Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsmyndigheten avregistrerar två fonder

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Pensionsmyndigheten avregistrerar fonderna GFG Global Medium Risk Fund och Fondeum Mixed Fund eftersom de inte bedöms lämpliga inom premiepensionen. Beslutet innebär att berörda sparare, efter att inlösen av innehaven i respektive fond genomförts, får sina innehav placerade i förvalsalternativet AP7 Såfa. 

De aktuella fonderna, GFG Global Medium Risk Fund och Fondeum Mixed Fund, är sedan den 31 oktober i år väljstoppade. Det innebär att det sedan dess inte har varit möjligt att välja dessa fonder på fondtorget. Stoppet infördes sedan Pensionsmyndigheten nåtts av uppgifter om att fonderna inte lever upp till de krav som finns för att få vara med på premiepensionens fondtorg. 

Den utredning som pågått sedan dess är nu klar och slutsatsen är att fonderna inte är lämpliga att finnas på fondtorget. 

– Vår utredning visar att det kring bägge dessa fonder finns det tecken på bakomliggande intressekonflikter. Dessutom finns allvarliga problem med att fonderna skaffat nya sparare på olämpligt vis. Sådant beteende hör inte hemma på premiepensionens fondtorg, och därför råder det ingen tvekan om att det här är rätt väg att gå, säger Mikael Westberg, chefsjurist på Pensionsmyndigheten. 

Närmare 6 100 pensionssparare har sitt innehav placerade i dessa bägge fonder, med ett totalt innehav på cirka 800 miljoner svenska kronor. Nu ska en ordnad inlösen av fondernas innehav äga rum. 

– Alla fonder som finns på vårt fondtorg har förbundit sig att följa såväl vårt samarbetsavtal som det europeiska UCITS-regelverket. Det får till följd att de enligt både avtal och lagstiftning måste följa en andelsägares säljorder samt i alla lägen tillvarata andelsägarnas intressen. På fondtorget är det svenska staten via Pensionsmyndigheten som är andelsägare. Vi ser därför gärna en dialog med fonderna om hur inlösen kan ske på bästa möjliga sätt, fortsätter Mikael Westberg.

I samband med avregistreringen får fondsparare med innehav i dessa fonder sitt innehav flyttat till det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Därifrån kan respektive sparare sen själv välja att antingen ligga kvar i förvalet eller välja att gå vidare till annat fondinnehav. 

I samband med beslutet om avregistrering skickas även ett brev ut till samtliga berörda fondsparare med information om avregistreringen samt hur flytten till förvalet går till.

För vidare information

Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87