Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsmyndigheten köpstoppar fond från Advisor

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Fondbolaget Advisors premiepensionsfond Advisor Världen går för tillfället inte att välja på premiepensionens fondtorg. Skälet är att Pensionsmyndigheten utreder om bolaget följer det samarbetsavtal som gäller för fondtorget.

Fondbolaget Advisor, registrerat i Sverige, har en fond på premiepensionens fondtorg: Advisor Världen. Fonden köpstoppas nu av Pensionsmyndighetens under den tid myndigheten utreder om bolaget följer det samarbetsavtal som finns på fondtorget. 

– Köpstoppet gäller under den tid vår utredning pågår, och innebär att fonden inte går att välja på fondtorget. Det finns flera skäl till att vi tittar närmare på Advisor, bland annat två domar som nyligen meddelats av Patent- och marknadsdomstolen men också synpunkter som kommit till vår kundservice, säger Mats Öberg, chef för Pensionsmyndighetens fondenhet.

Om det visar sig att fondbolaget inte följer samarbetsavtalet kan detta få till följd att bolagets fond avregistreras från fondtorget. Om utredningen visar att fondbolaget följer samarbetsavtalet kommer fonden att öppnas upp för handel igen.

Brev till berörda sparare

Sparare med innehav i Advisors fond får med anledning av köpstoppet ett brev hemskickat med information. Av brevet framgår att fonden inte kan väljas för nya köp men att den som vill kan byta från fonderna till någon av övriga fonder på fondtorget eller till det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

Bakgrund

Samtliga fondbolag som har fonder på premiepensionens fondtorg har tecknat ett avtal med Pensionsmyndigheten som närmare reglerar villkoren för samarbetet. 

I detta samarbetsavtal, som är ett standardavtal som är lika för alla fondbolag, ställs bland annat krav på att fondbolagen ska iaktta god sed på premiepensionsområdet och ansvara för att samtliga övriga aktörer, samarbetspartners och eventuella underleverantörer också följer denna sed. I detta ingår också krav på att marknadsföringen av bolagets fonder följer gällande lagstiftning. 

Om ett fondbolag inte följer samarbetsavtalet kan bolagets fonder komma att avregistreras från fondtorget.

För vidare information

Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87
Pensionsmyndighetens pressjour, 010-454 30 00