen du kommer.

3. Välj fondkategori och fonder

Vi har delat in fondtyperna i olika kategorier för att underlätta fondvalet. Fonderna inom en kategori har liknande egenskaper och har samma grundläggande förutsättningar. Därför är det särskilt viktigt att jämföra avgift er när du väljer mellan fonder inom samma kategori.

R= Räntefonder. A= Aktiefonder. G= Generationsfonder. B= Blandfonder.

Har du frågor om premiepensionsval och fondbyten?

Vanliga frågor om premiepensionsval och fondbyten