Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsmyndigheten säger upp avtal med fondbolag – spararna placeras i förvalet

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Pensionsmyndigheten säger upp avtalet med fondbolaget Falcon Funds Sicav plc. Beslutet får till följd att bolagets tre fonder, Falcon Balanced, Falcon Aggressive och Falcon Cautious, avregistreras från premiepensionssystemets fondtorg.

Det är första gången som Pensionsmyndigheten säger upp avtalet med ett fondbolag.

– Alla fondförvaltare ska, som det står skrivet i avtalet med oss, med tillbörlig omsorg och på ett fackmannamässigt sätt förvalta det kapital som Pensionsmyndigeten har fört över till de fonder som sköts av förvaltaren. Falcon Funds har inte levt upp till detta, säger Mikael Westberg, chefsjurist på Pensionsmyndigheten.

De bakomliggande skälen till det uppsagda avtalet är flera. Dels handlar det om de olagliga byten av fonder som skett via det sedermera polisanmälda säljbolaget Konsumentkraft. Men det handlar också om starka misstankar om intressekonflikter i samband med gjorda värdepapperinvesteringar – intressekonflikter som inte rimmar med det internationella regelverk som finns för aktörer på fondmarknaden.

– Det är vår uppgift att alltid se till pensionsspararnas bästa, och i fallet Falcon Funds är det alldeles för många allvarliga frågetecken som inte har fått tillfredsställande svar. Inför risken att pensionsspararnas pengar inte hanteras på rätt sätt har vi valt att säga upp avtalet, fortsätter Mikael Westberg.

Avregistreringen av Falcon Funds fonder, som berör närmare 21 000 fondsparare med ett sammanlagt innehav på i storleksordningen 2,4 miljarder kronor enligt fondbolagets egna uppgifter, kommer att ta tid att genomföra. Alla sparare kommer dock att få samma kurs på sina sålda andelar, oavsett när i processen ens egna innehav säljs av. Detta säkerställs genom att en genomsnittskurs sätts; en kurs som är gemensam för alla berörda sparare och som justeras när hela avyttringen är genomförd.

– I samband med avregistreringen får fondsparare med innehav i dessa fonder sitt innehav flyttat till det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Därifrån kan respektive sparare sen själv välja att antingen ligga kvar i förvalet eller välja att gå vidare till annat fondinnehav, förklarar Mikael Westberg.

Som en följd av beslutet om avregistrering skickas även ett brev ut till samtliga berörda fondsparare där det informeras om skälen till avregistreringen samt hur flytten till förvalet går till.

För vidare information

Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87