Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Utbetalning av tjänstepension

Tjänstepensionen bestäms i ett kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationer eller arbetsgivaren tillsammans med fackförbunden. Olika avtal har olika regler. Har du haft en individuellt avtalad tjänstepension bör du ta reda på hur det avtalet ser ut. Ta reda på vad som gäller för dig så att du kan göra medvetna val för din utbetalning. 

De allra flesta har tjänstepension från sin arbetsgivare. Har du arbetat ett helt yrkesliv har du med stor sannolikhet arbetat i mer än ett avtalsområde, och därför troligen också tjänstepension från flera tjänstepensionsbolag. 

När betalas tjänstepensionen ut och hur länge?

Vissa tjänstepensioner betalas ut automatiskt, oftast från 65 år och uppåt, andra måste du ansöka om. Vill du inte att pengarna ska börja betalas ut vid 65 års ålder kan du alltså behöva stoppa utbetalningen. När tjänstepensionen väl börjat betalas ut går den inte att stoppa.

En del tjänstepensioner kan du tidigast ta ut från 55 års ålder, om du jobbar inom staten så kan du tidigast ta ut tjänstepension från 61 års ålder. 

I de flesta fall kan du välja att ta ut tjänstepensionen under hela livet eller under en kortare tid, exempelvis under 5, 10, 15 eller 20 års tid. Det är viktigt att tänka igenom under hur många år du väljer att ta ut din tjänstepension eftersom de val du gör inte går att ändra i efterhand. Oftast kan du inte stoppa påbörjade utbetalningar eller ändra något när du väl har börjat få din tjänstepension utbetalad. 

Har du tjänstepension hos flera olika tjänstepensionsbolag kommer du också att ha flera olika utbetalare. De samlas inte på något gemensamt pensionskonto.

Olika regler för olika avtal

I de flesta avtal kan det finnas bestämmelser som gör att du inte kan välja att bara ta ut en del av tjänstepensionen, då är det hela eller inget som gäller. Det finns också åldersgränser som varierar mellan avtalen. En del tjänstepensioner betalas ut vid 65 år, och de betalas ut livsvarigt, det vill säga så länge du lever.

Men det finns även tjänstepensioner som betalas ut på fem år. Regler gällande hur du får arbeta samtidigt som du tar ut tjänstepension skiljer sig också åt mellan avtalen. Vänd dig till ditt eller dina tjänstepensionsbolag för att höra vad som gäller för dig.

Vilket tjänstepensionsbolag tillhör du?

Det finns flera olika tjänstepensionsavtal i Sverige. Vilket avtal du tillhör beror på inom vilket område eller bransch du arbetar. Här nedan har vi listat de fyra största kollektivavtalen.

Privatanställd tjänsteman

Jobbar du som tjänsteman inom den privata sektorn heter din tjänstepension troligtvis ITP1 eller ITP2. Privatanställd tjänsteman

Privatanställd arbetare

Om du är privatanställd arbetare är din tjänstepension troligtvis Avtalspension SAF-LO. Privatanställd arbetare

Kommun- och regionanställd

Arbetar du inom kommun, region eller i ett kommunalt bolag heter din tjänstepension troligtvis AKAP-KR eller KAP-KL.Kommun- och regionanställd

Statligt anställd

Om du arbetar inom staten har du en tjänstepension som heter PA16. Statligt anställd

Gör en prognos på minPension

För att få en helhetsbild på dina tjänstepensioner kan du logga in på minpension.se. Där kan du se information om dina tjänstepensioner och göra en prognos.

Prognosen visar hur stora dina tjänstepensionsbetalningar blir per månad om du låter de utbetalas enligt vad avtalen säger. Den kanske visar att du har tjänstepensioner som utbetalas på kort tid, eller tvärt om, att de utbetalas livsvarigt. Du kan också välja att göra prognoser utefter egna förslag. Prognosen visar också vad du kommer att få i allmän pension. Logga in på MinPension