Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ansök om allmän pension - frågor och svar

Frågor och svar om att ansöka om pension, ändra pensionsuttag och välja försäkringsform för premiepensionen. Kontakta oss om du har frågor som du inte får svar på.

Gör en ansökan om allmän pension minst tre månader innan du vill ha den utbetald. Du kan inte ansöka om pension retroaktivt. Du gör din ansökan genom att logga in på Mina sidor med din e-legitimation direkt här på vår webbplats.Ansök om allmän pension

Saknar du e-legitimation kan du kontakta kundservice eller besöka ett servicekontor för vidare hjälp.

Tänk på att du själv måste kontakta ditt tjänstepensionsbolag för att börja ta ut din tjänstepension.

Om du har haft sjukersättning och fyller 66 år kan du i vissa fall få allmän pension utan att du behöver lämna in en ansökan. Du får då ett brev från Pensionsmyndigheten några månader innan din sjukersättning upphör som berättar vad som gäller för dig. Om du är född 1957 gäller istället 65 år.

Gemensamt för inkomst- och premiepensionen är att du kan välja när du vill ta ut den. Du kan tidigast börja ta ut din allmänna pension vid 63 års ålder. Om du är född 1960 gäller istället 62 år. Någon övre åldersgräns finns inte. Kom ihåg att ju tidigare du tar ut din pension desto lägre pension får du.

Du kan göra en prognos utifrån dina önskemål och se hur just din pension blir. Gör en pensionsprognos

Du kan välja att ta ut hela eller endast en del av din pension från att du har fyllt 63 år. Om du är född 1960 gäller istället 62 år. Om du bara tar ut en del av pensionen kan du välja mellan att ta ut 25, 50 eller 75 procent.

Inkomstpension, tilläggspension, inkomstpensionstillägg och garantipension måste alltid tas ut i lika stora delar. Däremot kan du ta ut din premiepension oberoende av hur stor andel du tagit ut av de andra pensionerna.

På samma sätt som när du helt avstår från att ta ut din pension, ökar den del av pensionen som du väntar med att ta ut. Pensionen blir högre om du väljer att gå i pension senare. Garantipension och inkomstpensionstillägg betalas ut först vid 66 års ålder, om du är född 1957 eller tidigare gäller istället 65 år. Du kan själv gå in och beräkna din pension i pensionsprognosen på Mina sidor (kräver inloggning). Där kan du testa olika val och se vad det innebär för dig.Gör en pensionsprognos

Från 2026 införs en riktålder som kommer att visa när du kan få garantipension och inkomstpensionstillägg.Mer om pensionsåldrar och riktålder

Du kan också göra uppehåll i utbetalningarna och det finns ingenting som hindrar att du arbetar och samtidigt tar ut pension.

Du kan vänta med att ta ut hela eller delar av din pension. Du har rätt att arbeta fram 69 års ålder (gäller från 2023), men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre.

Genom att ta ut pensionen senare och arbeta längre kan du höja pensionen. Du kan också arbeta hel- eller deltid och ta ut pension samtidigt. Väljer du att arbeta vidare och väntar med att ansöka om pension, behöver du inte höra av dig till Pensionsmyndigheten om det.

Inkomstpension, tilläggspension och premiepension kan du ta ut när som helst från och med den månad du fyller 63 år. Om du är född 1960 eller tidigare gäller istället 62 år. Någon övre åldersgräns finns inte.

Garantipension och inkomstpensionstillägg kan du få tidigast från och med den månad du fyller 66 år. Om du är född 1957 eller tidigare gäller istället 65 år.

Från 2026 införs en riktålder som kommer att visa när du kan få garantipension och inkomstpensionstillägg.Mer om pensionsåldrar och riktålder

Om du har rätt till garantipension är det inte säkert att fortsatt arbete ger en ökad total pension. För att veta vad som gäller för just dig med garantipension kan du göra en pensionsprognos eller kontakta kundservice.Gör en pensionsprognos

Ja, när du är klar med din plan på minPensions webbplats kan du överföra den till din ansökan på Pensionsmyndigheten. Då kommer den bli synlig längst upp i din ansökan om allmän pension på Mina sidor. Det är bara ansökan om inkomstpension och premiepension som förs över till Pensionsmyndigheten.

Du måste själv kontakta ditt tjänstepensionsbolag för att börja ta ut din tjänstepension.

Du kan som tidigast överföra din uttagsplan 12 månader innan din lägsta ålder för uttag av allmän pension.

Du kan ändra månad som du vill börja ta ut pension och hur stor del av inkomstpension och premiepension du vill ta ut per månad direkt i ansökan om allmän pension. Om du gör en ändring, och därmed frångår din plan, kommer en informationsruta dyka upp där du kan bekräfta ändringen eller avbryta för att behålla ändringen.

Om du har gjort en eller flera ändringar kommer knappen Återgå till din uttagsplan bli synlig i informationsrutan från minPension. Klickar du på den så återställs dina val till de du överförde från Uttagsplaneraren.

Om du är över 60 år och funderar på att ta ut din pension erbjuder Pensionsmyndigheten informationsmöten om hur du kan gå till väga.Informationsmöte för blivande pensionärer.

Besök något av våra servicekontor.

När du ansöker om att ta ut din premiepension ska du samtidigt välja vilken typ av försäkringsform du vill ha för din premiepension. Pensionsmyndigheten kan inte ge dig råd om vilket alternativ som är bäst för just dig, men vi förklarar gärna vad de två alternativen innebär:

Traditionell försäkring innebär att du får ut minst ett garanterat belopp varje månad så länge du lever. När du väljer traditionell försäkring säljer Pensionsmyndigheten dina fondandelar och tar över förvaltningen av pengarna. Det garanterade beloppet som ska betalas ut till dig räknas ut och gäller sedan livet ut. Om förvaltningen går bra får du utöver det garanterade beloppet även ett tilläggsbelopp utbetalt. Tilläggsbeloppet räknas om varje år och kan både öka och minska. Det beror på hur förvaltningen av pengarna gått. Du får dessutom ett tilläggsbelopp redan vid pensioneringen.

Fondförsäkring innebär att du låter premiepensionen ligga kvar i fonder, precis som den gjort under tiden fram till pensionen. Om du behåller den här typen av försäkringsform kan ditt pensionsbelopp variera från år till år, beroende på värdeutvecklingen i de fonder du valt. Omräkningen av din pension görs en gång om året.

Du kan inte byta från traditionell försäkring tillbaka till fondförsäkring igen.Traditionell försäkring och fondförsäkring

Inkomstpensionen fungerar i princip som ett banksparande. Varje år du arbetar betalar du och din arbetsgivare in en pensionsavgift (16 procent av inkomsten för inkomstpensionen). Pensionsavgiften registreras som en pensionsrätt på ditt inkomstpensionskonto. Kontosaldot kommer att växa under livet i takt med avgiftsinbetalningar och med en viss ”ränta”. Räntan motsvarar huvudsakligen den indexering som görs varje år av ditt kontosaldo.

När du går i pension används ditt kontosaldo, det du sparat ihop under livet, till att beräkna din årliga pension för resten av livet. Det kan liknas vid att du tar ut pengarna från ditt konto och köper en livsvarig livränta för pengarna. Du har då tömt ditt sparkonto, men i stället fått ett avtal om en viss årlig utbetalning så länge du lever.

På samma sätt fungerar det med inkomstpensionen. Det du sparat ihop under livet, saldot på ditt inkomstpensionskonto vid pensioneringen, omvandlas till ett beslut om en livsvarig årlig pension. Det görs genom att dividera kontosaldot med ett så kallat delningstal, som huvudsakligen beror på förväntad återstående livslängd vid pensionsuttaget. Nuvärdet av de kommande livsvariga utbetalningarna motsvarar det belopp du hade på kontot.

Om du återkallar din pension kan beslutet om de årliga utbetalningarna åter omvandlas till ett belopp på inkomstpensionskontot genom att multiplicera pensionens årsbelopp med det delningstal som gäller vid tidpunkten för återkallandet. Pengarna ”försvinner” således aldrig, de har bara formen av ett värde på kontot så länge du inte tagit ut din pension och värdet av livsvariga pensionsutbetalningar när du tagit ut pensionen.

Äldreförsörjningsstöd är en förmån som är avsedd för dig som inte får dina grundläggande försörjningsbehov tillgodosedda genom andra förmåner i det allmänna pensionssystemet.Äldreförsörjningsstöd

Ja, du kan både arbeta och ta ut din allmänna pension samtidigt.

Arbetar du samtidigt som du tar ut din pension kommer ditt skatteavdrag
att göras enligt två olika skattekolumner. Hos Skatteverket kan du själv göra en beräkning av ditt skatteavdrag utifrån hur skattetabellerna ser ut idag.Räkna ut din skatt hos Skatteverket 

Din sjukersättning påverkas inte av tidigt uttag av pension. Båda ersättningarna kan betalas ut till dig samtidigt. 
Försäkringskassan informerar om sjukersättning