Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Orange kuvert och årsbesked om pension - frågor och svar

Orange kuvert innehåller årsbesked för din allmänna pension. Här svarar vi på de vanligaste frågorna om orange kuvert. Kontakta oss om du har frågor som du inte får svar på.

Orange kuvertet skickas normalt ut från mitten på januari till mitten på mars.Utskicksordning för orange kuvert

Du kan se de två senaste årens orange kuvert på Mina sidor. 

Från och med 2018 ser orange kuvert till pensionssparare annorlunda ut jämfört med tidigare år. Den största förändringen är att pensionsprognosen har tagits bort ur kuvertet.  I stället kan du göra din prognos när du loggat in på Mina sidor.

Det här gör vi för att det ska bli enklare för alla pensionssparare att få en överblick över sin totala pension på vår webbplats. Nu kan du se prognosen för den allmänna pensionen som du får från staten, tjänstepensionen som du får från din arbetsgivare och även för ett eventuellt privat pensionssparande.

Med anledning av det har orange kuvert till pensionssparare kortats ner till två sidor istället för fyra. På ena sidan hittar du en kontoställning för din inkomstpension och premiepension, och på den andra beslut om pensionsrätten du tjänat in under det senaste inkomståret. Orange kuvert

Om du inte vill ha ditt orange kuvert som pappersutskick får du ansluta dig till en säker digital brevlåda. Det finns tre olika digitala brevlådor att välja mellan. Skaffa digital brevlåda

Om du anmälde dig till en digital brevlåda cirka två veckor innan utskicket av orange kuvert, så får du en digital avisering först året efter. Du måste även ha valt i din digitala brevlåda att du vill ha utskick från Pensionsmyndigheten digitalt. Utskicksordning av orange kuvert

Nej, du behöver inte meddela oss. Du får då orange kuvert och några andra utskick automatiskt digitalt istället. I din digitala brevlåda väljer du vilken myndighetspost vill ha utskick från. Digital brevlåda

Nej, orange kuvertet och årsbeskedet innehåller så kallad pliktinformation som Pensionsmyndigheten måste skicka ut enligt lag. Det handlar bland annat om pensionsrätter som du kan begära överprövning av.

Nej, du måste själv skaffa dig en digital brevlåda. Har du redan en, så kan du kontrollera i dina inställningar i din digitala brevlåda att du får post digitalt från Pensionsmyndigheten. Digital brevlåda

Om du vill få din post från oss på papper, men behålla den digitala brevlådan kan du välja bort Pensionsmyndigheten under inställningarna i din digitala brevlåda. Då skickas alla brev från Pensionsmyndigheten med post till din postadress istället.

Vill du inte få någon post digitalt längre, varken från oss eller andra, kan du avsluta tjänsten. Det gör du genom att välja den digitala brevlåda du använder och ändra inställningarna där. 

Om du bor utanför Sverige och inte fått ditt orange kuvert, kan det bero på att vi har fel adressuppgifter till dig. Om du har ändrat adress, behöver du meddela det till oss så att vi kan skicka ditt orange kuvert till dig.Anmäl ändringar - du som bor utanför Sverige

Vi skickar orange kuvert på papper om du inte har anmält dig till en digital brevlåda. För att anmäla dig till en digital brevlåda måste du ha en svensk e-legitimation. Kontakta oss på Kundservice så hjälper vi dig vidare.Kontakta kundservice 

Du kan beställa en kopia av ditt orange kuvert för innevarande år här på webbplatsen.Beställ orange kuvert

Kopior av innevarande års orange kuvert kan tidigast skickas ut cirka en vecka efter ordinarie utskickstid. Kopior av tidigare årsbesked kan bara beställas via kundservice. Kontakta kundservice

De pensionsavgifter som betalas in till inkomstpensionen placeras egentligen inte någonstans. Inkomstpensionen är ett så kallat fördelningssystem, vilket innebär att ett års avgiftsinkomster används för att betala samma års pensioner. I den mån det uppstår ett överskott förvaltas de pengarna av AP-fonderna.

Utvecklingen av inkomstpensionen beror alltså inte på börsutvecklingen utan är i stället kopplad till ett inkomstindex som är ett mått på utvecklingen av genomsnittsinkomsten i Sverige. Det innebär att när löntagarnas inkomster ökar så ökar värdet på inkomstpensionspengarna i samma takt. Det innebär också att oberoende av när i livet en pensionsavgift har betalats in till inkomstpensionen så har den samma relativa värde, det vill säga ger samma standard för pengarna.

Det som kan påverka inkomstpensionen utöver inkomstutvecklingen är den så kallade balanseringen. Balanseringen innebär att om pensionssystemets skulder är större än tillgångarna så påverkas indexeringen så att pengarna i inkomstpensionen utvecklas i en lägre takt än genomsnittsinkomsten och kan även minska. Om tillgångarna åter blir större än skulderna utvecklas pengarna i inkomstpensionen i en snabbare takt än genomsnittsinkomsten till dess att värdet åter är vad det skulle ha varit utan någon balansering. 

Pensionssystemets tillgångar, som påverkar balanseringen, består av avgiftsinkomster och de pengar som finns i AP-fonderna. Avgiftsinkomsterna motsvarar ungefär 90 procent av tillgångarna och pengarna i AP-fonderna enbart ca 10 procent. Utvecklingen på börsen, som påverkar värdet av pengarna i AP-fonderna, påverkar alltså värdet av pengarna i inkomstpensionen enbart om balanseringen är aktiverad, det vill säga när pensionssystemets skulder är större än tillgångarna. Och även då har börsutvecklingen en mycket begränsad effekt eftersom det är en liten del av tillgångarna.

Pensionsmyndigheten skickar ut ett orange kuvert till alla som tjänat in till allmän pension under året. Det innehåller dels ditt årsbesked, dels beslutet om dina pensionsrätter. Beslutet måste enligt lag skickas ut till  alla som tjänat in till allmän pension i Sverige.

Alla som är födda 1938 och senare, både de som fortfarande arbetar och tjänar in till sin pension och de som har börjat ta ut sin pension får ett orange kuvert varje år. Kuvertet innehåller ett årsbesked om din allmänna pension, det vill säga din inkomstpension och din premiepension.

Du som inte har tagit ut din pension får information om hur mycket du hittills har tjänat in till din pension. 

Om du redan börjat ta ut din allmänna pension innehåller kuvertet ett årligt utbetalningsbesked. Gör en prognos för hela din pension

Årsbeskedet på papper och PDF är identiska. Men när du loggar in på pensionsmyndigheten.se kan du även se en prognos över hela din pension. Där kan du även läsa mer om pensionens utveckling samt en del tips om din pension beroende på var i livet du befinner dig.

Beslutet om din intjänade pension (dina pensionsrätter) i ditt orange kuvert bygger på din senast fastställda deklarerade inkomst. Bestämmelserna som ligger till grund för beslutet finns i 59-61 kap. socialförsäkringsbalken.

Vill du att beslutet ska omprövas, skriv till Pensionsmyndigheten och ange vilket beslut som ska omprövas, hur du vill att det ändras och varför.

Skriv också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.Adress och e-postadress till omprövning

Pensionsmyndigheten måste få brevet senast den 31 december det aktuella året, om du inte fått kännedom om beslutet före den 1 november det aktuella året, inom två månader från den dag då du tog del av beslutet. Det går även bra att begära omprövning per e-post.

Skicka i så fall e-postmeddelandet till registrator@pensionsmyndigheten.se

Den ursprungliga språkliga rekommendationen är att inte böja adjektivet orange. För 22 år sen, när det första orange kuvertet skickades ut, var det därför det alternativet vi valde. 

Både orange och orangea är numera godkända skriftformer, men enligt språkreglerna (till exempel Svenska akademiens ordböcker) är orange fortfarande standardform. Vill man böja orange så behåller man ”e” trots att det inte uttalas. Oranga är däremot inte korrekt i skrift, även om de flesta uttalar det med ett a i slutet - o’ran:sja.

Du får förstås skriva och uttala ordet hur du vill. Huvudsaken är att du tar del av innehållet i det orange/orangea/brandgula kuvertet, loggar in och gör en pensionsprognos.