Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsmyndigheten avslutar målet i Stockholms tingsrätt

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Pensionsmyndigheten tar tillbaka sin genstämning mot Falcon Funds i Stockholms tingsrätt. 

Tidigare i år fråntogs Falcons styrelse kontrollen över bolagets tre fonder, till förmån för revisionsbyrån KPMG Malta som fick i uppdrag av den maltesiska finansinspektionen MFSA att avveckla kvarvarande innehav på ett ordnat sätt. Falcons styrelse drog efter detta tillbaka sin stämning mot Pensionsmyndigheten. Falcon har nu accepterat Pensionsmyndighetens uppsägning och att fonderna ska lösas in.  Nu återkallar Pensionsmyndigheten genstämningen.

– Nu när KPMG Malta tagit över hanteringen av fonderna och vår uppsägning av avtalet accepterats kan vi utgå ifrån att de eventuella tillgångar som finns kvar faktiskt kommer att betalas tillbaka. I en sådan situation är det läge att återkalla talan i tingsrätten, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Mikael Westberg och fortsätter: 

– De enda tillgångar som Falcon Funds äger, är de medel som finns i fonderna. Värdet av dessa tillgångar ska i så stor utsträckning som möjligt betalas tillbaka till fondspararna och inte slösas bort i en numera onödig rättsprocess.

Pensionsmyndigheten har fått rätt

Falcons styrelse har sedermera erkänt att Pensionsmyndigheten hade rätt när man sa upp samarbetsavtalet i juni 2016. Styrelsen har stämt både den tidigare förvaltaren och den svenske huvudman som misstänks ligga bakom upplägget i bolagets fonder. I den nyss nämnda stämningsansökan beskriver Falcons styrelse hur det har gått till när fondmedel använts som privat riskkapital – och bekräftar därmed Pensionsmyndighetens bild.

– Vi kan konstatera att ju mer denna härva nystas upp, desto tydligare blir det att vi tyvärr har haft rätt i frågan om att stora belopp har stulits och att detta är följden av flera personers agerande. Nu är det viktigt att utreda vilka som eventuellt har ett straffrättsligt eller skadeståndsrättsligt ansvar för det inträffade, fortsätter Mikael Westberg. 

Stora belopp saknas

När Pensionsmyndigheten sa upp samarbetsavtalet med Falcon Funds i juni 2016 uppgav bolaget att värdet på innehaven var 2,4 miljarder kronor. Sedan dess har dock endast 1,26 miljarder kronor betalats tillbaka. För den enskilde pensionsspararen har det inneburit en värdeminskning på premiepensionskontot på mellan 32 och 59 procent. 

– Vi har inte fått alla detaljer ännu, och det slutliga utfallet vet vi först när inlösenprocessen är avslutad, men jag bedömer det som osannolikt att de belopp som vi kan få tillbaka ur själva fonderna framöver är något annat än små i sammanhanget, säger Mikael Westberg och avslutar: 

– Vi kommer dock gå vidare och söka ersättning från andra aktörer som vi kan utkräva ett rättsligt ansvar av för att pengarna förskingrats. 

För vidare information

Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87