Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Orange kuvert - årsbesked för din allmänna pension

Varje år får du som tjänat in till den allmänna pensionen ett årsbesked från Pensionsmyndigheten, det kallas för det orange kuvertet. Här får du veta mer om vad orange kuvert innehåller och hur du ska läsa de olika delarna.

Orange kuvert innehåller en översikt av din allmänna pension och ser olika ut för dig som fortfarande tjänar in till din pension och för dig som är pensionär.

Du väljer om du vill få ditt orange kuvert i pappersform eller som digitalt utskick. 

Se ditt orange kuvert digitalt

När du loggar in hos oss kan du se ditt orange kuvert digitalt. I det orange kuvertet hittar du

  • din pensionsprognos
  • ditt årsbesked med beslut om dina pensionsrätter
  • tips på vad som påverkar din framtida pension.

Hjälp att förstå ditt orange kuvert och årsbesked

Vi har tagit fram en guide som visar hur du kan läsa orange kuvert och de olika delarna i årsbeskedet för dig som tjänar in till din pension. Guiden hjälper dig förstå vad uppgifterna i ditt orange kuvert betyder för dig. Så läser du ditt orange kuvert

Orange kuvert skickas ut januari till mars

Vi börjar skicka ut orange kuvert i januari varje år. Pensionärerna får sitt kuvert i mitten av januari. Under perioden februari och mars får pensionssparare sitt kuvert. Tidpunkterna är inte exakta, förskjutning på en eller ett par dagar kan ske med anledning av posthanteringen.

Vill du ha ditt orange kuvert digitalt istället för på papper så ansluter du dig till en säker digital brevlåda. För att vara säker på att du får 2024 års orange kuvert digitalt, behöver du skaffa en digital brevlåda senast den 26 december 2023.Skaffa digital brevlåda

Om du ångrar dig och vill få din post på papper igen gör du din ändring i den digitala brevlåda du valt att använda. 

Utskick till pensionärer

När Område/målgrupp Antal utskick
9-17 januari Pensionärer boende i Sverige och utlandet 2 092 000

Utskick till pensionssparare

När Område/målgrupp Antal utskick
12-16 februari Västmanland, Dalarna, Gävleborg, 
Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten 
882 000
Från 15 februari Samtliga pensionssparare
med utlandsadress
363 000
19-23 februari Stockholm 1 313 000
26 februari-1 mars Uppsala, Södermanland, Östergötland, Jönköping, 
Kronoberg, Kalmar
1 118 000
4-8 mars

Västra Götaland, Värmland, Örebro

1 247 000
11-15 mars Skåne, Blekinge, 
Halland, Gotland
1 024 000
Från februari
enligt
bostadsort
Nya premiepensionssparare
i Sverige
200 000

Orange kuvert för pensionssparare 

Du som är född 1938 eller senare och fortfarande tjänar in till pension får i det orange kuvertet reda på hur mycket du hittills har tjänat in till din allmänna pension, det vill säga inkomstpension och premiepension. Årsbeskedet visar den totala intjänade allmänna pensionen fram till din senast deklarerade inkomst.

Du kan också se vilka fonder dina premiepensionspengar är placerade i och hur fonderna har utvecklats under året.

Orange kuvert för pensionärer födda 1938 eller senare

Du som har börjat ta ut din pension får i det orange kuvertet reda på hur mycket du får i pension varje månad under året och vilka utbetalningsdagar som gäller.

Du kan också se vilka fonder dina premiepensionspengar är placerade i och hur fonderna har utvecklats under året, eller värdet och utvecklingen för traditionell försäkring om du har valt det istället för fondförsäkring.

Om du har fortsatt arbeta så har du därmed fortsatt tjäna in till din allmänna pension i Sverige. Hur mycket du tjänat in redovisas i årsbeskedet.

Utbetalningsbesked för födda 1937 eller tidigare

Om du är född 1937 eller tidigare får du ett utbetalningsbesked som visar vilka dagar som pensionen betalas ut och hur mycket pension du får per månad.

Du som har tjänstepension kan få flera årsbesked

De flesta som arbetar har förutom allmän pension även en tjänstepension. Har du arbetat hos olika arbetsgivare har du troligen flera olika tjänstepensioner. Du kommer då få flera olika besked om din tjänstepension från de olika arbetsgivarna. Mer om tjänstepension

Pensionsgrundande inkomst tillsammans med pensionsgrundande belopp utgör ditt pensionsunderlag. Det ligger till grund för beräkning av dina pensionsrätter. Om du inte har något pensionsgrundande belopp utgörs det totala pensionsunderlaget av din pensionsgrundande inkomst. Mer om pensionsgrundande inkomst

Mer om pensionsgrundande belopp

Oavsett hur stora inkomster du har haft kan pensionsunderlaget inte bli högre än 7,5 inkomstbasbelopp. För att ha ett pensionsunderlag på 7,5 inkomstbasbelopp efter pensionsavgiften på 7 procent behöver du ha en inkomst på 8,07 inkomstbasbelopp. Inkomster över 8,07 inkomstbasbelopp ger inte allmän pension. Mer om inkomstbasbelopp

Mer information hittar du bland våra vanliga frågor om orange kuvert och årsbesked om din pension.Vanliga frågor om orange kuvert

Vad påverkar storleken på din pension?

Här är de tre delar som påverkar pensionen mest:

  • hur mycket du tjänar genom hela livet
  • om du har tjänstepension
  • vid vilken ålder du väljer att ta ut din pension.

Vill du få koll på fler delar som påverkar din pension? Gör vår guide och få tips anpassade efter din livssituation.