Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Jobba som pensionär – så fungerar det

Du kan ta ut pension och arbeta samtidigt. Kanske vill du arbeta deltid och bara ta ut en del av pensionen, eller jobba extra ibland. När du väljer att jobba som pensionär är det du själv, i vissa fall i samråd med din arbetsgivare, som bestämmer hur mycket och på vilket sätt du kan och vill jobba.

Din allmänna pension som består av inkomstpension och premiepension är flexibel. Det betyder att du kan välja om du vill ta ut 25, 50, 75 eller 100 procent per månad, oavsett hur mycket du jobbar. Du kan också pausa dina utbetalningar och ändra dina tidigare val av uttag, beroende på vad som passar bäst i din situation. 

Tänk på att om du arbetar och tar ut pension samtidigt betalar du skatt på både pension och lön. Du ansvarar själv för att rätt skatt dras. I vissa fall kan pensions- och löneinkomsterna tillsammans bli höga och innebära att du måste betala en högre skatt, en så kallad statlig inkomstskatt.Skatt och pension

Så här påverkas din pension av att jobba längre

Du kan tidigast ta ut allmän pension från 63 års ålder (2023). Från 2026 införs en så kallad riktålder som tar hänsyn till den ökande medellivslängden i Sverige. Pensionsåldrar och riktålder

Att arbeta längre som anställd

Om du kan och har möjlighet får du arbeta tills du är 69 år enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Det betyder att du inte kan bli av med din anställning på grund av din ålder. Du kan komma överens med arbetsgivaren att arbeta längre än så, men då krävs det ett godkännande av din arbetsgivare. 

De allra flesta får mer i pension per månad ju längre de arbetar samt väntar med att ta ut sin pension. Om du arbetar till viss del samtidigt som du tar ut en del av din pension fortsätter du att tjäna in pengar till din allmänna pension på den lön du har, oavsett din ålder.Jobba längre ger högre pension

Om du har rätt till garantipension kan det innebära att du inte får högre pension trots att du fortsätter att arbeta efter 66 års ålder. Det beror på att garantipensionen minskar när du tjänar in mer till din inkomst- och premiepension

Att ta ut pension och driva företag

Även om du börjat ta ut din pension kan du driva företaget vidare.

Beroende på vilket år du är född får du från en viss ålder ett förhöjt jobbskatteavdrag för äldre, vilket gör att du betalar lägre skatt på din lön (aktiebolag) eller överskott (enskild näringsverksamhet).

Vid den ålder du får del av det förhöjda grundavdraget får du också lägre arbetsgivaravgifter och egenavgifter och betalar då endast ålderspensionsavgiften som är 10,21 procent. Det förhöjda grundavdraget innebär lägre skatt på både lön, inkomst av näringsverksamhet och pension.

På Skatteverkets webbsida finns mer information om skatt på lön och pension vid olika åldrar. 
Skatteverket 

Ta ut tjänstepension och jobba samtidigt

Tjänstepensionen är inte lika flexibel som den allmänna pensionen när det gäller att arbeta och ta ut tjänstepension samtidigt, och de olika avtalen har olika regler. Åldern varierar vanligen från 65 år och uppåt som du behöver ta hänsyn till inom de olika avtalen.

Om du planerar att börja ta ut tjänstepension samtidigt som du arbetar vidare, bör du alltid prata med ditt tjänstepensionsbolag för att få veta vilka regler som gäller för att kombinera arbete med tjänstepension. Du bör också ta reda på hur ett eventuellt deltidsarbete påverkar storleken på din tjänstepension.Jobba deltid - så påverkas pensionen

Logga in och se hur din pensionsprognos ser ut

När du loggar in i på Mina sidor kan du se hur din pension påverkas av vid vilken ålder du väljer att börja ta ut den.

Sammanfattning

  • Det går att kombinera arbete och pension.
  • Ju längre du arbetar och tjänar in pengar till din pension, desto mer får du i pension per månad.
  • För din allmänna pension kan du välja om du vill ta ut 25, 50, 75 eller 100 procent per månad, och du kan ändra när du vill.
  • Du som har eget företag kan ta ut pension och fortsätta att driva företaget vidare.
  • Innan du börjar ta ut tjänstepension bör du höra med din arbetsgivare eller ditt tjänstepensionsbolag vad som gäller om du vill arbeta samtidigt.