Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Hur väljer du att gå i pension?

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

Vill du gå i pension tidigt, få hög pension och samtidigt inte pensionsspara utan hellre spendera alla dina pengar nu? Då är du ganska lik de allra flesta svenskar.
Vi har undersökt hur människor väljer när de är tvungna att prioritera mellan dessa tre saker. Hur skulle du själv välja? 

Det finns tre delar som är beroende av varandra när det kommer till pensionen. Nämligen vid vilken ålder man går i pension, hur mycket man får i pension och hur mycket man kan tänka sig att spara ”extra” till pensionen, det vill säga spara utöver det obligatoriska sparandet i den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

Avvägningen mellan dessa tre delar är centrala i varje pensionssystem. Alla som beslutar om antingen obligatorisk eller frivillig pension - lagstiftare, arbetsmarknadens parter och den enskilde - gör, medvetet eller omedvetet, val i dessa tre avseenden.

Något förenklat kan man säga:

  •  Jobba längre och få en högre pension
  • Spara mycket ”extra” och få en högre pension eller gå i pension tidigare
  • Gå i pension tidigare och klara dig på en lägre pension

Yngre tycker att pensionsnivån är viktigast  

På Pensionsmyndigheten har vi undersökt hur människor väljer om de måste välja mellan dessa tre delar.
Tabellen nedan visar genomsnitten för undersökningsdeltagarnas val.
De pensionsbelopp och de sparbelopp de önskar är presenterade i förhållande till den lön de själva uppgivit att de har.

Genomsnitten motsvarar relativt väl hur det ser ut i verkligheten. Skillnaden i svar mellan män och kvinnor är små. Många undersökningsdeltagare accepterar hellre en lägre pension eller att spara mer än att höja sin pensionsålder. Yngre tenderar att svara att pensionsnivån är viktigast, medan äldre tenderar att svara att pensionsåldern är viktigast.

Mått Genomsnittligt val

Accepterad (vald) pensionsålder

65 år

Accepterad (vald) pension i förhållande till nuvarande lön

69 procent

Accepterad (vald) ”extra” sparande som andel av nuvarande lön

6 procent

Valfriheten är en viktig faktor

Resultaten från undersökningen visar samtidigt att det är väldigt individuellt vilken avvägning man gör och vilken av de tre delarna som värderas högst. Spridningen i valda pensionsåldrar, pensionsnivåer och storlek på sparande är mycket stor. Det är tydligt att många månar friheten att själva kunna välja hur de vill ha sin pension.

Kanske skulle du säga att du vill ha allt, det vill säga, en hög pension, en låg pensionsålder och inte spara något idag till din pension. Faktum är det är omöjligt för de allra flesta av oss. Det handlar i slutänden om avvägningar mellan dessa tre saker.

Hur skulle du själv göra avvägningen?

Testa själv genom att fylla i samma frågor som ingick i vår undersökning. 

Så genomfördes undersökningen

Undersökningen genomfördes via ett webbformulär där de tillfrågade fått svara på frågor om nuvarande inkomst och ålder samt välja olika kombinationer av önskad pensionsnivå, pensionsålder och sparande i en modell där en ändring i en av delarna påverkar de andra delarna.

När de som svarat till exempel valt en hög pensionsnivå har de också varit tvungna att välja en högre pensionsålder och/eller ett högre sparande.

Frågeformuläret har skickats ut via e-post till ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning i åldrarna 30 till 65 år, i en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Undersökningen genomfördes under perioden den 9 till den 31 mars 2020.

Totalt genomfördes 3 000 intervjuer.