Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Orange kuvert och årsbesked om pension - frågor och svar

Orange kuvert innehåller årsbesked för din allmänna pension. Här svarar vi på de vanligaste frågorna om orange kuvert. Kontakta oss om du har frågor som du inte får svar på.

Heter det orange, orangea eller oranga kuvertet?

Den ursprungliga språkliga rekommendationen är att inte böja adjektivet orange. För 20 år sen, när det första orange kuvertet skickades ut, var det därför det alternativet vi valde. 

Både orange och orangea är numera godkända skriftformer, men enligt språkreglerna (till exempel Svenska akademiens ordböcker) är orange fortfarande standardform. Vill man böja orange så behåller man ”e” trots att det inte uttalas. Oranga är däremot inte korrekt i skrift, även om de flesta uttalar det med ett a i slutet - o’ran:sja.

Du får förstås skriva och uttala ordet hur du vill. Huvudsaken är att du tar del av innehållet i det orange/orangea/brandgula kuvertet, loggar in och gör en pensionsprognos.

Varför ser mitt orange kuvert annorlunda ut i år? Och var finns prognosen över den allmänna pensionen?

Från och med 2018 ser orange kuvert till pensionssparare annorlunda ut jämfört med tidigare år. Den största förändringen är att pensionsprognosen har tagits bort ur kuvertet.  I stället kan du göra din prognos när du loggat in på Mina sidor.

Det här gör vi för att det ska bli enklare för alla pensionssparare att få en överblick över sin totala pension på vår webbplats. Nu kan du se prognosen för den allmänna pensionen som du får från staten, tjänstepensionen som du får från din arbetsgivare och även för ett eventuellt privat pensionssparande.

Med anledning av det har orange kuvert till pensionssparare kortats ner till två sidor istället för fyra. På ena sidan hittar du en kontoställning för din inkomstpension och premiepension, och på den andra beslut om pensionsrätten du tjänat in under det senaste inkomståret. 

Orange kuvert

När kommer det orange kuvertet?

Orange kuvertet skickas normalt ut från mitten på januari till mitten på mars.

Utskicksordning för orange kuvert

Jag vill inte ha orange kuvert på papper, utan digitalt. Hur gör jag?

Om du inte vill ha ditt orange kuvert som pappersutskick får du ansluta dig till en säker digital brevlåda. Det finns fyra olika digitala brevlådor att välja mellan. 

Skaffa digital brevlåda

Varför fick jag orange kuvert på papper även fast jag har skaffat en digital brevlåda?

Om du anmälde dig till en digital brevlåda cirka två veckor innan utskicket av orange kuvert, så får du en digital avisering först året efter. Du måste även ha valt i din digitala brevlåda att du vill ha utskick från Pensionsmyndigheten digitalt. 

Utskicksordning av orange kuvert

Jag har redan en digital brevlåda, måste jag anmäla det till Pensionsmyndigheten?

Nej, du behöver inte meddela oss. Då får du orange kuvert och några andra utskick digitalt istället. I din digitala brevlåda väljer du vilken myndighetspost vill ha utskick från. 

Digital brevlåda

Jag vill varken ha orange kuvertet per post eller en avisering via säker digital brevlåda. Går det att välja bort utskicket?

Nej, orange kuvertet och årsbeskedet innehåller så kallad pliktinformation som Pensionsmyndigheten måste skicka ut enligt lag. Det handlar bland annat om pensionsrätter som du kan begära överprövning av.

Kan jag få hjälp av kundservice att avbeställa mitt pappersutskick av orange kuvertet?

Nej, du måste själv skaffa dig en säker brevlåda. Har du redan en, så kan du kontrollera i dina inställningar i din digitala brevlåda att du får post digitalt från Pensionsmyndigheten. 

Jag vill ha orange kuvert på papper igen, hur gör jag?

Om du har en digital brevlåda och vill ha ditt orange kuvert på papper igen måste du gå in i din digitala brevlåda och ta bort inställningen om utskicken från Pensionsmyndigheten. Då kommer ditt orange kuvert på papper igen vid nästa tillfälle.

Jag bor utomlands och har ingen e-legitimation, hur får jag orange kuvert?

Vi skickar orange kuvert på papper om du inte har anmält dig till en digital brevlåda.  Får att anmäla dig till en digital brevlåda måste du ha en svensk e-legitimation. Kontakta oss på Kundservice så hjälper vi dig vidare.

Kontakta kundservice 

Hur många års orange kuvert finns tillgängliga på webben?

Det finns två års orange kuvert på Mina sidor. Exempel: När årsbeskedet för 2019 läggs upp kommer inte årsbeskedet för 2017 att vara tillgängligt.

Hur beställer jag en kopia av mitt orange kuvert?

Du kan beställa en kopia av innehållet i ditt orange kuvert här på webbplatsen genom att logga in eller kontakta vår kundservice. 

Kopior av innevarande års orange kuvert kan tidigast skickas ut cirka en vecka efter ordinarie utskickstid. Kopior av tidigare årsbesked kan bara beställas via kundservice.

Kontakta kundservice

Var placeras pengarna i inkomstpensionen?

De pensionsavgifter som betalas in till inkomstpensionen placeras egentligen inte någonstans. Inkomstpensionen är ett så kallat fördelningssystem, vilket innebär att ett års avgiftsinkomster används för att betala samma års pensioner. I den mån det uppstår ett överskott förvaltas de pengarna av AP-fonderna.

Utvecklingen av inkomstpensionen beror alltså inte på börsutvecklingen utan är i stället kopplad till ett inkomstindex som är ett mått på utvecklingen av genomsnittsinkomsten i Sverige. Det innebär att när löntagarnas inkomster ökar så ökar värdet på inkomstpensionspengarna i samma takt. Det innebär också att oberoende av när i livet en pensionsavgift har betalats in till inkomstpensionen så har den samma relativa värde, det vill säga ger samma standard för pengarna.

Det som kan påverka inkomstpensionen utöver inkomstutvecklingen är den så kallade balanseringen. Balanseringen innebär att om pensionssystemets skulder är större än tillgångarna så påverkas indexeringen så att pengarna i inkomstpensionen utvecklas i en lägre takt än genomsnittsinkomsten och kan även minska. Om tillgångarna åter blir större än skulderna utvecklas pengarna i inkomstpensionen i en snabbare takt än genomsnittsinkomsten till dess att värdet åter är vad det skulle ha varit utan någon balansering. 

Pensionssystemets tillgångar, som påverkar balanseringen, består av avgiftsinkomster och de pengar som finns i AP-fonderna. Avgiftsinkomsterna motsvarar ungefär 90 procent av tillgångarna och pengarna i AP-fonderna enbart ca 10 procent. Utvecklingen på börsen, som påverkar värdet av pengarna i AP-fonderna, påverkar alltså värdet av pengarna i inkomstpensionen enbart om balanseringen är aktiverad, det vill säga när pensionssystemets skulder är större än tillgångarna. Och även då har börsutvecklingen en mycket begränsad effekt eftersom det är en liten del av tillgångarna.

Varför får jag ett orange kuvert varje år?

Pensionsmyndigheten skickar ut ett orange kuvert till alla som tjänat in till allmän pension under året. Det innehåller dels ditt årsbesked, dels beslutet om dina pensionsrätter. Beslutet måste enligt lag skickas ut till  alla som tjänat in till allmän pension i Sverige.

Alla som är födda 1938 och senare, både de som fortfarande arbetar och tjänar in till sin pension och de som har börjat ta ut sin pension får ett orange kuvert varje år. Kuvertet innehåller ett årsbesked om din allmänna pension, det vill säga din inkomstpension och din premiepension.

Du som inte har tagit ut din pension får information om hur mycket du hittills har tjänat in till din pension. 

Om du redan börjat ta ut din allmänna pension innehåller kuvertet ett årligt utbetalningsbesked. 

Gör en prognos för hela din pension

Är det någon skillnad på årsbeskedet på papper och årsbeskedet på webben?

Årsbeskeden är identiska förutom att adressen är borttagen från PDF-filen för årsbeskedet på webben. Uppgifterna är borttagna för att skydda kundens information med hänsyn till sekretessen.

Kan jag begära omprövning av beslutet av mina pensionsrätter?

Beslutet om din intjänade pension (dina pensionsrätter) i ditt orange kuvert bygger på din senast fastställda deklarerade inkomst. Bestämmelserna som ligger till grund för beslutet finns i 59-61 kap. socialförsäkringsbalken.

Vill du att beslutet ska omprövas, skriv till Pensionsmyndigheten och ange vilket beslut som ska omprövas, hur du vill att det ändras och varför.

Skriv också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Adress och e-postadress till omprövning

Pensionsmyndigheten måste få brevet senast den 31 december det aktuella året, om du inte fått kännedom om beslutet före den 1 november det aktuella året, inom två månader från den dag då du tog del av beslutet. Det går även bra att begära omprövning per e-post.

Skicka i så fall e-postmeddelandet till registrator@pensionsmyndigheten.se