Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Svenskar börjar ta ut pension senast i Norden

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Den genomsnittliga pensionsåldern är högre i Sverige än i alla andra nordiska länder. Det visar en jämförelse som finska Pensionsskyddscentralen har gjort.

– Den som börjar ta ut pension senare får också en högre pension, så på sätt är detta positiva siffror. Ett års extra arbete efter 65 års ålder ger den som snart ska börja ta ut sin pension mellan 1 400 kronor och 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, säger Hanna Linnér, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Pensionsskyddscentralen har i samarbete med bland annat svenska Pensionsmyndigheten jämfört medelpensioneringsålder och utträde ur arbetslivet mellan de fem nordiska länderna plus Estland.

Medelpensioneringsåldern var 64,2 år i Sverige under 2020, vilket är högst av alla jämförda länder. Under perioden 2007–2020 har pensioneringsåldern i Sverige ökat med 1,1 år. Jämförelsens mått är harmoniserat mellan länderna och då inkluderas även de som avslutar arbetslivet med sjukersättning, vilket innebär att resultatet blir annorlunda än i Pensionsmyndighetens återkommande rapport Pensionsåldrar och arbetslivets längd.

– I dag lever vi nästan tre år längre än när dagens pensionssystem infördes på 90-talet, medan den genomsnittliga pensionsåldern bara har ökat marginellt. Om vi inte jobbar längre måste den totala pensionssumman fördelas på fler år än tidigare, vilket ger en lägre pension per månad, säger Hanna Linnér.

Många väljer att fortsätta arbeta på deltid även efter att de valt att börja ta ut sin pension. På Island sker utträdet ur arbetslivet 6,2 år senare än pensioneringsåldern, vilket är den största skillnaden av alla jämförda länder. I Sverige sker utträdet ur arbetslivet 1 år senare än pensioneringsåldern.

– Det varierar väldigt mycket om man vill fortsätta arbeta efter att man börjat ta ut sin pension. I den här jämförelsen kan vi se att det är vanligt att man i länder med tidigt uttag av pension fortsätter att arbeta även efter pensioneringen, säger Hanna Linnér.

Den starkaste faktorn för när människor väljer att gå i pension är den lägsta reglerade åldern för uttag av allmän pension, visar rapporten. I alla länder utom Sverige är dock den gränsen högre än medelpensioneringsåldern, vilket kan bero på undantag från huvudregeln såsom lösningar för tidigt uttag av pension och olika varianter på förtidspension eller sjukersättning.

Rapporten Expected effective retirement age and exit age in the Nordic countries and Estonia

Pensionsmyndighetens återkommande rapport Pensionsåldrar och arbetslivets längd

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00

Pensionsövergångar i Norden och Estland

  Medelpensioneringsålder Ålder vid utträde ur arbetsliv
Sverige 64,2 65,2
Finland 62,9 63,8
Danmark 62,6 64,5
Estland 60,9 65,7
Island 60,8 67
Norge 60,2 65,2