Så kan du påverka din pension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Så kan du påverka din pension

När du jobbar, betalar skatt och har en tjänstepension från din arbetsgivare har du gjort det viktigaste för din pension. Det finns andra saker som påverkar hur stor din framtida pension blir.

Det finns ingen åldersgräns för när du kan börja eller sluta att tjäna in till din allmänna pension. Så fort du har en inkomst du betalar skatt för, sätts en viss del av till din pension. Med den allmänna pensionen och tjänstepensionen får du ungefär 60–75 procent i snitt av din lön i pension, beroende på hur länge du arbetar.

Pensionen påverkas av flera faktorer  

Det finns olika faktorer som påverkar hur stor din framtida pension blir. Hur många år du jobbar, om du jobbar mycket deltid istället för heltid och hur hög lön du har är några saker som påverkar.

Andra faktorer som påverkar är om du har tjänstepension från arbetet, hur du tar hand om premiepensionen och om du har eget sparande till pension. Premiepensionen påverkas av hur värdet på börserna utvecklas och hur stor avgiften för fonden är.

Tjänstepensionen är oftast beroende av prisutvecklingen. Förutom detta påverkas din allmänna pension också av hur det går för Sveriges ekonomi. Om läget i ekonomin är sämre kan pensionerna sänkas, och vice versa.

Du själv kan påverka din framtida pension på olika sätt och vi listar några tips på det du kan göra själv.

Det här kan du göra själv för din pension

 • Jobba och betala skatt. Inkomster du inte betalar skatt för ger inte heller rätt till pension.
 • Pensionen blir oftast högre ju senare du väljer att gå i pension. Jobbar du deltid en längre period påverkar det din framtida pension.
 • För de flesta kommer tjänstepensionen vara en femtedel upp till en tredjedel av den totala pensionen. Tänk på att inte betala för höga avgifter för din tjänstepension. På konsumenternas.se kan du jämföra avgifter. 
  Konsumenternas.se
 • Vill du spara privat till din pension är kapitalförsäkring eller investeringssparkonto (ISK) två alternativ. Ett annat alternativ kan vara att amortera på bostadslån.
  Mer om eget sparande till pension
 • Väljer du premiepensionsfonder själv - tänk då på att inte betala för hög avgift på dem. Gör du inget eget val placeras pengarna i statens fondportfölj AP7 Såfa. Den fonden har en låg avgift och risken anpassas efter din ålder.
  Mer om premiepension
 • Är du gift eller registrerad partner kan den part i förhållandet som har en högre inkomst föra över premiepensionsrätter till den som tjänar mindre.
  För över premiepensionsrätt till din partner
 • Se hela din pension och gör en pensionsprognos genom att logga in på Mina sidor. Gör en prognos då och då för att se hur din framtida pension blir vid olika pensionsåldrar.
  Se hela din pension och gör en pensionsprognos

Då kan du behöva spara extra till din pension

 • Du vill gå i pension tidigt. Vill du sluta arbeta tidigt och ändå ha en förhållandevis hög pension eller vet att du kommer att ha höga utgifter.
 • Du har jobbat deltid i längre perioder. Går du ner i arbetstid medan du till exempel har småbarn är det bra att du kompenseras för det, förslagsvis genom att din partner för över sin premiepension till dig eller att du själv sparar extra.

Tjäna in till din pension genom att arbeta

Så snart du har en inkomst du betalar skatt för börjar du tjäna in till din allmänna pension och det sätts av en viss del av lönen till din pension. Det gäller även du som sommarjobbar, får studiemedel, föräldrapenning eller jobbar extra. Hela livets inkomster räknas. 

Hur mycket och hur länge du jobbar påverkar pensionen

Deltidsarbete under längre perioder innebär att du tjänar in mindre till din pension. Väljer du att gå ner i arbetstid medan du har småbarn är det bra om du kompenseras för detta, till exempel genom att din partner för över sin premiepension till dig under en tid eller att ni sparar extra till din pension.

Hela livets inkomster påverkar din allmänna pension, därför kommer antalet år i arbetslivet att spela roll. Både tidpunkten du börjar jobba och tidpunkten när du väljer att börja ta ut din pension påverkar.

Anledningen till att du får en högre pension ju längre du arbetar beror på att du tjänar in ny rätt till pension samtidigt som dina intjänade pensionspengar ska delas upp på färre år. För varje ytterligare år du arbetar beräknas den allmänna pensionen öka med 7-8 procent. Det kan i vissa fall se annorlunda ut om du har garantipension eller om du omfattas av garantiregeln för tilläggspensionen.

Mer om garantipension

Hur mycket du tjänar påverkar pensionen

Lite förenklat kan man säga att ju mer du tjänar, desto högre blir din pension. För den allmänna pensionen finns ett inkomsttak som är viktigt att känna till. Det innebär att om du tjänar över 43 309 kronor i månaden (2019) ger det inga ytterligare pengar till din allmänna pension. För tjänstepensionen finns oftast inget sådant inkomsttak. Din tjänstepension blir därför viktigare ju högre lön du har.

Mer om tjänstepension

Andra händelser i livet som kan påverka din pension

Teckna efterlevandeskydd för pensionen

Tecknar du efterlevandeskydd blir din pension lägre, men det kan vara motiverat om du har anhöriga som är beroende av din inkomst om du skulle dö. Du kan teckna efterlevandeskydd på premiepensionen och på tjänstepensionen.

Mer om efterlevandeskydd

Sammanfattning

 • Så snart du har en inkomst du betalar skatt för sätts pengar automatiskt av till din framtida pension.
 • Faktorer som påverkar din pension är exempelvis om du har tjänstepension, hur du tar hand om premiepensionen och om du har eget sparande.
 • Pensionen blir oftast högre ju senare du väljer att gå i pension.
 • En tredje del upp till hälften av pensionen kan bestå av tjänstepension.