Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Det är enkelt att välja hållbara fonder

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

Vill du också påverka hållbarheten i din framtida pension? Nu är det enkelt, tack vare tydlig märkning och verktyg som gör det enkelt att välja – och välja bort.

Genom att du sparar pengar i hållbara fonder är du med och påverkar företagen att ta mer hänsyn till hållbarhet i sina investeringar. Det kan exempelvis innebära att fonderna inte investerar pengar i företag som tillverkar vapen. Det kan också innebära att företagen själva ska erbjuda bra arbetsförhållanden till sina anställda.  

Det går att välja hållbart både inom premiepensionen, tjänstepensionen samt om du har ett eget sparande till pension.

Verktyg för att välja hållbart i premiepensionen 

Pensionsmyndigheten har genom nya verktyg gjort det möjligt att välja bort fonder som investerar i fossiltunga branscher, oönskade produkter och tjänster eller som har en generellt hög hållbarhetsrisk. Exempelvis kan du välja bort fonder som investerar i alkohol, tobak, spel, pornografi samt fossila bränslen, enligt fondbranschens egen redovisning.

Sök och jämför fonder för din premiepension.

Fossilfria investeringar bättre för pensionen

Många har föreställningen om att man måste ge avkall på värdeutveckling för att investera hållbart, men faktum är att fossilfria investeringar varit bättre för pensionen de senaste fem åren!  Det framgår av vår rapport från juni 2020.

I rapporten framgår också att kvinnor och yngre i större utsträckning väljer premiepensionsfonder som tar hänsyn till hållbarhetsaspekter än män och äldre.   

Rapport: Hållbarhet inom Pensionsmyndighetens fondtorg – hur väljer pensionsspararna?

I år har du som tjänar in till din pension i genomsnitt fått cirka 7 670 kronor insatt på ditt premiepensionskonto. Dessa pengar, plus de pengar du sedan tidigare har på ditt premiepensionskonto, kan du välja att placera i hållbara fonder.

Tjänstepension och eget sparande

Självklart kan du också välja hållbara fonder för din tjänstepension och ditt eventuella egna sparande till pension. För att få mer information om hur olika fonder placerar ur ett hållbarhetsperspektiv kan du klicka på fonden du är intresserad av och läsa fondfaktabladet som varje fond har. 

För dig som inte har gjort något val

Premiepension

Om du inte har gjort något val för din premiepension är den placerad i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Det är en fondportfölj som anpassas efter din ålder och är uppbyggd för att passa ett långsiktigt sparande.

AP7 levererar i dagsläget inte någon information om sina innehav som möjliggör att märka eller inte märka fonden med hållbarhets- eller koldioxidrisk.  

Läs om hur AP7 arbetar med hållbarhet.

Tjänstepension

Om du inte har gjort något val för din kollektivavtalade tjänstepension är dina pengar placerade i en så kallad traditionell försäkring. Hur dina pengar placeras avgörs då av det så kallade förvalsbolaget för det tjänstepensionsavtal du tillhör.

Läs mer om deras hållbarhetsarbete på deras respektive webbplatser:

Privatanställd tjänsteman, förvalsbolag Alecta.
Privatanställd arbetare, förvalsbolag AMF
Statligt anställd, förvalsbolag Kåpan pensioner
Kommun- och regionanställd, förvalsbolag KPA

Verktyg du kan använda för ditt hållbara premiepensionsval

Oönskade investeringar

På sidan där du kan söka och jämföra fonder för din premiepension har du möjlighet att filtrera bort fonder som investerar i produkter och tjänster som kontroversiella vapen, fossila bränslen och alkohol. Det finns idag tolv olika kriterier som du kan filtrera på.

Lövet - en märkning för låg koldioxidrisk

Alla fonder med en låg risk i omställningen till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen kan få denna märkning.

Hållbarhetsrisk 

Ett värde mellan 0 – 100 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG, det vill säga miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG.

Utöver lövet och hållbarhetsrisk, som är upphandlade från Morningstar/Sustainalytics, så finns en självdeklaration från fondförvaltaren på respektive fonds faktablad.

Hållbarhetsfonder

För att få räknas som en hållbarhetsfond måste dessa krav uppfyllas:

  • Fonden ska motsvara de krav som Etiska Nämnden för Fondmarknadsföring (ENF) har på fonder som får marknadsföras som hållbarhetsfonder.
  • Fondförvaltaren har angivit att hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av värdepapper i fonden.
  • Fonden har märkningen för låg koldioxidrisk, CO2-risk, från Morningstar (se ovan).

Sök och jämför fonder för din premiepension.