Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Så fyller du i blanketten

Hjälp för dig som använder pappersblankett när du ska ansöka eller anmäla ändringar om bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd. 

För att du ska kunna få ett beslut så snart som möjligt är det viktigt att du fyller i alla uppgifter i blanketten.

Uppgifterna som du behöver hittar du i olika underlag, till exempel i dina utbetalningsbesked. Men du ska bara skicka in blanketten till oss, då är det större chans att din ansökan kan handläggas automatiskt och du kan snabbare få ett beslut.

På den här sidan ser du exempel på hur du fyller i ansökan och anmälan om ändringar för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, och var du hittar de uppgifter som behöver fyllas i. 

Stämmer inte bilderna på den här sidan med din blankett? Då har du antagligen en äldre version av blanketten. Du kan beställa hem eller ladda ner den senaste versionen här på webben. Blanketter

Du kan ansöka direkt via webben, även som anhörig

Det är enklast att ansöka och anmäla ändringar på webben med en e-legitimation. Även anhöriga som hjälper till med ansökan kan vara behöriga att ansöka på webben. När du ansöker digitalt kan du ofta få ett snabbare beslut.Ansök om bostadstillägg på webben

Anmäl ändringar för bostadstillägg på webben

Så fyller du i ansökan om bostadstillägg

Information för dig som vill ansöka för första gången och via blankett. När du ansöker om bostadstillägg prövar vi samtidigt om du har rätt till äldreförsörjningsstöd.

I ansökan ska du fylla i uppgifter om vilka inkomster och utbetalare du har. Du kan ta hjälp av sammanställningen av utbetalare som finns i specifikationen i din senaste deklaration från Skatteverket. Om utbetalarna har ändrats ska du fylla i de utbetalare du har idag.  

Du ska fylla i din aktuella inkomst och kan därför inte hämta denna uppgift från deklarationen, eftersom den visar förra årets belopp. 

Pensionsmyndigheten har inte uppgifter om din aktuella och framtida inkomst, och vi kan inte använda Skatteverkets uppgifter om tidigare inkomster. Därför är det viktigt att du själv fyller i dessa uppgifter.

Mer hjälp finns under varje rubrik på den här sidan.

Använd ansökan för en sökande om du bor och lever ensam. Det gäller även om du är gift men lever åtskild från din make till exempel på grund av att någon av er flyttat till äldreboende.

Använd ansökan för två sökande om du bor och lever tillsammans med någon, antingen som gift eller sambo. Ni båda behöver fylla i alla uppgifter, även om endast en av er har pension och kan ha rätt till bostadstillägg.

Kontrollera att du har valt rätt blankett innan du börjar fylla i den. Längst upp på blanketten står det om den är för en sökande eller för två sökande.

Personuppgifter

Fyll alltid i telefonnummer och om möjligt e-post så att vi kan kontakta dig. Om du fyller i mobilnummer eller e-postadress skickar vi också en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan.

Fyll i dina personuppgifter i blanketten.

Från och med vilken månad gäller ansökan

Du kan tidigast ansöka från den månad du har tagit ut hela din allmänna pension, inklusive hel premiepension. För att kunna ansöka behöver du veta hur din ekonomi ser ut, till exempel dina inkomster. Vänta därför med att skicka in din ansökan tills du har aktuella uppgifter. 

Fyll i år och månad på frågan om vilken månad ansökan gäller från och med.

Fyll i de uppgifter som gäller för ditt boende. 

Hyresrätt, äldreboende eller bostadsrätt

Fyll i din totala hyra eller avgift. Avgifter för mat eller service ska inte räknas med.

Om du får räkningar för hushållselen separat innebär det att hushållselen inte ingår i hyran. Då tillkommer alltså en kostnad för hushållsel utöver din hyra och du ska kryssa Ja i rutan, se bilden nedan. 

Om du har en särskild kallhyra och därför har separata kostnader för värme, varmvatten eller vattenförbrukning kryssar du för dessa. 

Det är viktigt att du fyller i telefonnummer till hyresvärd eller bostadsrättsförening. 

Om du bor i bostadsrätt och har bolån med bostaden som säkerhet fyller du även i dessa uppgifter.

Sätt ett kryss i rutan för hyresrätt, fyll i din hyreskostnad i kronor per månad, om hushållsel ingår eller ej, din boyta, namn på din hyresvärd och telefonnumret till hyresvärden.

Uppgift om din hyra hittar du på din hyresavi. Men det är bara blanketten du ska skicka in.

På din hyresavi hittar du uppgift om din hyreskostnad och vad som ingår i den.

Egen fastighet

Fyll i uppgift om boyta och eventuella bolån som du har med bostaden som säkerhet. Om raderna inte räcker till kan du fortsätta att fylla i under punkt 8 Kompletterande uppgifter.

Din bostadskostnad för värme, drift, med mera räknas sedan ut med hjälp av särskilda schablonbelopp. 

Sätt ett kryss i rutan för egen fastighet, fyll i din boyta och uppgifter om lån (långivare, skuld i kronor och räntesats) om du har lån med bostaden som säkerhet.

Övriga personer som bor i bostaden

Fyll i uppgifter om alla personer som bor i samma bostad, även barn. Om ni inte delar på bostadskostnaden, utan till exempel har avtalat om en separat hyra, fyller du i information om det under punkt 8 Kompletterande uppgifter. 

Om raderna inte räcker till kan du fortsätta fylla i under punkt 8 Kompletterande uppgifter.

Du ska fylla i namn, personnummer och relation på frågan om övriga personer som bor i bostaden

Tjänstepension, privat pension och utländsk pension

Räkna om din tjänstepension, privata pension eller utländska pension före skatt till ett årsbelopp, se exempel nedan.

Tänk på att uppge din utländska pension i det utbetalande landets valuta.

Om raderna inte räcker till kan du fortsätta att fylla i under punkt 8 Kompletterande uppgifter.

Om du lever tillsammans med någon måste uppgifter för båda fyllas i, även om endast en av er kan ha rätt till bostadstillägg.

Fyll i om du får annan pension, som tjänstepension, privat pension eller utländsk pension..

Uppgifter om din tjänstepension hittar du i ditt senaste utbetalningsbesked. Men det är bara blanketten du ska skicka in.

I blanketten ska du fylla i belopp per år. Det räknar du fram genom att multiplicera månadsbeloppet med tolv.

Fyll i det totala beloppet för den arbetsinkomst du beräknar att få under kommande 12 månader. Beloppet ska fyllas i före skatt. Fyll även i tillfälliga arbetsinkomster som arvode och liknande.

Om raderna inte räcker till kan du fortsätta att fylla i under punkt 8 Kompletterande uppgifter.

Fyll i eventuella andra inkomster. Vid inkomst av näringsverksamhet fyller du i totala överskottet som du beräknar få under kommande 12 månader. 

Om du lever tillsammans med någon måste uppgifter för båda fyllas i, även om endast en av er kan ha rätt till bostadstillägg.

Fyll i om du har andra inkomster, vilken utbetalare och belopp i kronor per år.

Fyll i belopp enligt dina senaste årsbesked. Observera att det ska vara uppgifter enligt årsbesked, inte ditt senaste kontobesked. Om raderna inte räcker till kan du fortsätta att fylla i under punkt 8 Kompletterande uppgifter.

Under punkt 8 fyller du också i uppgift om taxeringsvärde eller förmögenhetsvärde för en fastighet eller bostadsrätt som du ägde den 31 december. Fyll i värdet även om du inte längre äger fastigheten eller bostadsrätten, med ett undantag: om det var din permanentbostad den 31 december ska du istället fylla i värdet under övriga upplysningar. 

Om du lever tillsammans med någon måste uppgifter för båda fyllas i, även om endast en av er kan ha rätt till bostadstillägg. 

Svara ja om du hade över 100 000 kronor den 31 december förra året. Om ja, fyll i totala belopp från dina årsbesked.

Uppgifter om dina tillgångar hittar du i årsbeskedet från din bank. Men det är bara blanketten du ska skicka in.

Uppgifter om dina tillgångar hittar du i årsbeskedet från din bank, till exempel pengar i konto eller fonder.

Fyll i det totala beloppet per långivare. Uppgifterna finns på dina senaste årsbesked. Observera att det ska vara uppgifter enligt årsbesked. Om raderna inte räcker till kan du fortsätta att fylla i under punkt 8 Kompletterande uppgifter.

Om du lever tillsammans med någon måste uppgifter för båda fyllas i, även om endast en av er kan ha rätt till bostadstillägg.

Svara ja om du hade skulder den 31 december förra året, fyll i namn på bank/långivare och belopp i kronor.

Kompletterande uppgifter

Fyll i uppgifter som inte fått plats under övriga punkter, se tidigare information för respektive punkt. Har du inte behov av det kan du lämna denna tom.

Hjälp vid ansökan

Fyll i uppgifter och kryssa för eventuell fullmakt, information finns i ifyllnadsanvisningarna.

Om det är någon annan person som sköter ansökan helt och hållet, och som är en anhörig, kan reglerna om anhörigbehörighet gälla. Fyll då i information om detta under punkt 8 Kompletterande uppgifter.

Tänk på att en anhörig även kan vara behörig att ansöka direkt via webben, vilket kan ge dig ett snabbare beslut.Ansök eller anmäl ändringar åt någon annan, som behörig anhörig

Om någon annan har hjälp dig att fylla i ansökan; fyll i personens kontaktuppgifter och kryssa för att du ger den personen fullmakt.

Underskrift

Läs ifyllnadsanvisningen i blanketten om vad som gäller vid underskrift. Om du är behörig anhörig är det du som undertecknar ansökan.

Skriv under ansökan med datum och din signatur. Samtidigt intygar du att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga.

Så fyller du i anmälan om ändringar för bostadstillägg

Information för dig som har bostadstillägg och/eller äldreförsörjningsstöd idag och vill anmäla ändringar via blankett, till exempel om din hyra eller inkomst har ändrats eller om du har flyttat till ny bostad. 

Du ska bara fylla i de uppgifter som har ändrats jämfört med ditt senaste beslut. 

Det är viktigt att du fyller i rätt månad för den ändrade uppgiften. Om den informationen saknas kan vi komma att ta beslut från den månad anmälan kom in till Pensionsmyndigheten, och du kan gå miste om ersättning eller behöva betala tillbaka.

Om du bara behöver anmäla ändrad hyra/avgift finns en särskild blankett för det. Använd annars ändringsanmälan för en eller två sökande. Nedan följer exempel på hur du fyller i den.

Kontrollera att du har valt rätt blankett innan du börjar fylla i den. Längst upp på blanketten står det om den är för att ändra bostadskostnad, eller anmäla ändringar för en eller två sökande.

Som exempel visar vi nedan hur du fyller i blanketten Anmälan om ändrade uppgifter för en sökande.

Uppgift om din hyra och vad som ingår i den hittar du på din hyresavi.

Fyll alltid i telefonnummer och om möjligt e-post så att vi kan kontakta dig. Om du fyller i mobilnummer eller e-postadress skickar vi också en bekräftelse på att vi har tagit emot din anmälan.

Fyll i dina personuppgifter i blanketten.

Fyll i de uppgifter som gäller för ditt boende.

Hyresrätt, äldreboende eller bostadsrätt

Fyll i din totala hyra eller avgift, se exempel nedan. Hyran är de kostnader som har med bostaden att göra. Räkna inte med avgifter för mat eller service. 

Om du bor i bostadsrätt och har bolån med bostaden som säkerhet fyller du även i dessa uppgifter. 

Fyll i din totala hyra eller avgift och från vilket datum ändringen gäller.

Uppgift om din hyra hittar du på din hyresavi. Men det är bara blanketten du ska skicka in.

På din hyresavi hittar du uppgift om din hyreskostnad och vad som ingår i den.

Fyll i de uppgifter som gäller för ditt boende. Avgifter för mat eller service ska inte räknas med.

Om du får räkningar för hushållselen separat innebär det att hushållselen inte ingår i hyran. Då tillkommer alltså en kostnad för hushållsel utöver din hyra och du ska kryssa Ja i rutan, se bilden nedan.

Om du har en särskild kallhyra och därför har separata kostnader för värme, varmvatten eller vattenförbrukning kryssar du för dessa. 

Det är viktigt att du fyller i telefonnummer till hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Om du har flyttat till en bostadsrätt eller en fastighet och har bolån med bostaden som säkerhet fyller du även i dessa uppgifter under punkt 2.

Sätt ett kryss i rutan för hyresrätt, fyll i din boyta, om hushållsel ingår eller ej, om det tillkommer kostnad för värme, vatten eller vatten, namn på din hyresvärd och telefonnumret till hyresvärden samt tillträdesdag.

Fyll i ändringar för vilka som bor i din bostad. 

Välj om personen har flyttat in eller ut, fyll i personens namn, personnummer och in/utflyttningsdatum.

Räkna om din tjänstepension eller privata pension före skatt till ett årsbelopp, se exempel nedan. Om raderna inte räcker till kan du fortsätta att fylla i under punkt 13 Övriga upplysningar.

Om du lever tillsammans med någon måste ändringar för båda anmälas, även om endast en av er kan ha rätt till bostadstillägg.

Fyll i från och med vilken månad den nya eller ändrade inkomsten gäller. 

Fyll i om du har ny eller ändrad tjänstepension, namn på utbetalare och belopp i kronor per månad före skatt och från och med datumet som ändringen gäller. Fyll i uppgifterna om privat pension på samma sätt.

Uppgifter om dina tillgångar hittar du i årsbeskedet från din bank. Men det är bara blanketten du ska skicka in.

I blanketten ska du fylla i belopp per år. Det räknar du fram genom att multiplicera månadsbeloppet med tolv.

Utländsk pension eller utländsk livränta

Skicka med ditt senaste besked om utbetalning från det utbetalande landet. Beskedet ska visa beloppet i det utbetalande landets valuta.

Om du lever tillsammans med någon måste ändringar för båda anmälas, även om endast en av er kan ha rätt till bostadstillägg.

Om du har ändring av utländsk pension/utländsk livränta, fyll i utbetalande land och från och med vilket datum ändringen gäller. Kom ihåg att bifoga underlag.

Skicka med ditt senaste besked om utbetalning från det utbetalande landet. Beskedet ska visa beloppet i det utbetalande landets valuta.

Kom ihåg att bifoga underlag i form av ditt senaste utbetalningsbesked.

Lön från arbetsgivare

Fyll i totala beloppet av den arbetsinkomst du beräknar få under kommande 12 månader. Beloppet ska fyllas i före skatt. Fyll även i tillfälliga arbetsinkomster såsom arvode och liknande. Om raderna inte räcker till kan du fortsätta att fylla i under punkt 13 Övriga upplysningar.

Om du lever tillsammans med någon måste ändringar för båda anmälas, även om endast en av er kan ha rätt till bostadstillägg.

Fyll i om du har ny eller ändrat lön från arbetsgivare; namn på arbetsgivare, uppskattat belopp för 12 månader framåt och från och med vilket datum ändringen gäller.

Andra inkomster än de jag angivit ovan

Fyll i eventuella andra inkomster. Vid inkomst av näringsverksamhet fyller du i totala överskottet som du beräknar få under kommande 12 månader. 

Om du lever tillsammans med någon måste ändringar för båda anmälas, även om endast en av er kan ha rätt till bostadstillägg.

Fyll i om du har andra ändrade inkomster; utbetalare, belopp i kronor per år före skatt och från och med vilket datum ändringen gäller.

Fyll i belopp enligt dina senaste årsbesked. Observera att det ska vara uppgifter enligt årsbesked, inte ditt senaste kontobesked. Om raderna inte räcker till kan du fortsätta att fylla i under punkt 13 Övriga upplysningar.

Under punkt 13 fyller du också i uppgift om taxeringsvärde eller förmögenhetsvärde för en fastighet eller bostadsrätt som du ägde den 31 december. Undantaget är om det var din permanentbostad vid det datumet.

Om du lever tillsammans med någon måste uppgifter för båda fyllas i, även om endast en av er kan ha rätt till bostadstillägg.

Om du har ändrade tillgångar, fyll i namn på bank/försäkringsbolag och belopp.

Uppgifter om dina tillgångar hittar du i årsbeskedet från din bank. Men det är bara blanketten du ska skicka in.

Uppgifter om dina tillgångar hittar du i årsbeskedet från din bank, till exempel pengar i konto eller fonder.

Fyll i skulder enligt dina senaste årsbesked. Observera att det ska vara uppgifter enligt årsbesked, inte ditt senaste kontobesked.

Om du har ändrade skulder,  fyll i namn på långivare och belopp i kronor.

Hjälp vid anmälan

Fyll i uppgifter och kryssa för eventuell fullmakt, information finns i ifyllnadsanvisningarna. Om det är någon som sköter ansökan helt och hållet, och som är en anhörig, kan reglerna om anhörigbehörighet gälla.  Fyll då i information om detta under punkt 13 Övriga upplysningar.

Tänk på att även en anhörig kan vara behörig att ansöka direkt via webben istället för på blankett, vilket kan ge ett snabbare beslut.

Om någon annan har hjälp dig att fylla i anmälan; fyll i personens namn, telefonnummer, adress och e-post och sätt kryss i rutan att du ger den personen fullmakt.

Övriga upplysningar

Fyll i uppgifter som inte fått plats under övriga punkter, se tidigare information för respektive punkt. Har du inte behov av det kan du lämna denna tom.

Underskrift

I blanketten kan du läsa anvisningar om vad som gäller vid underskrift. Om du är behörig anhörig är det du som undertecknar anmälan.

Skriv under anmälan med datum och din signatur. Samtidigt intygar du att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga.