Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Om du får låg pension

Får du låg pension kan du ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Har du haft låg eller ingen arbetsinkomst i Sverige kommer din allmänna pension bestå av garantipension.

Bostadstillägg

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till pensionen. För att kunna ansöka om bostadstillägg som pensionär behöver du uppfylla vissa grundkrav.

  • Du måste bo i Sverige.
  • De behöver ta ut hela din allmänna pension inklusive premiepension.
  • Du behöver vara 66 år eller äldre. Är du född 1960 eller senare kommer andra åldrar gälla för dig.Pensionsåldrar och riktålder

Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad. Din bostadskostnad, familjesituation och totala ekonomi påverkar vad du kan få i bostadstillägg. Testa och få svar direkt om du bör gå vidare och göra en ansökan. Testa om du kan få bostadstillägg

Äldreförsörjningsstöd garanterar en skälig levnadsnivå

Har du låg eller ingen inkomst alls kan du som pensionär ha rätt till äldreförsörjningsstöd. Äldreförsörjningsstöd är ett skattefritt stöd för att du ska kunna betala för din bostad och klara din försörjning. Du ansöker om äldreförsörjningsstöd på samma ansökan som för bostadstillägg.

Om du har rätt till allmän pension och bostadstillägg behöver du ta ut dessa förmåner innan vi kan ta beslut om hur mycket du kan få i äldreförsörjningsstöd. Ansök om äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg

Garantipension

Om du inte har haft någon inkomst eller haft en låg inkomst i Sverige kommer du även få en låg pension. Din allmänna pension kommer då att bestå av garantipension som är ett grundskydd för dig med låg eller ingen inkomstgrundad pension. Du kan få garantipension från 66 år. Om du är född 1957 eller tidigare gäller istället 65 år. Pensionsåldrar och riktålder

Garantipensionen baseras på din inkomstpension, ditt civilstånd och hur länge du bott i Sverige. Garantipension

För att få en helhetsbild av alla delar i din framtida pension kan du göra en pensionsprognos. Där kan du förutom din allmänna pension också se vad du tjänat in i tjänstepension och hur mycket du sparat själv om du har eget sparande. I prognosen kan du också pröva dig fram och se hur mycket du kan få beroende på till exempel vid vilken ålder du väljer att gå i pension. Gör en pensionsprognos

Om en nära anhörig dör kan du som efterlevande få efterlevandepension. Det är en ekonomisk trygghet som ingår i den allmänna pensionen. Efterlevandepension består av tre ersättningar: barnpension, omställningspension och änkepension. Ekonomiska stödet är till för att täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med. Efterlevandepension