Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Lägre värde på premiepensionen när Falcon Funds avslutas från spararnas fondkonton

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

I juni sade Pensionsmyndigheten upp avtalet med fondbolaget Falcon Funds. Sedan dess har bolaget betalat tillbaka knappt hälften av berörda premiepensionssparares innehav. När myndigheten nu avslutar Falcons tre fonder från spararnas premiepensionskonton ger detta spararna i Falcon lägre värde på premiepensionen med mellan 32 och 59 procent.

Totalt har cirka 1,2 miljarder kronor betalats tillbaka från Falcon Funds tre fonder, och där den senaste inbetalningen skedde den 21 oktober. Lika mycket, 1,2 miljarder kronor, återstår att betala tillbaka.

- Samtliga Falcon Funds tre fonder får i samband med avslutet avsevärt lägre kurser än tidigare. Detta är tyvärr konsekvensen av att bolaget inte skött sina åtaganden på ett ansvarsfullt sätt, säger Mats Öberg, chef för Pensionsmyndighetens fondenhet.

Skillnaden i värdeminskning mellan de tre fonderna är dock stor. Detta beror på att Falcon Funds fram tills nu betalat tillbaka olika stor andel av innehaven i respektive fond.

Störst andel har betalats tillbaka från fonden Falcon Cautious. Där innebär den nya kursen en minskning av värdet med 32 procent. Störst värdeminskning blir det för sparare med innehav i Falcon Balanced. Där sänks den nya kursen med 59 procent. För den tredje fonden, Falcon Aggressive, sänks kursen med 35 procent.

- När avslutet är klart återinvesteras spararnas innehav, där värdet baseras på de nya, lägre kurserna, i förvalsalternativet AP7 Såfa eller i förekommande fall till den fondprofil sparare själva valt, fortsätter Mats Öberg.

Att Falcon Funds avslutas från spararnas konton innebär inte att arbetet med att få tillbaka berörda pensionssparares pengar avtar.  

- Vi jobbar oförtrutet vidare, både i dialog med berörda myndigheter och med de rättsliga medel som står till buds. Varje ytterligare krona vi får tillbaka i den här processen kommer att komma spararna till del i form av kompensationsbelopp på deras pensionskonton, avslutar Mats Öberg.

I samband med avslutet och de nya kurserna kommer berörda sparare att få ett brev hemskickat med information om vad avslutet innebär för den enskilde spararen och det fortsatta arbetet.

Pressekreterare
Jimmy Larsson-Hagberg
Tfn 010-454 22 87
Mobil 072-210 22 87